ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015    Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. NB517 din 22 ianuarie 2015;- prevederile art. 10 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 8 din 12 decembrie 2014 referitor la avizarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2014 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 29 iulie 2014.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statBucureşti, 22 ianuarie 2015.Nr. 65.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale*Font 7*                                 ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐                                 │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│ │ CONSILIUL ŞTIINŢIFIC │                                 └──────────────┬───────────┘ └──────────┬───────────────┘                                                │ │                                                └──────────────┬──────────────┘                     ┌───────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐                     │CONSILIER PROBLEME MEDICALE├──┐ │ ┌──┤ CONSILIER PROBLEME FARMACEUTICE │                     └───────────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────┘                                                    │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                     ┌───────────────────────────┐ │ │ ├──┤ DEPARTAMENT EVALUARE TEHNOLOGII │                     │ DEPARTAMENT JURIDIC ├──┤ │ │ │ MEDICALE │                     └───────────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────┘                                                    │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                     ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ Serviciul de prevenire şi │                     │DEPARTAMENT RESURSE UMANE, ├──┤ │ ├──┤protecţie în domeniul securităţii │                     │ SALARIZARE │ │ ┌──────┴──────┐ │ │ şi sănătăţii în muncă │                     └───────────────────────────┘ ├───┤ PREŞEDINTE ├───┤ └──────────────────────────────────┘                                                    │ └──────┬──────┘ │                     ┌───────────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                     │ DEPARTAMENT ECONOMIC ├──┤ │ ├──┤ Compartiment protecţie civilă │                     └───────────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────┘                                                    │ │ │                     ┌───────────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                     │ BIROU AUDIT INTERN (BAI) ├──┤ │ ├──┤DEPARTAMENT POLITICI ŞI STRATEGII │                     └───────────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────┘                                                    │ │ │                     ┌───────────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                     │BIROU ASIGURAREA CALITĂŢII ├──┘ │ └──┤DEPARTAMENT ADMINISTRAŢIE GENERALĂ│                     └───────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────┘                                                      ┌────────┴────────┐                                                      │ │                                       ┌──────────────┤ ├──────────────┐                   ┌───────────────────┤VICEPREŞEDINTE│ │VICEPREŞEDINTE├─────────────────────────┐                   │ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ │         ┌─────────┴─────────┐ │ │ ┌─────────┴──────────┐         │ DEPARTAMENT │ └────────────┐ └────────────┐ │ DEPARTAMENT │         │EVALUARE-AUTORIZARE│ │ │ │DISPOZITIVE MEDICALE│         └─────────┬─────────┘ │ │ └──────────┬─────────┘                   │ │ │ │      ┌────────────┼─────────────┐ ┌─────────────────┼────────────┬───────────┐ │ ┌───────┼─────────────┐      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐ │ ┌─────────┐┌────┴──────┐┌────┴──────┐┌───┴─────┐ │┌──────┐┌───┴───┐┌──┴────────┐┌───┴─────────┐│DEPARTAMENT││DEPARTAMENT││ DEPARTAMENT │ │ │Serviciul││DEPARTAMENT││DEPARTAMENT││ DEPARTA-│ ││ UNI- ││DEPAR- ││DEPARTAMENT││ DEPARTAMENT ││ PROCEDURĂ ││ PROCEDURI ││LOGISTICĂ ŞI │ ├─┤ studii ││CONTROL ││EVALUARE ŞI││ MENT │ └┤TATEA ││TAMENT ││ EVALUARE ││REGLEMENTARE,││ NAŢIONALĂ ││ EUROPENE ││ INFORMATICĂ │ │ │ clinice ││CALITATEA ││ CONTROL ││INSPECŢIE│ │NUCLE-││TEHNIC ││ UNITĂŢI ││AUTORIZARE ŞI│└───────────┘└───────────┘│ŞI GESTIONARE│ │ └─────────┘│MEDICAMEN- ││ PRODUSE ││ FARMA- │ │ ARĂ ││LABORA-││ TEHNICO- ││SUPRAVEGHERE │                          │ELECTRONICĂ A│ │ ┌─────────┐│TULUI ││ BIOLOGICE ││ CEUTICĂ │ └──────┘│TOARE ││ MEDICALE ││ PIAŢA D.M. │                          │ DATELOR │ │ │Serviciul│└───────────┘└───────────┘└─────────┘ └───────┘└───────────┘└─────────────┘                          └─────────────┘ │ │farmaco- │                                          │ │vigilenţă│                                          └─┤şi mana- │                                            │gementul │                                            │riscului │                                            └─────────┘-------