HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  p. Ministrul pentru
  societatea informațională,
  Bebe-Viorel Ionică,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Directorul Serviciului
  de Protecție și Pază,
  Lucian-Silvan Pahonțu
  p. Directorul Serviciului
  de Informații Externe,
  general Silviu Predoiu
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicații Speciale,
  Marcel Opriș
  Directorul Serviciului
  Român de Informații,
  George Cristian Maior
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 21 ianuarie 2015.Nr. 34.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului