HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Criteriile privind autorizarea funcţionării unităţilor emitente care pot desfăşura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către unităţile de alimentaţie publică a obligaţiilor prevăzute la art. 28 lit. d) şi f) din norme. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei nerespectarea de către unităţile de alimentaţie publică a obligaţiilor prevăzute la art. 28 lit. a), b), c) şi e) din norme. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 5Contravenţiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 23.  +  AnexăNORMA 14/01/2015