HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis din 4 ianuarie 2012.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul culturii,Ioan VulpescuMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,Daniel VasileMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 18.  +  Anexa STRATEGIE 14/01/2015