ORDIN nr. 31 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 31 din 15 ianuarie 2015
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 25 din 15 ianuarie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 42 din 15 ianuarie 2015 al Ministerului Sănătății și nr. NB 294 din 15 ianuarie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) și (5) și art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2."2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția nr. 402 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 6* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐ │"402│W51800001│J05AF07│TENOFOVIRUM│VIREAD │COMPR.│245│GILEAD │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF/R│30│1.097,01│ 36,567000│ 28,942399│1.233,89│ 41,129666│ 33,073200"│ │ │ │ │DISOPROXIL │245 mg │FILM. │mg │SCIENCE │BRITANIE│DIN PEID X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FUMARATE │ │ │ │INTER- │ │30 COMPR. FILM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NATIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘3. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 litera A), după poziția nr. 452 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 453, cu următorul cuprins:*Font 6* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐ │"453│W60828015│J05AF07│TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │COMPR.│245│TEVA │ROMANIA │CUTIE CU 1 │ PR │30│ 723,56│ 24,118666│ 24,118666│ 826,83│ 27,561000│ 27,561000"│ │ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│FILM. │mg │PHARMACEUTI│ │FLAC. DIN PEID │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FUMARATE │TEVA │ │ │CALS S.R.L.│ │CU CAPAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │245 mg │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM SECURIZAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP ȘI RECIPIENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU DESICANT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 30 COMPR. FILM│ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘4. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie și talasemie", poziția nr. 1 se abrogă.5. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 subprogramul P6.1, pozițiile nr. 5, 10, 15 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 6* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐ │"5 │W61060001│B02BD02│MOROCTOCOG │REFACTO AF│PULB. │500│PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │PR │ 1│1.162,85│1.162,850000│1.162,850000│1.305,66│1.305,660000│1.305,660000│ │ │ │ │ALFA** │ 500 UI │+ SOL.│UI │LIMITED │BRITANIE│CU PULB. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │SERINGĂ PREUMPL.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │X 4 ML SOLV + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ADAPTOR + 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMP. CU ALCOOL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 SET STERIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PERF. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFON │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ ......................................................................................................................................................................... │ ├────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │10 │W54969001│B02BD02│OCTOCOG │RECOMBI- │PULB+ │500│BAXTER AG │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC.│S/P-RF│ 1│1.211,80│1.211,800000│1.211,800000│1.359,01│1.359,010000│1.359,010000│ │ │ │ │ALFA** │NATE │SOLV. │UI │ │ │PULB.+ 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │500 UI │PT. │ │ │ │SOLV.+DISPOZITIV│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │PT. RECONST. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │(BAXJECT II) + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ +1 SET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MINI-PERF.+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMP. ALCOOL+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 PLAST. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ ......................................................................................................................................................................... │ ├────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │15 │W51448001│B02BD02│OCTOCOG │ADVATE │PULB+ │500│BAXTER AG │AUSTRIA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF/R│ 1│1.280,02│1.280,020000│1.280,020000│1.433,37│1.433,370000│1.433,370000│ │ │ │ │ALFA** │500 UI │SOLV. │UI │ │ │CU PULB. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │FLAC. X 5 ML APĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │PT. SOL. INJ. + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ │ │ │ │1 DISPOZITIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAXJECT II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───┼───────────┼────────┼────────────────┼──────┼──┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │16 │W61170001│B02BD02│OCTOCOG │KOGENATE │PULB+ │500│BAYER │GERMANIA│CUTIE X 1 FLAC. │P-RF/R│ 1│1.269,02│1.269,020000│1.269,020000│1.421,38│1.421,380000│1.421,380000│ │ │ │ │ALFA** │BAYER │SOLV. │UI │PHARMA AG │ │CU PULB. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ "│ │ │ │ │ │500 UI │PT. │ │ │ │SOL. INJ. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ │ │ │ │PREUMPLUTĂ X 2,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ SUPL. CE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE O TRUSĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2015 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătății,Dorel Săndesc,secretar de statPreședintele CaseiNaționale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea-----