HOTĂRÂRE nr. 14 din 14 ianuarie 2015privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1), (3), (5) şi (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasate în anul 2013 la nivelul judeţului şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea asigurării limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, potrivit legii, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase după asigurarea limitelor de venituri, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2015.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 14.  +  Anexa 1                                                                   - mii lei -┌────┬───────────────┬─────────┬──────────────────┬────────┬───────────────────┐│Nr. │ Judeţ │Categoria│ Unitate │Alocarea│ Alocări pentru ││crt.│ │unităţii │ administrativ- │ a 27% │ asigurarea ││ │ │adminis- │ teritorială │din suma│ limitelor ││ │ │trativ- │ │aferentă│ de venituri ││ │ │terito- │ │cotei de├─────────┬─────────┤│ │ │riale │ │18,5% │ Alocare │ Alocare ││ │ │ │ │din │ de sume │ de sume ││ │ │ │ │impozi- │ din │ din TVA ││ │ │ │ │tul pe │ cota de │ ││ │ │ │ │venit │ 18,5% │ ││ │ │ │ │pentru │ din │ ││ │ │ │ │bugetul │ impozi- │ ││ │ │ │ │jude- │ tul pe │ ││ │ │ │ │ţului │ venit │ │├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ TOTAL ŢARĂ │ 700.265│1.419.620│2.282.066│├────┬───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 1│Alba │Judeţ │Alba │ 13.645│ 10.426│ 21.949│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 2│Alba │Municipiu│Aiud │ │ 1.987│ 4.183│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 3│Alba │Municipiu│Blaj │ │ 1.781│ 3.749│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 4│Alba │Oraş │Abrud │ │ 1.021│ 2.150│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 5│Alba │Oraş │Baia de Arieş │ │ 1.587│ 3.342│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 6│Alba │Oraş │Câmpeni │ │ 368│ 774│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 7│Alba │Oraş │Teiuş │ │ 702│ 1.477│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 8│Alba │Oraş │Zlatna │ │ 1.136│ 2.391│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 9│Alba │Comuna │Albac │ │ 281│ 591│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 10│Alba │Comuna │Almaşu Mare │ │ 368│ 774│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 11│Alba │Comuna │Arieşeni │ │ 333│ 702│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 12│Alba │Comuna │Avram Iancu │ │ 389│ 820│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 13│Alba │Comuna │Berghin │ │ 303│ 639│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 14│Alba │Comuna │Bistra │ │ 25│ 54│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 15│Alba │Comuna │Blandiana │ │ 429│ 902│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 16│Alba │Comuna │Bucerdea Grânoasă │ │ 360│ 759│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 17│Alba │Comuna │Bucium │ │ 390│ 821│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 18│Alba │Comuna │Câlnic │ │ 353│ 742│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 19│Alba │Comuna │Cenade │ │ 371│ 782│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 20│Alba │Comuna │Cergău │ │ 392│ 826│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 21│Alba │Comuna │Ceru-Băcăinţi │ │ 463│ 975│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 22│Alba │Comuna │Cetatea de Baltă │ │ 255│ 536│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 23│Alba │Comuna │Ciuruleasa │ │ 413│ 869│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 24│Alba │Comuna │Crăciunelu de Jos │ │ 257│ 541│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 25│Alba │Comuna │Cricău │ │ 265│ 558│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 26│Alba │Comuna │Cut │ │ 402│ 845│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 27│Alba │Comuna │Daia Română │ │ 296│ 624│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 28│Alba │Comuna │Doştat │ │ 319│ 671│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 29│Alba │Comuna │Fărău │ │ 351│ 739│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 30│Alba │Comuna │Gârda de Sus │ │ 263│ 555│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 31│Alba │Comuna │Gârbova │ │ 179│ 376│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 32│Alba │Comuna │Hopârta │ │ 293│ 618│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 33│Alba │Comuna │Horea │ │ 391│ 824│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 34│Alba │Comuna │Ighiu │ │ 25│ 54│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 35│Alba │Comuna │Întregalde │ │ 444│ 936│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 36│Alba │Comuna │Livezile │ │ 6│ 11│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 37│Alba │Comuna │Lupşa │ │ 64│ 136│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 38│Alba │Comuna │Lopadea Nouă │ │ 86│ 182│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 39│Alba │Comuna │Lunca Mureşului │ │ 326│ 687│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 40│Alba │Comuna │Meteş │ │ 297│ 626│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 41│Alba │Comuna │Mihalţ │ │ 285│ 599│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 42│Alba │Comuna │Mirăslău │ │ 272│ 573│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 43│Alba │Comuna │Mogoş │ │ 442│ 932│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 44│Alba │Comuna │Noşlac │ │ 289│ 607│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 45│Alba │Comuna │Ocoliş │ │ 423│ 891│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 46│Alba │Comuna │Ohaba │ │ 404│ 851│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 47│Alba │Comuna │Pianu │ │ 195│ 410│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 48│Alba │Comuna │Poiana Vadului │ │ 408│ 860│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 49│Alba │Comuna │Ponor │ │ 344│ 724│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 50│Alba │Comuna │Poşaga │ │ 370│ 779│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 51│Alba │Comuna │Rădeşti │ │ 355│ 746│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 52│Alba │Comuna │Râmeţ │ │ 433│ 913│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 53│Alba │Comuna │Rimetea │ │ 358│ 754│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 54│Alba │Comuna │Roşia de Secaş │ │ 341│ 719│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 55│Alba │Comuna │Sălciua │ │ 238│ 502│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 56│Alba │Comuna │Săliştea │ │ 369│ 778│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 57│Alba │Comuna │Sâncel │ │ 292│ 616│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 58│Alba │Comuna │Scărişoara │ │ 256│ 540│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 59│Alba │Comuna │Stremţ │ │ 313│ 656│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 60│Alba │Comuna │Sohodol │ │ 384│ 804│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 61│Alba │Comuna │Şibot │ │ 270│ 567│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 62│Alba │Comuna │Şona │ │ 249│ 522│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 63│Alba │Comuna │Şpring │ │ 287│ 602│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 64│Alba │Comuna │Şugag │ │ 68│ 142│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 65│Alba │Comuna │Unirea │ │ 68│ 143│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 66│Alba │Comuna │Vadu Moţilor │ │ 296│ 623│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 67│Alba │Comuna │Valea Lungă │ │ 88│ 184│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 68│Alba │Comuna │Vidra │ │ 398│ 837│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Alba Total │ 13.645│ 36.892│ 7.664│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 69│Arad │Judeţ │Arad │ 20.721│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 70│Arad │Oraş │Pâncota │ │ 1.565│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 71│Arad │Comuna │Almaş │ │ 432│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 72│Arad │Comuna │Apateu │ │ 735│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 73│Arad │Comuna │Archiş │ │ 1.224│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 74│Arad │Comuna │Bata │ │ 1.091│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 75│Arad │Comuna │Bârsa │ │ 1.068│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 76│Arad │Comuna │Bârzava │ │ 383│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 77│Arad │Comuna │Beliu │ │ 556│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 78│Arad │Comuna │Birchiş │ │ 861│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 79│Arad │Comuna │Bocsig │ │ 519│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 80│Arad │Comuna │Brazii │ │ 1.292│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 81│Arad │Comuna │Buteni │ │ 467│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 82│Arad │Comuna │Cărand │ │ 1.287│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 83│Arad │Comuna │Chisindia │ │ 1.049│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 84│Arad │Comuna │Conop │ │ 727│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 85│Arad │Comuna │Covăsânţ │ │ 994│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 86│Arad │Comuna │Craiva │ │ 991│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 87│Arad │Comuna │Dezna │ │ 815│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 88│Arad │Comuna │Dieci │ │ 1.204│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 89│Arad │Comuna │Dorobanţi │ │ 930│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 90│Arad │Comuna │Felnac │ │ 107│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 91│Arad │Comuna │Frumuşeni │ │ 233│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 92│Arad │Comuna │Ghioroc │ │ 140│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 93│Arad │Comuna │Grăniceri │ │ 362│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 94│Arad │Comuna │Hălmagiu │ │ 895│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 95│Arad │Comuna │Hălmăgel │ │ 1.272│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 96│Arad │Comuna │Hăşmaş │ │ 1.301│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 97│Arad │Comuna │Igneşti │ │ 1.171│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 98│Arad │Comuna │Iratoşu │ │ 570│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 99│Arad │Comuna │Macea │ │ 84│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 100│Arad │Comuna │Mişca │ │ 798│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 101│Arad │Comuna │Moneasa │ │ 826│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 102│Arad │Comuna │Olari │ │ 396│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 103│Arad │Comuna │Peregu Mare │ │ 1.094│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 104│Arad │Comuna │Petriş │ │ 946│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 105│Arad │Comuna │Pilu │ │ 704│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 106│Arad │Comuna │Pleşcuţa │ │ 1.093│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 107│Arad │Comuna │Săvârşin │ │ 117│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 108│Arad │Comuna │Secusigiu │ │ 340│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 109│Arad │Comuna │Seleuş │ │ 369│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 110│Arad │Comuna │Sintea Mare │ │ 420│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 111│Arad │Comuna │Şeitin │ │ 732│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 112│Arad │Comuna │Şepreuş │ │ 834│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 113│Arad │Comuna │Şilindia │ │ 966│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 114│Arad │Comuna │Şimand │ │ 89│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 115│Arad │Comuna │Şiştarovăţ │ │ 1.293│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 116│Arad │Comuna │Tauţ │ │ 835│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 117│Arad │Comuna │Târnova │ │ 613│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 118│Arad │Comuna │Ususău │ │ 582│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 119│Arad │Comuna │Vărădia de Mureş │ │ 874│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 120│Arad │Comuna │Vîrfurile │ │ 843│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 121│Arad │Comuna │Zăbrani │ │ 232│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 122│Arad │Comuna │Zădăreni │ │ 687│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 123│Arad │Comuna │Zărand │ │ 1.040│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 124│Arad │Comuna │Zerind │ │ 452│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Arad Total │ 20.721│ 41.500│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 125│Argeş │Judeţ │Argeş │ 29.305│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 126│Argeş │Oraş │Costeşti │ │ 664│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 127│Argeş │Comuna │Albeştii de Argeş │ │ 520│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 128│Argeş │Comuna │Albeştii de Muscel│ │ 1.092│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 129│Argeş │Comuna │Aninoasa │ │ 873│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 130│Argeş │Comuna │Băbana │ │ 727│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 131│Argeş │Comuna │Băiculeşti │ │ 244│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 132│Argeş │Comuna │Bălileşti │ │ 713│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 133│Argeş │Comuna │Beleţi-Negreşti │ │ 1.162│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 134│Argeş │Comuna │Berevoeşti │ │ 158│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 135│Argeş │Comuna │Bogaţi │ │ 284│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 136│Argeş │Comuna │Boteni │ │ 1.011│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 137│Argeş │Comuna │Boţeşti │ │ 1.256│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 138│Argeş │Comuna │Brăduleţ │ │ 738│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 139│Argeş │Comuna │Budeasa │ │ 418│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 140│Argeş │Comuna │Bughea de Jos │ │ 1.073│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 141│Argeş │Comuna │Bughea de Sus │ │ 1.220│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 142│Argeş │Comuna │Căldăraru │ │ 740│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 143│Argeş │Comuna │Cepari │ │ 1.141│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 144│Argeş │Comuna │Cetăţeni │ │ 786│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 145│Argeş │Comuna │Cicăneşti │ │ 1.142│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 146│Argeş │Comuna │Ciofrângeni │ │ 1.050│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 147│Argeş │Comuna │Ciomăgeşti │ │ 1.304│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 148│Argeş │Comuna │Cocu │ │ 1.016│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 149│Argeş │Comuna │Corbeni │ │ 661│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 150│Argeş │Comuna │Coşeşti │ │ 600│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 151│Argeş │Comuna │Cotmeana │ │ 1.079│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 152│Argeş │Comuna │Cuca │ │ 882│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 153│Argeş │Comuna │Davideşti │ │ 928│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 154│Argeş │Comuna │Dâmbovicioara │ │ 804│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 155│Argeş │Comuna │Dobreşti │ │ 1.208│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 156│Argeş │Comuna │Domneşti │ │ 652│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 157│Argeş │Comuna │Dragoslavele │ │ 960│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 158│Argeş │Comuna │Drăganu │ │ 808│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 159│Argeş │Comuna │Godeni │ │ 1.091│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 160│Argeş │Comuna │Hârseşti │ │ 1.179│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 161│Argeş │Comuna │Hârtieşti │ │ 1.178│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 162│Argeş │Comuna │Izvoru │ │ 995│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 163│Argeş │Comuna │Lunca Corbului │ │ 407│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 164│Argeş │Comuna │Mălureni │ │ 883│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 165│Argeş │Comuna │Mihăeşti │ │ 587│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 166│Argeş │Comuna │Mioarele │ │ 1.086│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 167│Argeş │Comuna │Miroşi │ │ 798│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 168│Argeş │Comuna │Morăreşti │ │ 888│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 169│Argeş │Comuna │Mozăceni │ │ 863│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 170│Argeş │Comuna │Muşăteşti │ │ 643│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 171│Argeş │Comuna │Negraşi │ │ 1.112│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 172│Argeş │Comuna │Nucşoara │ │ 680│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 173│Argeş │Comuna │Pietroşani │ │ 263│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 174│Argeş │Comuna │Poienarii de Argeş│ │ 1.291│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 175│Argeş │Comuna │Poienarii de │ │ │ ││ │ │ │Muscel │ │ 987│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 176│Argeş │Comuna │Popeşti │ │ 1.130│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 177│Argeş │Comuna │Priboieni │ │ 1.010│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 178│Argeş │Comuna │Răteşti │ │ 272│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 179│Argeş │Comuna │Râca │ │ 1.265│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 180│Argeş │Comuna │Recea │ │ 940│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 181│Argeş │Comuna │Rociu │ │ 665│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 182│Argeş │Comuna │Sălătrucu │ │ 1.092│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 183│Argeş │Comuna │Săpata │ │ 301│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 184│Argeş │Comuna │Schitu Goleşti │ │ 272│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 185│Argeş │Comuna │Slobozia │ │ 125│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 186│Argeş │Comuna │Stâlpeni │ │ 713│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 187│Argeş │Comuna │Stoeneşti │ │ 903│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 188│Argeş │Comuna │Stolnici │ │ 644│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 189│Argeş │Comuna │Suseni │ │ 524│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 190│Argeş │Comuna │Ştefan cel Mare │ │ 469│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 191│Argeş │Comuna │Şuici │ │ 1.006│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 192│Argeş │Comuna │Teiu │ │ 1.126│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 193│Argeş │Comuna │Tigveni │ │ 724│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 194│Argeş │Comuna │Uda │ │ 1.231│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 195│Argeş │Comuna │Ungheni │ │ 887│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 196│Argeş │Comuna │Valea Danului │ │ 480│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 197│Argeş │Comuna │Vlădeşti │ │ 1.001│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 198│Argeş │Comuna │Vultureşti │ │ 1.013│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Argeş Total │ 29.305│ 60.638│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 199│Bacău │Judeţ │Bacău │ 19.778│ 8.485│ 5.121│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 200│Bacău │Municipiu│Moineşti │ │ 1.194│ 721│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 201│Bacău │Oraş │Dărmăneşti │ │ 1.444│ 872│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 202│Bacău │Oraş │Slănic-Moldova │ │ 2.082│ 1.257│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 203│Bacău │Comuna │Agăş │ │ 289│ 175│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 204│Bacău │Comuna │Ardeoani │ │ 513│ 309│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 205│Bacău │Comuna │Asău │ │ 195│ 118│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 206│Bacău │Comuna │Balcani │ │ 388│ 234│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 207│Bacău │Comuna │Bereşti-Bistriţa │ │ 539│ 325│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 208│Bacău │Comuna │Bereşti-Tazlău │ │ 187│ 113│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 209│Bacău │Comuna │Berzunţi │ │ 650│ 393│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 210│Bacău │Comuna │Bârsăneşti │ │ 651│ 393│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 211│Bacău │Comuna │Blăgeşti │ │ 466│ 282│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 212│Bacău │Comuna │Bogdăneşti │ │ 460│ 278│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 213│Bacău │Comuna │Brusturoasa │ │ 628│ 379│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 214│Bacău │Comuna │Buciumi │ │ 734│ 443│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 215│Bacău │Comuna │Buhoci │ │ 578│ 349│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 216│Bacău │Comuna │Caşin │ │ 536│ 324│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 217│Bacău │Comuna │Căiuţi │ │ 246│ 148│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 218│Bacău │Comuna │Cleja │ │ 487│ 294│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 219│Bacău │Comuna │Coloneşti │ │ 772│ 466│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 220│Bacău │Comuna │Corbasca │ │ 586│ 353│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 221│Bacău │Comuna │Coţofăneşti │ │ 640│ 387│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 222│Bacău │Comuna │Dămieneşti │ │ 694│ 419│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 223│Bacău │Comuna │Dealu Morii │ │ 701│ 423│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 224│Bacău │Comuna │Faraoani │ │ 370│ 223│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 225│Bacău │Comuna │Filipeni │ │ 729│ 440│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 226│Bacău │Comuna │Găiceana │ │ 688│ 416│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 227│Bacău │Comuna │Gioseni │ │ 680│ 411│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 228│Bacău │Comuna │Gârleni │ │ 338│ 204│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 229│Bacău │Comuna │Glăvăneşti │ │ 611│ 369│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 230│Bacău │Comuna │Gura Văii │ │ 647│ 390│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 231│Bacău │Comuna │Helegiu │ │ 529│ 320│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 232│Bacău │Comuna │Horgeşti │ │ 657│ 396│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 233│Bacău │Comuna │Huruieşti │ │ 635│ 384│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 234│Bacău │Comuna │Iteşti │ │ 630│ 380│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 235│Bacău │Comuna │Izvoru Berheciului│ │ 761│ 460│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 236│Bacău │Comuna │Lipova │ │ 743│ 448│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 237│Bacău │Comuna │Livezi │ │ 472│ 285│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 238│Bacău │Comuna │Luizi-Călugăra │ │ 530│ 320│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 239│Bacău │Comuna │Măgireşti │ │ 380│ 229│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 240│Bacău │Comuna │Măgura │ │ 89│ 53│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 241│Bacău │Comuna │Mănăstirea Caşin │ │ 506│ 305│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 242│Bacău │Comuna │Motoşeni │ │ 526│ 317│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 243│Bacău │Comuna │Negri │ │ 671│ 405│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 244│Bacău │Comuna │Odobeşti │ │ 732│ 442│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 245│Bacău │Comuna │Onceşti │ │ 777│ 469│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 246│Bacău │Comuna │Orbeni │ │ 554│ 334│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 247│Bacău │Comuna │Palanca │ │ 569│ 343│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 248│Bacău │Comuna │Parava │ │ 637│ 384│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 249│Bacău │Comuna │Parincea │ │ 594│ 358│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 250│Bacău │Comuna │Pânceşti │ │ 575│ 347│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 251│Bacău │Comuna │Pârgăreşti │ │ 596│ 359│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 252│Bacău │Comuna │Pârjol │ │ 387│ 234│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 253│Bacău │Comuna │Plopana │ │ 539│ 325│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 254│Bacău │Comuna │Poduri │ │ 311│ 187│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 255│Bacău │Comuna │Prăjeşti │ │ 690│ 417│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 256│Bacău │Comuna │Racova │ │ 504│ 304│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 257│Bacău │Comuna │Răcăciuni │ │ 36│ 21│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 258│Bacău │Comuna │Răchitoasa │ │ 529│ 320│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 259│Bacău │Comuna │Roşiori │ │ 733│ 443│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 260│Bacău │Comuna │Sănduleni │ │ 639│ 385│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 261│Bacău │Comuna │Sărata │ │ 473│ 285│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 262│Bacău │Comuna │Săuceşti │ │ 29│ 17│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 263│Bacău │Comuna │Scorţeni │ │ 672│ 405│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 264│Bacău │Comuna │Secuieni │ │ 677│ 409│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 265│Bacău │Comuna │Solonţ │ │ 457│ 276│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 266│Bacău │Comuna │Stănişeşti │ │ 644│ 388│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 267│Bacău │Comuna │Strugari │ │ 675│ 407│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 268│Bacău │Comuna │Ştefan cel Mare │ │ 355│ 215│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 269│Bacău │Comuna │Tamaşi │ │ 624│ 376│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 270│Bacău │Comuna │Tătărăşti │ │ 667│ 402│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 271│Bacău │Comuna │Târgu Trotuş │ │ 251│ 151│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 272│Bacău │Comuna │Traian │ │ 608│ 367│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 273│Bacău │Comuna │Ungureni │ │ 682│ 412│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 274│Bacău │Comuna │Urecheşti │ │ 579│ 350│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 275│Bacău │Comuna │Valea Seacă │ │ 604│ 365│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 276│Bacău │Comuna │Vultureni │ │ 736│ 444│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Bacău Total │ 19.778│ 53.472│ 32.272│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 277│Bihor │Judeţ │Bihor │ 22.196│ 2.947│ 1.740│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 278│Bihor │Municipiu│Beiuş │ │ 6.660│ 3.932│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 279│Bihor │Municipiu│Marghita │ │ 5.618│ 3.317│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 280│Bihor │Municipiu│Salonta │ │ 406│ 239│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 281│Bihor │Oraş │Nucet │ │ 2.675│ 1.580│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 282│Bihor │Oraş │Săcueni │ │ 1.600│ 944│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 283│Bihor │Oraş │Ştei │ │ 1.037│ 612│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 284│Bihor │Oraş │Vaşcău │ │ 3.352│ 1.979│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 285│Bihor │Comuna │Abram │ │ 367│ 217│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 286│Bihor │Comuna │Abrămuţ │ │ 105│ 62│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 287│Bihor │Comuna │Auşeu │ │ 558│ 329│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 288│Bihor │Comuna │Avram Iancu │ │ 370│ 219│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 289│Bihor │Comuna │Balc │ │ 531│ 313│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 290│Bihor │Comuna │Boianu Mare │ │ 734│ 433│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 291│Bihor │Comuna │Borod │ │ 358│ 211│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 292│Bihor │Comuna │Brusturi │ │ 624│ 369│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 293│Bihor │Comuna │Buduslău │ │ 741│ 438│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 294│Bihor │Comuna │Bulz │ │ 103│ 61│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 295│Bihor │Comuna │Bunteşti │ │ 529│ 312│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 296│Bihor │Comuna │Căbeşti │ │ 645│ 381│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 297│Bihor │Comuna │Căpâlna │ │ 634│ 374│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 298│Bihor │Comuna │Cărpinet │ │ 653│ 385│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 299│Bihor │Comuna │Cefa │ │ 205│ 121│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 300│Bihor │Comuna │Ceica │ │ 519│ 306│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 301│Bihor │Comuna │Cetariu │ │ 599│ 354│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 302│Bihor │Comuna │Cherechiu │ │ 561│ 331│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 303│Bihor │Comuna │Chişlaz │ │ 409│ 241│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 304│Bihor │Comuna │Câmpani │ │ 606│ 357│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 305│Bihor │Comuna │Cociuba Mare │ │ 388│ 229│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 306│Bihor │Comuna │Copăcel │ │ 558│ 330│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 307│Bihor │Comuna │Criştioru de Jos │ │ 851│ 502│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 308│Bihor │Comuna │Curăţele │ │ 460│ 272│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 309│Bihor │Comuna │Curtuişeni │ │ 397│ 235│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 310│Bihor │Comuna │Derna │ │ 692│ 408│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 311│Bihor │Comuna │Dobreşti │ │ 152│ 89│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 312│Bihor │Comuna │Drăgeşti │ │ 680│ 401│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 313│Bihor │Comuna │Finiş │ │ 628│ 371│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 314│Bihor │Comuna │Gepiu │ │ 461│ 273│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 315│Bihor │Comuna │Girişu de Criş │ │ 224│ 133│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 316│Bihor │Comuna │Hidişelu de Sus │ │ 434│ 256│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 317│Bihor │Comuna │Holod │ │ 498│ 294│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 318│Bihor │Comuna │Husasău de Tinca │ │ 470│ 278│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 319│Bihor │Comuna │Ineu │ │ 552│ 326│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 320│Bihor │Comuna │Lazuri de Beiuş │ │ 796│ 470│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 321│Bihor │Comuna │Lăzăreni │ │ 655│ 387│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 322│Bihor │Comuna │Lugaşu de Jos │ │ 446│ 264│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 323│Bihor │Comuna │Lunca │ │ 516│ 304│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 324│Bihor │Comuna │Măgeşti │ │ 682│ 402│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 325│Bihor │Comuna │Olcea │ │ 283│ 167│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 326│Bihor │Comuna │Paleu │ │ 208│ 122│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 327│Bihor │Comuna │Pietroasa │ │ 622│ 367│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 328│Bihor │Comuna │Pocola │ │ 681│ 402│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 329│Bihor │Comuna │Pomezeu │ │ 250│ 148│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 330│Bihor │Comuna │Răbăgani │ │ 513│ 303│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 331│Bihor │Comuna │Remetea │ │ 575│ 339│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 332│Bihor │Comuna │Rieni │ │ 85│ 50│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 333│Bihor │Comuna │Roşia │ │ 654│ 386│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 334│Bihor │Comuna │Roşiori │ │ 473│ 280│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 335│Bihor │Comuna │Săcădat │ │ 97│ 58│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 336│Bihor │Comuna │Sălacea │ │ 426│ 252│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 337│Bihor │Comuna │Sălard │ │ 62│ 37│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 338│Bihor │Comuna │Sâniob │ │ 611│ 361│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 339│Bihor │Comuna │Sâmbăta │ │ 757│ 447│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 340│Bihor │Comuna │Sânnicolau Român │ │ 492│ 290│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 341│Bihor │Comuna │Sârbi │ │ 670│ 395│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 342│Bihor │Comuna │Spinuş │ │ 783│ 463│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 343│Bihor │Comuna │Şimian │ │ 460│ 272│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 344│Bihor │Comuna │Şinteu │ │ 603│ 356│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 345│Bihor │Comuna │Şoimi │ │ 406│ 239│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 346│Bihor │Comuna │Şuncuiuş │ │ 390│ 231│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 347│Bihor │Comuna │Tarcea │ │ 462│ 273│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 348│Bihor │Comuna │Tămăşeu │ │ 553│ 327│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 349│Bihor │Comuna │Tărcaia │ │ 820│ 484│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 350│Bihor │Comuna │Toboliu │ │ 494│ 291│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 351│Bihor │Comuna │Tulca │ │ 609│ 360│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 352│Bihor │Comuna │Uileacu de Beiuş │ │ 727│ 430│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 353│Bihor │Comuna │Vadu Crişului │ │ 82│ 48│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 354│Bihor │Comuna │Viişoara │ │ 775│ 457│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 355│Bihor │Comuna │Vârciorog │ │ 704│ 415│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Bihor Total │ 22.196│ 60.013│ 35.431│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 356│Bistriţa-Năsăud│Judeţ │Bistriţa-Năsăud │ 8.165│ 13.003│ 36.529│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 357│Bistriţa-Năsăud│Oraş │Sângeorz-Băi │ │ 521│ 1.465│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 358│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Braniştea │ │ 245│ 687│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 359│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Budacu de Jos │ │ 186│ 523│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 360│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Budeşti │ │ 295│ 829│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 361│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Căianu Mic │ │ 201│ 565│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 362│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Cetate │ │ 116│ 326│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 363│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Ciceu-Giurgeşti │ │ 323│ 906│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 364│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Ciceu-Mihăieşti │ │ 277│ 778│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 365│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Chiochiş │ │ 262│ 737│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 366│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Chiuza │ │ 276│ 775│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 367│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Coşbuc │ │ 292│ 820│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 368│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Dumitra │ │ 157│ 442│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 369│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Dumitriţa │ │ 166│ 466│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 370│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Galaţii Bistriţei │ │ 213│ 598│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 371│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Ilva Mare │ │ 17│ 47│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 372│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Ilva Mică │ │ 1│ 3│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 373│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Leşu │ │ 210│ 589│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 374│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Matei │ │ 185│ 519│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 375│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Măgura Ilvei │ │ 172│ 485│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 376│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Mărişelu │ │ 55│ 153│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 377│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Miceştii de Câmpie│ │ 321│ 903│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 378│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Milaş │ │ 267│ 751│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 379│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Negrileşti │ │ 307│ 861│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 380│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Nimigea │ │ 129│ 362│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 381│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Nuşeni │ │ 202│ 569│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 382│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Parva │ │ 251│ 706│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 383│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Petru Rareş │ │ 198│ 556│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 384│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Poiana Ilvei │ │ 237│ 667│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 385│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Rebra │ │ 229│ 643│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 386│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Rebrişoara │ │ 52│ 145│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 387│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Romuli │ │ 38│ 106│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 388│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Runcu Salvei │ │ 228│ 642│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 389│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Salva │ │ 185│ 519│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 390│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Sânmihaiu de │ │ │ ││ │ │ │Câmpie │ │ 252│ 707│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 391│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Silivaşu de Câmpie│ │ 304│ 853│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 392│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Spermezeu │ │ 242│ 678│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 393│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Şieu │ │ 203│ 569│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 394│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Şieu-Odorhei │ │ 254│ 712│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 395│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Şieuţ │ │ 155│ 434│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 396│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Şintereag │ │ 82│ 232│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 397│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Tîrlişua │ │ 277│ 780│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 398│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Uriu │ │ 159│ 449│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 399│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Urmeniş │ │ 260│ 734│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 400│Bistriţa-Năsăud│Comuna │Zagra │ │ 70│ 197│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Bistriţa-Năsăud Total │ 8.165│ 22.075│ 62.017│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 401│Botoşani │Judeţ │Botoşani │ 7.346│ 7.850│ 45.454│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 402│Botoşani │Municipiu│ Dorohoi │ │ 506│ 2.928│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 403│Botoşani │Oraş │Săveni │ │ 428│ 2.479│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 404│Botoşani │Oraş │Bucecea │ │ 700│ 4.052│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 405│Botoşani │Oraş │Darabani │ │ 369│ 2.135│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 406│Botoşani │Oraş │Flămânzi │ │ 505│ 2.922│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 407│Botoşani │Oraş │Ştefăneşti │ │ 667│ 3.861│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 408│Botoşani │Comuna │Adăşeni │ │ 192│ 1.112│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 409│Botoşani │Comuna │Albeşti │ │ 83│ 482│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 410│Botoşani │Comuna │Avrămeni │ │ 109│ 632│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 411│Botoşani │Comuna │Băluşeni │ │ 120│ 696│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 412│Botoşani │Comuna │Blândeşti │ │ 190│ 1.100│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 413│Botoşani │Comuna │Brăeşti │ │ 144│ 836│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 414│Botoşani │Comuna │Broscăuţi │ │ 141│ 819│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 415│Botoşani │Comuna │Călăraşi │ │ 136│ 785│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 416│Botoşani │Comuna │Cândeşti │ │ 169│ 980│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 417│Botoşani │Comuna │Conceşti │ │ 159│ 921│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 418│Botoşani │Comuna │Copălău │ │ 143│ 831│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 419│Botoşani │Comuna │Cordăreni │ │ 169│ 979│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 420│Botoşani │Comuna │Corlăteni │ │ 175│ 1.010│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 421│Botoşani │Comuna │Corni │ │ 132│ 766│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 422│Botoşani │Comuna │Coşula │ │ 191│ 1.106│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 423│Botoşani │Comuna │Coţuşca │ │ 99│ 575│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 424│Botoşani │Comuna │Cristeşti │ │ 154│ 895│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 425│Botoşani │Comuna │Cristineşti │ │ 127│ 733│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 426│Botoşani │Comuna │Curteşti │ │ 56│ 322│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 427│Botoşani │Comuna │Dersca │ │ 131│ 755│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 428│Botoşani │Comuna │Dîngeni │ │ 95│ 548│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 429│Botoşani │Comuna │Dimăcheni │ │ 173│ 1.000│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 430│Botoşani │Comuna │Dobârceni │ │ 153│ 888│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 431│Botoşani │Comuna │Drăguşeni │ │ 134│ 775│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 432│Botoşani │Comuna │Durneşti │ │ 122│ 705│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 433│Botoşani │Comuna │Frumuşica │ │ 99│ 576│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 434│Botoşani │Comuna │George Enescu │ │ 148│ 859│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 435│Botoşani │Comuna │Gorbăneşti │ │ 131│ 759│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 436│Botoşani │Comuna │Havârna │ │ 88│ 511│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 437│Botoşani │Comuna │Hăneşti │ │ 115│ 667│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 438│Botoşani │Comuna │Hilişeu-Horia │ │ 157│ 907│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 439│Botoşani │Comuna │Hlipiceni │ │ 98│ 567│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 440│Botoşani │Comuna │Hudeşti │ │ 116│ 673│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 441│Botoşani │Comuna │Ibăneşti │ │ 129│ 750│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 442│Botoşani │Comuna │Leorda │ │ 132│ 766│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 443│Botoşani │Comuna │Lozna │ │ 180│ 1.039│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 444│Botoşani │Comuna │Lunca │ │ 143│ 828│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 445│Botoşani │Comuna │Manoleasa │ │ 128│ 742│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 446│Botoşani │Comuna │Mihăileni │ │ 123│ 713│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 447│Botoşani │Comuna │Mihălăşeni │ │ 115│ 663│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 448│Botoşani │Comuna │Mileanca │ │ 159│ 920│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 449│Botoşani │Comuna │Mitoc │ │ 121│ 703│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 450│Botoşani │Comuna │Nicşeni │ │ 161│ 933│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 451│Botoşani │Comuna │Păltiniş │ │ 128│ 738│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 452│Botoşani │Comuna │Pomîrla │ │ 129│ 750│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 453│Botoşani │Comuna │Prăjeni │ │ 148│ 860│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 454│Botoşani │Comuna │Răchiţi │ │ 8│ 46│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 455│Botoşani │Comuna │Rădăuţi-Prut │ │ 56│ 327│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 456│Botoşani │Comuna │Răuseni │ │ 102│ 591│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 457│Botoşani │Comuna │Ripiceni │ │ 172│ 993│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 458│Botoşani │Comuna │Roma │ │ 99 │ 573│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 459│Botoşani │Comuna │Româneşti │ │ 135│ 783│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 460│Botoşani │Comuna │Santa Mare │ │ 171│ 991│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 461│Botoşani │Comuna │Stăuceni │ │ 149│ 866│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 462│Botoşani │Comuna │Suharău │ │ 112│ 647│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 463│Botoşani │Comuna │Suliţa │ │ 107│ 618│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 464│Botoşani │Comuna │Şendriceni │ │ 92│ 531│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 465│Botoşani │Comuna │Ştiubieni │ │ 135│ 780│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 466│Botoşani │Comuna │Todireni │ │ 118│ 680│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 467│Botoşani │Comuna │Tudora │ │ 129│ 748│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 468│Botoşani │Comuna │Ungureni │ │ 62│ 357│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 469│Botoşani │Comuna │Unţeni │ │ 145│ 838│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 470│Botoşani │Comuna │Văculeşti │ │ 152│ 883│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 471│Botoşani │Comuna │Vârfu Câmpului │ │ 102│ 589│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 472│Botoşani │Comuna │Viişoara │ │ 167│ 964│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 473│Botoşani │Comuna │Vlădeni │ │ 96│ 553│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 474│Botoşani │Comuna │Vlăsineşti │ │ 75│ 432│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 475│Botoşani │Comuna │Vorniceni │ │ 162│ 939│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 476│Botoşani │Comuna │Vorona │ │ 47│ 271│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Botoşani Total │ 7.346│ 19.863│ 115.006│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 477│Brăila │Judeţ │Brăila │ 10.368│ 17.169│ 21.737│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 478│Brăila │Oraş │Făurei │ │ 1.243│ 1.573│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 479│Brăila │Oraş │Însurăţei │ │ 930│ 1.178│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 480│Brăila │Comuna │Bărăganul │ │ 111│ 140│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 481│Brăila │Comuna │Berteştii de Jos │ │ 418│ 529│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 482│Brăila │Comuna │Bordei Verde │ │ 279│ 354│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 483│Brăila │Comuna │Cazasu │ │ 215│ 272│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 484│Brăila │Comuna │Ciocile │ │ 261│ 331│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 485│Brăila │Comuna │Cireşu │ │ 52│ 66│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 486│Brăila │Comuna │Dudeşti │ │ 104│ 131│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 487│Brăila │Comuna │Galbenu │ │ 369│ 468│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 488│Brăila │Comuna │Gemenele │ │ 276│ 350│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 489│Brăila │Comuna │Grădiştea │ │ 469│ 596│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 490│Brăila │Comuna │Gropeni │ │ 189│ 240│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 491│Brăila │Comuna │Jirlău │ │ 351│ 444│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 492│Brăila │Comuna │Măxineni │ │ 105│ 134│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 493│Brăila │Comuna │Mircea Vodă │ │ 98│ 124│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 494│Brăila │Comuna │Movila Miresii │ │ 238│ 302│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 495│Brăila │Comuna │Racoviţa │ │ 512│ 649│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 496│Brăila │Comuna │Râmnicelu │ │ 362│ 458│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 497│Brăila │Comuna │Romanu │ │ 353│ 446│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 498│Brăila │Comuna │Roşiori │ │ 342│ 432│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 499│Brăila │Comuna │Salcia Tudor │ │ 90│ 115│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 500│Brăila │Comuna │Scorţaru Nou │ │ 496│ 627│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 501│Brăila │Comuna │Surdila-Găiseanca │ │ 421│ 532│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 502│Brăila │Comuna │Surdila-Greci │ │ 270│ 343│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 503│Brăila │Comuna │Şuţeşti │ │ 387│ 490│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 504│Brăila │Comuna │Tichileşti │ │ 93│ 118│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 505│Brăila │Comuna │Tudor Vladimirescu│ │ 95│ 120│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 506│Brăila │Comuna │Ulmu │ │ 267│ 337│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 507│Brăila │Comuna │Unirea │ │ 385│ 487│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 508│Brăila │Comuna │Victoria │ │ 368│ 466│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 509│Brăila │Comuna │Vişani │ │ 410│ 518│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 510│Brăila │Comuna │Viziru │ │ 14│ 18│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 511│Brăila │Comuna │Zăvoaia │ │ 291│ 368│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Brăila Total │ 10.368│ 28.033│ 35.493│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 512│Braşov │Judeţ │Braşov │ 31.803│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 513│Braşov │Municipiu│Codlea │ │ 1.084│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 514│Braşov │Municipiu│Făgăraş │ │ 660│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 515│Braşov │Oraş │Rupea │ │ 1.557│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 516│Braşov │Oraş │Victoria │ │ 1.516│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 517│Braşov │Comuna │Apaţa │ │ 479│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 518│Braşov │Comuna │Augustin │ │ 1.284│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 519│Braşov │Comuna │Beclean │ │ 882│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 520│Braşov │Comuna │Budila │ │ 1.033│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 521│Braşov │Comuna │Caţa │ │ 501│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 522│Braşov │Comuna │Comana │ │ 995│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 523│Braşov │Comuna │Crizbav │ │ 599│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 524│Braşov │Comuna │Drăguş │ │ 830│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 525│Braşov │Comuna │Dumbrăviţa │ │ 354│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 526│Braşov │Comuna │Fundata │ │ 386│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 527│Braşov │Comuna │Hârseni │ │ 752│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 528│Braşov │Comuna │Holbav │ │ 1.107│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 529│Braşov │Comuna │Homorod │ │ 178│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 530│Braşov │Comuna │Jibert │ │ 647│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 531│Braşov │Comuna │Lisa │ │ 853│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 532│Braşov │Comuna │Mândra │ │ 402│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 533│Braşov │Comuna │Măieruş │ │ 563│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 534│Braşov │Comuna │Ormeniş │ │ 1.098│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 535│Braşov │Comuna │Părău │ │ 266│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 536│Braşov │Comuna │Racoş │ │ 818│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 537│Braşov │Comuna │Recea │ │ 376│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 538│Braşov │Comuna │Şercaia │ │ 150│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 539│Braşov │Comuna │Şinca Nouă │ │ 500│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 540│Braşov │Comuna │Sâmbăta de Sus │ │ 521│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 541│Braşov │Comuna │Şoarş │ │ 688│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 542│Braşov │Comuna │Teliu │ │ 657│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 543│Braşov │Comuna │Ticuş │ │ 1.083│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 544│Braşov │Comuna │Ungra │ │ 1.127│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 545│Braşov │Comuna │Vama Buzăului │ │ 329│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 546│Braşov │Comuna │Viştea │ │ 684│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 547│Braşov │Comuna │Voila │ │ 240│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Braşov Total │ 31.803│ 25.199│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 548│Buzău │Judeţ │Buzău │ 12.913│ 11.673│ 24.510│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 549│Buzău │Municipiu│Râmnicu Sărat │ │ 548│ 1.150│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 550│Buzău │Oraş │Nehoiu │ │ 732│ 1.536│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 551│Buzău │Oraş │Pătârlagele │ │ 1.113│ 2.337│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 552│Buzău │Oraş │Pogoanele │ │ 947│ 1.987│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 553│Buzău │Comuna │Amaru │ │ 97│ 203│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 554│Buzău │Comuna │Balta Albă │ │ 259│ 545│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 555│Buzău │Comuna │Bălăceanu │ │ 385│ 809│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 556│Buzău │Comuna │Beceni │ │ 110│ 232│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 557│Buzău │Comuna │Bisoca │ │ 392│ 823│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 558│Buzău │Comuna │Blăjani │ │ 434│ 910│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 559│Buzău │Comuna │Boldu │ │ 235│ 492│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 560│Buzău │Comuna │Bozioru │ │ 438│ 920│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 561│Buzău │Comuna │Brădeanu │ │ 322│ 676│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 562│Buzău │Comuna │Brăeşti │ │ 387│ 811│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 563│Buzău │Comuna │Breaza │ │ 307│ 644│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 564│Buzău │Comuna │Buda │ │ 360│ 757│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 565│Buzău │Comuna │C.A. Rosetti │ │ 119│ 251│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 566│Buzău │Comuna │Calvini │ │ 338│ 711│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 567│Buzău │Comuna │Căneşti │ │ 429│ 901│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 568│Buzău │Comuna │Cătina │ │ 419│ 879│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 569│Buzău │Comuna │Cernăteşti │ │ 337│ 708│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 570│Buzău │Comuna │Chiliile │ │ 448│ 940│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 571│Buzău │Comuna │Chiojdu │ │ 308│ 646│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 572│Buzău │Comuna │Cilibia │ │ 242│ 509│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 573│Buzău │Comuna │Cislău │ │ 184│ 387│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 574│Buzău │Comuna │Colţi │ │ 446│ 935│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 575│Buzău │Comuna │Costeşti │ │ 143│ 300│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 576│Buzău │Comuna │Cozieni │ │ 364│ 764│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 577│Buzău │Comuna │Florica │ │ 310│ 650│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 578│Buzău │Comuna │Gălbinaşi │ │ 172│ 362│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 579│Buzău │Comuna │Gherăseni │ │ 257│ 540│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 580│Buzău │Comuna │Ghergheasa │ │ 305│ 641│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 581│Buzău │Comuna │Glodeanu Sărat │ │ 197│ 413│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 582│Buzău │Comuna │Grebănu │ │ 323│ 679│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 583│Buzău │Comuna │Gura Teghii │ │ 216│ 453│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 584│Buzău │Comuna │Largu │ │ 307│ 646│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 585│Buzău │Comuna │Lopătari │ │ 296│ 622│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 586│Buzău │Comuna │Luciu │ │ 264│ 553│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 587│Buzău │Comuna │Măgura │ │ 277│ 582│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 588│Buzău │Comuna │Mărgăriteşti │ │ 455│ 956│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 589│Buzău │Comuna │Mânzăleşti │ │ 373│ 784│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 590│Buzău │Comuna │Mihăileşti │ │ 295│ 619│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 591│Buzău │Comuna │Movila Banului │ │ 286│ 600│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 592│Buzău │Comuna │Murgeşti │ │ 438│ 920│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 593│Buzău │Comuna │Năeni │ │ 285│ 599│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 594│Buzău │Comuna │Odăile │ │ 447│ 940│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 595│Buzău │Comuna │Pardoşi │ │ 459│ 963│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 596│Buzău │Comuna │Pănătău │ │ 408│ 857│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 597│Buzău │Comuna │Pârscov │ │ 57│ 121│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 598│Buzău │Comuna │Pietroasele │ │ 159│ 335│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 599│Buzău │Comuna │Podgoria │ │ 301│ 631│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 600│Buzău │Comuna │Poşta Câlnău │ │ 28│ 59│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 601│Buzău │Comuna │Puieşti │ │ 133│ 278│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 602│Buzău │Comuna │Racoviţeni │ │ 315│ 662│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 603│Buzău │Comuna │Râmnicelu │ │ 308│ 646│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 604│Buzău │Comuna │Robeasca │ │ 388│ 816│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 605│Buzău │Comuna │Ruşeţu │ │ 46│ 96│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 606│Buzău │Comuna │Săgeata │ │ 59│ 125│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 607│Buzău │Comuna │Săhăteni │ │ 110│ 231│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 608│Buzău │Comuna │Săpoca │ │ 116│ 243│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 609│Buzău │Comuna │Săruleşti │ │ 435│ 913│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 610│Buzău │Comuna │Scorţoasa │ │ 305│ 641│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 611│Buzău │Comuna │Scutelnici │ │ 187│ 394│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 612│Buzău │Comuna │Siriu │ │ 106│ 221│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 613│Buzău │Comuna │Stâlpu │ │ 235│ 494│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 614│Buzău │Comuna │Tisău │ │ 135│ 282│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 615│Buzău │Comuna │Topliceni │ │ 214│ 448│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 616│Buzău │Comuna │Ulmeni │ │ 219│ 460│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 617│Buzău │Comuna │Unguriu │ │ 295│ 620│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 618│Buzău │Comuna │Valea Râmnicului │ │ 135│ 284│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 619│Buzău │Comuna │Valea Salciei │ │ 435│ 913│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 620│Buzău │Comuna │Vâlcelele │ │ 296│ 620│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 621│Buzău │Comuna │Vintilă Vodă │ │ 283│ 593│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 622│Buzău │Comuna │Vipereşti │ │ 364│ 765│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 623│Buzău │Comuna │Zărneşti │ │ 184│ 386│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 624│Buzău │Comuna │Ziduri │ │ 178│ 374│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Buzău Total │ 12.913│ 34.912│ 73.303│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 625│Călăraşi │Judeţ │Călăraşi │ 6.951│ 11.878│ 44.370│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 626│Călăraşi │Municipiu│Olteniţa │ │ 889│ 3.320│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 627│Călăraşi │Oraş │Budeşti │ │ 718│ 2.681│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 628│Călăraşi │Oraş │Fundulea │ │ 46│ 170│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 629│Călăraşi │Comuna │Alexandru Odobescu│ │ 135│ 504│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 630│Călăraşi │Comuna │Căscioarele │ │ 211│ 789│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 631│Călăraşi │Comuna │Chiselet │ │ 163│ 609│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 632│Călăraşi │Comuna │Crivăţ │ │ 219│ 820│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 633│Călăraşi │Comuna │Curcani │ │ 60│ 223│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 634│Călăraşi │Comuna │Dichiseni │ │ 120│ 446│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 635│Călăraşi │Comuna │Dorobanţu │ │ 116│ 431│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 636│Călăraşi │Comuna │Frăsinet │ │ 137│ 512│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 637│Călăraşi │Comuna │Frumuşani │ │ 66│ 246│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 638│Călăraşi │Comuna │Fundeni │ │ 58│ 215│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 639│Călăraşi │Comuna │Gălbinaşi │ │ 247│ 924│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 640│Călăraşi │Comuna │Gurbăneşti │ │ 167│ 626│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 641│Călăraşi │Comuna │Ileana │ │ 83│ 311│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 642│Călăraşi │Comuna │Independenţa │ │ 83│ 309│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 643│Călăraşi │Comuna │Lehliu │ │ 151│ 563│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 644│Călăraşi │Comuna │Luica │ │ 252│ 940│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 645│Călăraşi │Comuna │Lupşanu │ │ 62│ 231│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 646│Călăraşi │Comuna │Mitreni │ │ 121│ 454│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 647│Călăraşi │Comuna │Nana │ │ 206│ 770│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 648│Călăraşi │Comuna │Nicolae Bălcescu │ │ 242│ 905│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 649│Călăraşi │Comuna │Plătăreşti │ │ 199│ 741│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 650│Călăraşi │Comuna │Radovanu │ │ 156│ 585│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 651│Călăraşi │Comuna │Roseţi │ │ 8│ 28│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 652│Călăraşi │Comuna │Săruleşti │ │ 80│ 301│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 653│Călăraşi │Comuna │Sohatu │ │ 147│ 549│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 654│Călăraşi │Comuna │Spanţov │ │ 165│ 618│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 655│Călăraşi │Comuna │Şoldanu │ │ 181│ 674│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 656│Călăraşi │Comuna │Ştefan cel Mare │ │ 189│ 706│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 657│Călăraşi │Comuna │Ştefan Vodă │ │ 164│ 613│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 658│Călăraşi │Comuna │Tămădău Mare │ │ 118│ 441│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 659│Călăraşi │Comuna │Ulmeni │ │ 99│ 372│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 660│Călăraşi │Comuna │Ulmu │ │ 204│ 764│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 661│Călăraşi │Comuna │Unirea │ │ 121│ 450│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 662│Călăraşi │Comuna │Valea Argovei │ │ 136│ 508│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 663│Călăraşi │Comuna │Vasilaţi │ │ 156│ 583│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 664│Călăraşi │Comuna │Vâlcelele │ │ 73│ 273│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 665│Călăraşi │Comuna │Vlad Ţepeş │ │ 167│ 625│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Călăraşi Total │ 6.951│ 18.793│ 70.200│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 666│Caraş-Severin │Judeţ │Caraş-Severin │ 8.057│ 9.949│ 41.722│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 667│Caraş-Severin │Oraş │Anina │ │ 753│ 3.157│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 668│Caraş-Severin │Oraş │Băile Herculane │ │ 280│ 1.172│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 669│Caraş-Severin │Oraş │Moldova Nouă │ │ 69│ 290│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 670│Caraş-Severin │Oraş │Oţelu Roşu │ │ 184│ 774│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 671│Caraş-Severin │Comuna │Armeniş │ │ 131│ 549│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 672│Caraş-Severin │Comuna │Bănia │ │ 210│ 878│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 673│Caraş-Severin │Comuna │Băuţar │ │ 181│ 761│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 674│Caraş-Severin │Comuna │Berlişte │ │ 102│ 428│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 675│Caraş-Severin │Comuna │Berzasca │ │ 115│ 483│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 676│Caraş-Severin │Comuna │Berzovia │ │ 139│ 581│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 677│Caraş-Severin │Comuna │Bolvaşniţa │ │ 194│ 811│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 678│Caraş-Severin │Comuna │Brebu │ │ 187│ 784│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 679│Caraş-Severin │Comuna │Brebu Nou │ │ 218│ 912│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 680│Caraş-Severin │Comuna │Bucoşniţa │ │ 194│ 812│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 681│Caraş-Severin │Comuna │Cărbunari │ │ 262│ 1.097│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 682│Caraş-Severin │Comuna │Ciclova Română │ │ 209│ 879│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 683│Caraş-Severin │Comuna │Ciuchici │ │ 174│ 731│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 684│Caraş-Severin │Comuna │Ciudanoviţa │ │ 248│ 1.038│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 685│Caraş-Severin │Comuna │Constantin │ │ 89│ 371││ │ │ │Daicoviciu │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 686│Caraş-Severin │Comuna │Copăcele │ │ 242│ 1.013│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 687│Caraş-Severin │Comuna │Cornea │ │ 39│ 161│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 688│Caraş-Severin │Comuna │Cornereva │ │ 37│ 156│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 689│Caraş-Severin │Comuna │Coronini │ │ 112│ 471│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 690│Caraş-Severin │Comuna │Dalboşeţ │ │ 234│ 983│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 691│Caraş-Severin │Comuna │Doclin │ │ 180│ 753│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 692│Caraş-Severin │Comuna │Dognecea │ │ 256│ 1.075│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 693│Caraş-Severin │Comuna │Domaşnea │ │ 71│ 296│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 694│Caraş-Severin │Comuna │Eftimie Murgu │ │ 225│ 944│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 695│Caraş-Severin │Comuna │Ezeriş │ │ 198│ 828│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 696│Caraş-Severin │Comuna │Fârliug │ │ 7│ 30│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 697│Caraş-Severin │Comuna │Forotic │ │ 167│ 702│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 698│Caraş-Severin │Comuna │Gârnic │ │ 240│ 1.009│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 699│Caraş-Severin │Comuna │Glimboca │ │ 117│ 493│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 700│Caraş-Severin │Comuna │Goruia │ │ 204│ 856│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 701│Caraş-Severin │Comuna │Grădinari │ │ 150│ 631│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 702│Caraş-Severin │Comuna │Lăpuşnicel │ │ 252│ 1.059│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 703│Caraş-Severin │Comuna │Lăpuşnicu Mare │ │ 237│ 992│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 704│Caraş-Severin │Comuna │Luncaviţa │ │ 189│ 794│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 705│Caraş-Severin │Comuna │Lupac │ │ 173│ 728│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 706│Caraş-Severin │Comuna │Marga │ │ 209│ 876│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 707│Caraş-Severin │Comuna │Măureni │ │ 89│ 373│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 708│Caraş-Severin │Comuna │Mehadia │ │ 54│ 225│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 709│Caraş-Severin │Comuna │Mehadica │ │ 204│ 854│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 710│Caraş-Severin │Comuna │Naidăş │ │ 184│ 770│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 711│Caraş-Severin │Comuna │Obreja │ │ 75│ 312│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 712│Caraş-Severin │Comuna │Ocna de Fier │ │ 262│ 1.100│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 713│Caraş-Severin │Comuna │Păltiniş │ │ 108│ 454│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 714│Caraş-Severin │Comuna │Pojejena │ │ 148│ 620│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 715│Caraş-Severin │Comuna │Prigor │ │ 55│ 232│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 716│Caraş-Severin │Comuna │Răcăşdia │ │ 149│ 624│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 717│Caraş-Severin │Comuna │Ramna │ │ 223│ 937│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 718│Caraş-Severin │Comuna │Rusca Montană │ │ 59│ 246│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 719│Caraş-Severin │Comuna │Sacu │ │ 183│ 769│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 720│Caraş-Severin │Comuna │Sasca Montană │ │ 164│ 687│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 721│Caraş-Severin │Comuna │Sicheviţa │ │ 239│ 1.003│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 722│Caraş-Severin │Comuna │Socol │ │ 67│ 282│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 723│Caraş-Severin │Comuna │Şopotu Nou │ │ 242│ 1.016│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 724│Caraş-Severin │Comuna │Târnova │ │ 245│ 1.027│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 725│Caraş-Severin │Comuna │Teregova │ │ 121│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 726│Caraş-Severin │Comuna │Ticvaniu Mare │ │ 204│ 854│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 727│Caraş-Severin │Comuna │Topleţ │ │ 225│ 944│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 728│Caraş-Severin │Comuna │Turnu Ruieni │ │ 151│ 634│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 729│Caraş-Severin │Comuna │Văliug │ │ 113│ 475│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 730│Caraş-Severin │Comuna │Vărădia │ │ 161│ 673│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 731│Caraş-Severin │Comuna │Vermeş │ │ 170│ 713│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 732│Caraş-Severin │Comuna │Vrani │ │ 235│ 985│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 733│Caraş-Severin │Comuna │Zorlenţu Mare │ │ 226│ 949│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Caraş-Severin Total │ 8.057│ 21.783│ 91.345│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 734│Cluj │Judeţ │Cluj │ 49.459│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 735│Cluj │Municipiu│Gherla │ │ 6.961│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 736│Cluj │Comuna │Aiton │ │ 892│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 737│Cluj │Comuna │Aluniş │ │ 1.142│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 738│Cluj │Comuna │Aşchileu │ │ 1.122│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 739│Cluj │Comuna │Băişoara │ │ 857│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 740│Cluj │Comuna │Beliş │ │ 737│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 741│Cluj │Comuna │Bobâlna │ │ 625│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 742│Cluj │Comuna │Borşa │ │ 840│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 743│Cluj │Comuna │Buza │ │ 1.288│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 744│Cluj │Comuna │Căianu │ │ 1.029│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 745│Cluj │Comuna │Călăraşi │ │ 874│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 746│Cluj │Comuna │Călăţele │ │ 601│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 747│Cluj │Comuna │Cămăraşu │ │ 1.048│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 748│Cluj │Comuna │Căpuşu Mare │ │ 226│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 749│Cluj │Comuna │Căşeiu │ │ 679│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 750│Cluj │Comuna │Cătina │ │ 1.041│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 751│Cluj │Comuna │Câţcău │ │ 638│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 752│Cluj │Comuna │Ceanu Mare │ │ 443│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 753│Cluj │Comuna │Chinteni │ │ 283│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 754│Cluj │Comuna │Chiuieşti │ │ 1.011│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 755│Cluj │Comuna │Ciucea │ │ 876│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 756│Cluj │Comuna │Ciurila │ │ 1.048│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 757│Cluj │Comuna │Cojocna │ │ 424│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 758│Cluj │Comuna │Corneşti │ │ 1.056│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 759│Cluj │Comuna │Cuzdrioara │ │ 923│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 760│Cluj │Comuna │Dăbâca │ │ 1.156│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 761│Cluj │Comuna │Feleacu │ │ 29│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 762│Cluj │Comuna │Fizeşu Gherlii │ │ 1.116│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 763│Cluj │Comuna │Frata │ │ 774│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 764│Cluj │Comuna │Gârbău │ │ 780│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 765│Cluj │Comuna │Geaca │ │ 1.072│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 766│Cluj │Comuna │Iara │ │ 687│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 767│Cluj │Comuna │Izvoru Crişului │ │ 975│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 768│Cluj │Comuna │Jichişu de Jos │ │ 1.012│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 769│Cluj │Comuna │Măguri-Răcătău │ │ 1.130│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 770│Cluj │Comuna │Mănăstireni │ │ 1.087│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 771│Cluj │Comuna │Mărgău │ │ 924│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 772│Cluj │Comuna │Mărişel │ │ 878│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 773│Cluj │Comuna │Mica │ │ 929│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 774│Cluj │Comuna │Mintiu Gherlii │ │ 666│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 775│Cluj │Comuna │Mociu │ │ 681│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 776│Cluj │Comuna │Moldoveneşti │ │ 444│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 777│Cluj │Comuna │Negreni │ │ 1.017│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 778│Cluj │Comuna │Palatca │ │ 1.053│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 779│Cluj │Comuna │Panticeu │ │ 1.054│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 780│Cluj │Comuna │Petreştii de Jos │ │ 851│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 781│Cluj │Comuna │Ploscoş │ │ 1.220│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 782│Cluj │Comuna │Râşca │ │ 1.119│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 783│Cluj │Comuna │Recea-Cristur │ │ 972│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 784│Cluj │Comuna │Săcuieu │ │ 1.200│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 785│Cluj │Comuna │Sănduleşti │ │ 1.184│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 786│Cluj │Comuna │Sâncraiu │ │ 980│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 787│Cluj │Comuna │Sânmartin │ │ 1.203│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 788│Cluj │Comuna │Sânpaul │ │ 697│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 789│Cluj │Comuna │Sic │ │ 904│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 790│Cluj │Comuna │Suatu │ │ 947│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 791│Cluj │Comuna │Tritenii de Jos │ │ 71│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 792│Cluj │Comuna │Tureni │ │ 219│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 793│Cluj │Comuna │Ţaga │ │ 521│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 794│Cluj │Comuna │Unguraş │ │ 938│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 795│Cluj │Comuna │Vad │ │ 903│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 796│Cluj │Comuna │Valea Ierii │ │ 1.095│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 797│Cluj │Comuna │Viişoara │ │ 94│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 798│Cluj │Comuna │Vultureni │ │ 1.067│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Cluj Total │ 49.459│ 60.313│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 799│Constanţa │Judeţ │Constanta │ 35.725│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 800│Constanţa │Municipiu│Medgidia │ │ 2.043│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 801│Constanţa │Oraş │Băneasa │ │ 3.415│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 802│Constanţa │Oraş │Murfatlar │ │ 1.497│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 803│Constanţa │Oraş │Hârşova │ │ 128│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 804│Constanţa │Oraş │Negru Vodă │ │ 3.104│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 805│Constanţa │Oraş │Techirghiol │ │ 914│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 806│Constanţa │Comuna │Adamclisi │ │ 365│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 807│Constanţa │Comuna │Aliman │ │ 808│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 808│Constanţa │Comuna │Amzacea │ │ 192│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 809│Constanţa │Comuna │Bărăganu │ │ 868│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 810│Constanţa │Comuna │Castelu │ │ 233│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 811│Constanţa │Comuna │Ciobanu │ │ 1.012│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 812│Constanţa │Comuna │Comana │ │ 646│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 813│Constanţa │Comuna │Cuza Vodă │ │ 723│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 814│Constanţa │Comuna │Dobromir │ │ 736│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 815│Constanţa │Comuna │Dumbrăveni │ │ 932│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 816│Constanţa │Comuna │Fântânele │ │ 283│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 817│Constanţa │Comuna │Gârliciu │ │ 1.056│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 818│Constanţa │Comuna │Ghindăreşti │ │ 1.054│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 819│Constanţa │Comuna │Horia │ │ 816│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 820│Constanţa │Comuna │Ion Corvin │ │ 805│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 821│Constanţa │Comuna │Istria │ │ 845│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 822│Constanţa │Comuna │Lipniţa │ │ 186│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 823│Constanţa │Comuna │Mereni │ │ 496│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 824│Constanţa │Comuna │Oltina │ │ 483│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 825│Constanţa │Comuna │Pantelimon │ │ 432│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 826│Constanţa │Comuna │Raşova │ │ 650│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 827│Constanţa │Comuna │Săcele │ │ 345│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 828│Constanţa │Comuna │Saraiu │ │ 4│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 829│Constanţa │Comuna │Seimeni │ │ 732│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 830│Constanţa │Comuna │Siliştea │ │ 693│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 831│Constanţa │Comuna │Târguşor │ │ 465│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 832│Constanţa │Comuna │Topalu │ │ 511│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 833│Constanţa │Comuna │Tortoman │ │ 547│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 834│Constanţa │Comuna │Vulturu │ │ 986│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Constanţa Total │ 35.725│ 29.005│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 835│Covasna │Judeţ │Covasna │ 6.979│ 11.677│ 41.459│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 836│Covasna │Municipiu│Târgu Secuiesc │ │ 317│ 1.125│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 837│Covasna │Oraş │Baraolt │ │ 381│ 1.353│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 838│Covasna │Oraş │Întorsura Buzăului│ │ 521│ 1.848│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 839│Covasna │Comuna │Aita Mare │ │ 211│ 750│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 840│Covasna │Comuna │Arcuş │ │ 111│ 392│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 841│Covasna │Comuna │Barcani │ │ 43│ 151│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 842│Covasna │Comuna │Băţani │ │ 42│ 150│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 843│Covasna │Comuna │Belin │ │ 242│ 857│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 844│Covasna │Comuna │Bixad │ │ 154│ 546│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 845│Covasna │Comuna │Bodoc │ │ 170│ 603│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 846│Covasna │Comuna │Boroşneu Mare │ │ 227│ 804│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 847│Covasna │Comuna │Brăduţ │ │ 101│ 359│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 848│Covasna │Comuna │Brateş │ │ 246│ 874│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 849│Covasna │Comuna │Breţcu │ │ 14│ 50│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 850│Covasna │Comuna │Catalina │ │ 158│ 560│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 851│Covasna │Comuna │Chichiş │ │ 182│ 647│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 852│Covasna │Comuna │Comandău │ │ 258│ 914│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 853│Covasna │Comuna │Dalnic │ │ 245│ 869│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 854│Covasna │Comuna │Dobârlău │ │ 213│ 758│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 855│Covasna │Comuna │Estelnic │ │ 137│ 485│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 856│Covasna │Comuna │Ghelinţa │ │ 74│ 265│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 857│Covasna │Comuna │Ghidfalău │ │ 150│ 533│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 858│Covasna │Comuna │Hăghig │ │ 166│ 591│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 859│Covasna │Comuna │Ilieni │ │ 174│ 622│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 860│Covasna │Comuna │Lemnia │ │ 212│ 755│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 861│Covasna │Comuna │Malnaş │ │ 223│ 792│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 862│Covasna │Comuna │Mereni │ │ 201│ 714│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 863│Covasna │Comuna │Micfalău │ │ 250│ 889│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 864│Covasna │Comuna │Moacşa │ │ 240│ 854│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 865│Covasna │Comuna │Ojdula │ │ 215│ 762│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 866│Covasna │Comuna │Ozun │ │ 13│ 45│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 867│Covasna │Comuna │Poian │ │ 175│ 622│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 868│Covasna │Comuna │Sânzieni │ │ 92│ 326│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 869│Covasna │Comuna │Vâlcele │ │ 190│ 676│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 870│Covasna │Comuna │Valea Crişului │ │ 181│ 642│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 871│Covasna │Comuna │Valea Mare │ │ 292│ 1.036│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 872│Covasna │Comuna │Vârghiş │ │ 236│ 838│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 873│Covasna │Comuna │Zăbala │ │ 135│ 480│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Covasna Total │ 6.979│ 18.869│ 66.996│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 874│Dâmboviţa │Judeţ │Dâmboviţa │ 12.822│ 11.461│ 18.989│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 875│Dâmboviţa │Municipiu│Moreni │ │ 3.569│ 5.912│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 876│Dâmboviţa │Oraş │Fieni │ │ 75│ 124│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 877│Dâmboviţa │Oraş │Răcari │ │ 956│ 1.584│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 878│Dâmboviţa │Comuna │Bărbuleţu │ │ 277│ 459│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 879│Dâmboviţa │Comuna │Bezdead │ │ 293│ 485│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 880│Dâmboviţa │Comuna │Bilciureşti │ │ 370│ 612│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 881│Dâmboviţa │Comuna │Braniştea │ │ 351│ 582│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 882│Dâmboviţa │Comuna │Brăneşti │ │ 236│ 390│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 883│Dâmboviţa │Comuna │Brezoaele │ │ 280│ 463│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 884│Dâmboviţa │Comuna │Buciumeni │ │ 320│ 531│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 885│Dâmboviţa │Comuna │Butimanu │ │ 163│ 270│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 886│Dâmboviţa │Comuna │Cândeşti │ │ 325│ 539│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 887│Dâmboviţa │Comuna │Ciocăneşti │ │ 306│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 888│Dâmboviţa │Comuna │Cobia │ │ 254│ 422│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 889│Dâmboviţa │Comuna │Cojasca │ │ 310│ 513│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 890│Dâmboviţa │Comuna │Cornăţelu │ │ 314│ 521│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 891│Dâmboviţa │Comuna │Costeştii din Vale│ │ 228│ 379│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 892│Dâmboviţa │Comuna │Crângurile │ │ 180│ 297│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 893│Dâmboviţa │Comuna │Dărmăneşti │ │ 101│ 167│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 894│Dâmboviţa │Comuna │Dobra │ │ 264│ 437│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 895│Dâmboviţa │Comuna │Dragodana │ │ 55│ 92│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 896│Dâmboviţa │Comuna │Finta │ │ 306│ 508│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 897│Dâmboviţa │Comuna │Glodeni │ │ 369│ 612│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 898│Dâmboviţa │Comuna │Gura Foii │ │ 412│ 682│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 899│Dâmboviţa │Comuna │Gura Şuţii │ │ 244│ 404│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 900│Dâmboviţa │Comuna │Hulubeşti │ │ 342│ 566│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 901│Dâmboviţa │Comuna │Iedera │ │ 338│ 561│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 902│Dâmboviţa │Comuna │Lucieni │ │ 299│ 495│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 903│Dâmboviţa │Comuna │Ludeşti │ │ 314│ 519│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 904│Dâmboviţa │Comuna │Lunguleţu │ │ 193│ 320│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 905│Dâmboviţa │Comuna │Malu cu Flori │ │ 387│ 640│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 906│Dâmboviţa │Comuna │Măneşti │ │ 213│ 354│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 907│Dâmboviţa │Comuna │Mătăsaru │ │ 323│ 536│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 908│Dâmboviţa │Comuna │Mogoşani │ │ 391│ 648│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 909│Dâmboviţa │Comuna │Morteni │ │ 266│ 442│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 910│Dâmboviţa │Comuna │Moţăieni │ │ 421│ 698│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 911│Dâmboviţa │Comuna │Niculeşti │ │ 223│ 369│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 912│Dâmboviţa │Comuna │Nucet │ │ 249│ 413│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 913│Dâmboviţa │Comuna │Ocniţa │ │ 369│ 611│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 914│Dâmboviţa │Comuna │Odobeşti │ │ 262│ 433│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 915│Dâmboviţa │Comuna │Perşinari │ │ 341│ 565│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 916│Dâmboviţa │Comuna │Pietrari │ │ 425│ 703│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 917│Dâmboviţa │Comuna │Pietroşiţa │ │ 356│ 591│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 918│Dâmboviţa │Comuna │Poiana │ │ 315│ 523│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 919│Dâmboviţa │Comuna │Produleşti │ │ 393│ 652│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 920│Dâmboviţa │Comuna │Pucheni │ │ 435│ 721│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 921│Dâmboviţa │Comuna │Raciu │ │ 282│ 468│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 922│Dâmboviţa │Comuna │Răscăeţi │ │ 383│ 634│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 923│Dâmboviţa │Comuna │Râu Alb │ │ 465│ 770│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 924│Dâmboviţa │Comuna │Runcu │ │ 302│ 500│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 925│Dâmboviţa │Comuna │Sălcioara │ │ 273│ 451│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 926│Dâmboviţa │Comuna │Slobozia Moară │ │ 389│ 645│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 927│Dâmboviţa │Comuna │Şelaru │ │ 192│ 317│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 928│Dâmboviţa │Comuna │Şotânga │ │ 43│ 70│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 929│Dâmboviţa │Comuna │Tătărani │ │ 212│ 352│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 930│Dâmboviţa │Comuna │Ulieşti │ │ 331│ 548│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 931│Dâmboviţa │Comuna │Valea Lungă │ │ 267│ 442│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 932│Dâmboviţa │Comuna │Văcăreşti │ │ 49│ 82│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 933│Dâmboviţa │Comuna │Văleni-Dâmboviţa │ │ 385│ 639│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 934│Dâmboviţa │Comuna │Vârfuri │ │ 470│ 779│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 935│Dâmboviţa │Comuna │Vişina │ │ 228│ 378│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 936│Dâmboviţa │Comuna │Vişineşti │ │ 458│ 760│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 937│Dâmboviţa │Comuna │Vlădeni │ │ 424│ 702│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 938│Dâmboviţa │Comuna │Vulcana-Băi │ │ 315│ 521│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 939│Dâmboviţa │Comuna │Vulcana-Pandele │ │ 325│ 538│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Dâmboviţa Total │ 12.822│ 34.667│ 57.437│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 940│Dolj │Judeţ │Dolj │ 24.476│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 941│Dolj │Municipiu│Băileşti │ │ 7.603│ 5.406│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 942│Dolj │Municipiu│Calafat │ │ 5.172│ 3.678│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 943│Dolj │Oraş │Bechet │ │ 2.005│ 1.426│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 944│Dolj │Oraş │Dăbuleni │ │ 1.597│ 1.136│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 945│Dolj │Oraş │Segarcea │ │ 30│ 21│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 946│Dolj │Comuna │Afumaţi │ │ 441│ 314│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 947│Dolj │Comuna │Almăj │ │ 437│ 311│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 948│Dolj │Comuna │Amărăştii de Jos │ │ 345│ 246│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 949│Dolj │Comuna │Amărăştii de Sus │ │ 688│ 489│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 950│Dolj │Comuna │Apele Vii │ │ 559│ 398│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 951│Dolj │Comuna │Argetoaia │ │ 534│ 379│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 952│Dolj │Comuna │Bârca │ │ 385│ 274│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 953│Dolj │Comuna │Bistreţ │ │ 149│ 106│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 954│Dolj │Comuna │Botoşeşti-Paia │ │ 786│ 559│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 955│Dolj │Comuna │Brabova │ │ 598│ 426│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 956│Dolj │Comuna │Braloştiţa │ │ 595│ 423│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 957│Dolj │Comuna │Bratovoeşti │ │ 611│ 435│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 958│Dolj │Comuna │Breasta │ │ 399│ 283│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 959│Dolj │Comuna │Bucovăţ │ │ 196│ 139│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 960│Dolj │Comuna │Bulzeşti │ │ 656│ 466│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 961│Dolj │Comuna │Calopăr │ │ 483│ 344│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 962│Dolj │Comuna │Caraula │ │ 568│ 404│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 963│Dolj │Comuna │Carpen │ │ 701│ 499│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 964│Dolj │Comuna │Castranova │ │ 523│ 372│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 965│Dolj │Comuna │Catane │ │ 717│ 509│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 966│Dolj │Comuna │Călăraşi │ │ 372│ 265│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 967│Dolj │Comuna │Cârna │ │ 698│ 496│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 968│Dolj │Comuna │Celaru │ │ 271│ 193│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 969│Dolj │Comuna │Cerăt │ │ 633│ 450│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 970│Dolj │Comuna │Cernăteşti │ │ 625│ 445│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 971│Dolj │Comuna │Cetate │ │ 65│ 46│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 972│Dolj │Comuna │Cioroiaşi │ │ 673│ 478│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 973│Dolj │Comuna │Ciupercenii Noi │ │ 439│ 312│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 974│Dolj │Comuna │Coşoveni │ │ 313│ 223│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 975│Dolj │Comuna │Coţofenii din Dos │ │ 539│ 384│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 976│Dolj │Comuna │Coţofenii din Faţă│ │ 461│ 327│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 977│Dolj │Comuna │Daneţi │ │ 260│ 185│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 978│Dolj │Comuna │Desa │ │ 544│ 387│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 979│Dolj │Comuna │Dioşti │ │ 500│ 355│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 980│Dolj │Comuna │Dobreşti │ │ 671│ 477│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 981│Dolj │Comuna │Dobroteşti │ │ 711│ 506│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 982│Dolj │Comuna │Drăgoteşti │ │ 519│ 369│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 983│Dolj │Comuna │Drănic │ │ 393│ 279│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 984│Dolj │Comuna │Fărcaş │ │ 499│ 355│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 985│Dolj │Comuna │Galicea Mare │ │ 331│ 236│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 986│Dolj │Comuna │Galiciuica │ │ 714│ 508│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 987│Dolj │Comuna │Gângiova │ │ 591│ 421│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 988│Dolj │Comuna │Gherceşti │ │ 112│ 80│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 989│Dolj │Comuna │Ghidici │ │ 685│ 487│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 990│Dolj │Comuna │Ghindeni │ │ 676│ 480│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 991│Dolj │Comuna │Gighera │ │ 521│ 371│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 992│Dolj │Comuna │Giubega │ │ 397│ 283│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 993│Dolj │Comuna │Giurgiţa │ │ 392│ 278│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 994│Dolj │Comuna │Gogoşu │ │ 681│ 484│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 995│Dolj │Comuna │Goicea │ │ 575│ 408│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 996│Dolj │Comuna │Goieşti │ │ 514│ 366│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 997│Dolj │Comuna │Greceşti │ │ 704│ 500│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 998│Dolj │Comuna │Izvoare │ │ 660│ 469│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 999│Dolj │Comuna │Întorsura │ │ 657│ 467│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1000│Dolj │Comună │Leu │ │ 54│ 38│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1001│Dolj │Comună │Lipovu │ │ 652│ 464│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1002│Dolj │Comună │Măceşu de Jos │ │ 634│ 450│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1003│Dolj │Comună │Măceşu de Sus │ │ 684│ 486│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1004│Dolj │Comună │Maglavit │ │ 169│ 121│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1005│Dolj │Comună │Mârşani │ │ 462│ 329│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1006│Dolj │Comună │Melineşti │ │ 290│ 207│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1007│Dolj │Comună │Mischii │ │ 529│ 376│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1008│Dolj │Comună │Murgaşi │ │ 579│ 412│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1009│Dolj │Comună │Negoi │ │ 682│ 485│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1010│Dolj │Comună │Orodel │ │ 501│ 356│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1011│Dolj │Comună │Ostroveni │ │ 341│ 242│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1012│Dolj │Comună │Perişor │ │ 511│ 363│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1013│Dolj │Comună │Piscu Vechi │ │ 620│ 441│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1014│Dolj │Comună │Pleniţa │ │ 28│ 20│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1015│Dolj │Comună │Pleşoi │ │ 792│ 563│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1016│Dolj │Comună │Predeşti │ │ 615│ 437│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1017│Dolj │Comună │Radovan │ │ 704│ 501│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1018│Dolj │Comună │Rast │ │ 390│ 277│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1019│Dolj │Comună │Robăneşti │ │ 403│ 286│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1020│Dolj │Comună │Rojişte │ │ 712│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1021│Dolj │Comună │Sadova │ │ 258│ 183│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1022│Dolj │Comună │Sălcuţa │ │ 594│ 422│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1023│Dolj │Comună │Scăeşti │ │ 659│ 468│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1024│Dolj │Comună │Seaca de Câmp │ │ 636│ 453│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1025│Dolj │Comună │Seaca de Pădure │ │ 746│ 530│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1026│Dolj │Comună │Secu │ │ 739│ 526│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1027│Dolj │Comună │Siliştea Crucii │ │ 713│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1028│Dolj │Comună │Sopot │ │ 693│ 492│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1029│Dolj │Comună │Tălpaş │ │ 755│ 537│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1030│Dolj │Comună │Teasc │ │ 490│ 348│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1031│Dolj │Comună │Terpeziţa │ │ 598│ 426│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1032│Dolj │Comună │Teslui │ │ 527│ 374│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1033│Dolj │Comună │Ţuglui │ │ 601│ 427│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1034│Dolj │Comună │Unirea │ │ 345│ 246│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1035│Dolj │Comună │Urzicuţa │ │ 416│ 296│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1036│Dolj │Comună │Valea Stanciului │ │ 308│ 219│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1037│Dolj │Comună │Vârtop │ │ 707│ 502│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1038│Dolj │Comună │Vârvoru de Jos │ │ 487│ 347│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1039│Dolj │Comună │Vela │ │ 657│ 465│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1040│Dolj │Comună │Verbiţa │ │ 722│ 512│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Dolj Total │ 24.476│ 66.177│ 47.054│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1041│Galaţi │Judeţ │Galaţi │ 18.856│ 13.684│ 2.977│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1042│Galaţi │Oraş │Bereşti │ │ 4.274│ 930│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1043│Galaţi │Oraş │Târgu Bujor │ │ 2.720│ 592│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1044│Galaţi │Comună │Bălăbăneşti │ │ 922│ 200│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1045│Galaţi │Comună │Bălăşeşti │ │ 775│ 169│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1046│Galaţi │Comună │Băleni │ │ 542│ 118│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1047│Galaţi │Comună │Băneasa │ │ 952│ 207│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1048│Galaţi │Comună │Barcea │ │ 323│ 70│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1049│Galaţi │Comună │Bereşti-Meria │ │ 606│ 132│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1050│Galaţi │Comună │Brăhăşeşti │ │ 523│ 114│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1051│Galaţi │Comună │Braniştea │ │ 282│ 61│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1052│Galaţi │Comună │Buciumeni │ │ 946│ 206│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1053│Galaţi │Comună │Cavadineşti │ │ 731│ 159│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1054│Galaţi │Comună │Cerţeşti │ │ 802│ 174│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1055│Galaţi │Comună │Corni │ │ 407│ 88│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1056│Galaţi │Comună │Cosmeşti │ │ 129│ 28│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1057│Galaţi │Comună │Costache Negri │ │ 692│ 151│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1058│Galaţi │Comună │Cuca │ │ 836│ 182│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1059│Galaţi │Comună │Cuza Vodă │ │ 919│ 200│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1060│Galaţi │Comună │Drăgăneşti │ │ 352│ 77│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1061│Galaţi │Comună │Drăguşeni │ │ 639│ 139│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1062│Galaţi │Comună │Fârţăneşti │ │ 567│ 123│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1063│Galaţi │Comună │Folteşti │ │ 374│ 81│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1064│Galaţi │Comună │Frumuşiţa │ │ 502│ 109│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1065│Galaţi │Comună │Fundeni │ │ 604│ 131│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1066│Galaţi │Comună │Ghidigeni │ │ 361│ 78│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1067│Galaţi │Comună │Gohor │ │ 779│ 170│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1068│Galaţi │Comună │Griviţa │ │ 491│ 107│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1069│Galaţi │Comună │Independenţa │ │ 36│ 8│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1070│Galaţi │Comună │Jorăşti │ │ 718│ 156│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1071│Galaţi │Comună │Măstăcani │ │ 513│ 112│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1072│Galaţi │Comună │Movileni │ │ 907│ 197│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1073│Galaţi │Comună │Munteni │ │ 109│ 24│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1074│Galaţi │Comună │Nămoloasa │ │ 736│ 160│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1075│Galaţi │Comună │Negrileşti │ │ 747│ 162│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1076│Galaţi │Comună │Nicoreşti │ │ 321│ 70│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1077│Galaţi │Comună │Oancea │ │ 524│ 114│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1078│Galaţi │Comună │Piscu │ │ 108│ 24│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1079│Galaţi │Comună │Poiana │ │ 949│ 206│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1080│Galaţi │Comună │Priponeşti │ │ 963│ 210│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1081│Galaţi │Comună │Rădeşti │ │ 950│ 207│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1082│Galaţi │Comună │Rediu │ │ 626│ 136│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1083│Galaţi │Comună │Scânteieşti │ │ 663│ 144│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1084│Galaţi │Comună │Slobozia Conachi │ │ 105│ 23│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1085│Galaţi │Comună │Smârdan │ │ 355│ 77│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1086│Galaţi │Comună │Smulţi │ │ 858│ 187│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1087│Galaţi │Comună │Suceveni │ │ 954│ 207│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1088│Galaţi │Comună │Suhurlui │ │ 1.049│ 228│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1089│Galaţi │Comună │Ţepu │ │ 452│ 98│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1090│Galaţi │Comună │Tudor Vladimirescu│ │ 348│ 76│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1091│Galaţi │Comună │Umbrăreşti │ │ 233│ 51│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1092│Galaţi │Comună │Valea Mărului │ │ 364│ 79│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1093│Galaţi │Comună │Vârlezi │ │ 743│ 162│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1094│Galaţi │Comună │Vlădeşti │ │ 917│ 200│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Galaţi Total │ 18.856│ 50.982│ 11.091│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1095│Giurgiu │Judeţ │Giurgiu │ 6.334│ 10.832│ 46.244│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1096│Giurgiu │Oraş │Mihăileşti │ │ 289│ 1.235│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1097│Giurgiu │Comună │Băneasa │ │ 21│ 91│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1098│Giurgiu │Comună │Bucşani │ │ 127│ 544│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1099│Giurgiu │Comună │Bulbucata │ │ 221│ 941│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1100│Giurgiu │Comună │Buturugeni │ │ 179│ 766│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1101│Giurgiu │Comună │Clejani │ │ 133│ 566│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1102│Giurgiu │Comună │Colibaşi │ │ 51│ 217│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1103│Giurgiu │Comună │Cosoba │ │ 238│ 1.018│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1104│Giurgiu │Comună │Crevedia Mare │ │ 194│ 828│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1105│Giurgiu │Comună │Daia │ │ 113│ 482│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1106│Giurgiu │Comună │Floreşti-Stoeneşti│ │ 3│ 12│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1107│Giurgiu │Comună │Găiseni │ │ 158│ 672│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1108│Giurgiu │Comună │Găujani │ │ 82│ 355│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1109│Giurgiu │Comună │Gogoşari │ │ 52│ 221│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1110│Giurgiu │Comună │Gostinari │ │ 215│ 918│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1111│Giurgiu │Comună │Gostinu │ │ 222│ 949│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1112│Giurgiu │Comună │Grădinari │ │ 119│ 506│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1113│Giurgiu │Comună │Greaca │ │ 156│ 666│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1114│Giurgiu │Comună │Herăşti │ │ 147│ 627│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1115│Giurgiu │Comună │Hotarele │ │ 150│ 640│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1116│Giurgiu │Comună │Iepureşti │ │ 198│ 844│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1117│Giurgiu │Comună │Isvoarele │ │ 246│ 1.050│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1118│Giurgiu │Comună │Letca Nouă │ │ 150│ 640│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1119│Giurgiu │Comună │Malu │ │ 163│ 696│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1120│Giurgiu │Comună │Mârşa │ │ 95│ 406│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1121│Giurgiu │Comună │Mihai Bravu │ │ 190│ 811│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1122│Giurgiu │Comună │Ogrezeni │ │ 169│ 722│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1123│Giurgiu │Comună │Oinacu │ │ 160│ 684│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1124│Giurgiu │Comună │Prundu │ │ 38│ 161│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1125│Giurgiu │Comună │Răsuceni │ │ 183│ 779│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1126│Giurgiu │Comună │Săbăreni │ │ 217│ 924│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1127│Giurgiu │Comună │Schitu │ │ 184│ 784│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1128│Giurgiu │Comună │Singureni │ │ 164│ 699│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1129│Giurgiu │Comună │Slobozia │ │ 196│ 839│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1130│Giurgiu │Comună │Stăneşti │ │ 146│ 624│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1131│Giurgiu │Comună │Stoeneşti │ │ 220│ 938│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1132│Giurgiu │Comună │Toporu │ │ 125│ 534│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1133│Giurgiu │Comună │Ulmi │ │ 65│ 275│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1134│Giurgiu │Comună │Valea Dragului │ │ 214│ 919│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1135│Giurgiu │Comună │Vărăşti │ │ 79│ 337│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1136│Giurgiu │Comună │Vânătorii Mici │ │ 15│ 68│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1137│Giurgiu │Comună │Vedea │ │ 205│ 876│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Giurgiu Total │ │ │ 6.334│ 17.124│ 73.108│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1138│Gorj │Judeţ │Gorj │ 13.660│ 14.131│ 19.919│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1139│Gorj │Municipiu│Motru │ │ 1.934│ 2.727│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1140│Gorj │Oraş │Bumbeşti-Jiu │ │ 693│ 976│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1141│Gorj │Oraş │Novaci │ │ 944│ 1.330│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1142│Gorj │Oraş │Târgu Cărbuneşti │ │ 144│ 204│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1143│Gorj │Oraş │Ţicleni │ │ 543│ 765│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1144│Gorj │Oraş │Tismana │ │ 1.761│ 2.481│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1145│Gorj │Comună │Albeni │ │ 341│ 480│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1146│Gorj │Comună │Alimpeşti │ │ 455│ 642│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1147│Gorj │Comună │Aninoasa │ │ 314│ 443│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1148│Gorj │Comună │Arcani │ │ 525│ 740│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1149│Gorj │Comună │Bălăneşti │ │ 469│ 661│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1150│Gorj │Comună │Băleşti │ │ 6│ 9│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1151│Gorj │Comună │Bărbăteşti │ │ 292│ 411│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1152│Gorj │Comună │Bengeşti Ciocadia │ │ 416│ 587│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1153│Gorj │Comună │Berleşti │ │ 484│ 681│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1154│Gorj │Comună │Bolboşi │ │ 449│ 634│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1155│Gorj │Comună │Borăscu │ │ 353│ 498│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1156│Gorj │Comună │Brăneşti │ │ 359│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1157│Gorj │Comună │Bumbeşti-Piţic │ │ 435│ 612│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1158│Gorj │Comună │Căpreni │ │ 83│ 118│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1159│Gorj │Comună │Ciuperceni │ │ 447│ 630│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1160│Gorj │Comună │Crasna │ │ 250│ 352│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1161│Gorj │Comună │Cruşeţ │ │ 408│ 575│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1162│Gorj │Comună │Dănciuleşti │ │ 471│ 664│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1163│Gorj │Comună │Dăneşti │ │ 272│ 384│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1164│Gorj │Comună │Drăguţeşti │ │ 52│ 74│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1165│Gorj │Comună │Glogova │ │ 481│ 679│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1166│Gorj │Comună │Godineşti │ │ 426│ 601│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1167│Gorj │Comună │Hurezani │ │ 152│ 213│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1168│Gorj │Comună │Ioneşti │ │ 474│ 669│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1169│Gorj │Comună │Jupâneşti │ │ 435│ 612│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1170│Gorj │Comună │Leleşti │ │ 458│ 642│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1171│Gorj │Comună │Licurici │ │ 336│ 473│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1172│Gorj │Comună │Logreşti │ │ 456│ 642│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1173│Gorj │Comună │Muşeteşti │ │ 430│ 607│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1174│Gorj │Comună │Padeş │ │ 202│ 285│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1175│Gorj │Comună │Peştişani │ │ 243│ 342│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1176│Gorj │Comună │Polovragi │ │ 335│ 473│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1177│Gorj │Comună │Prigoria │ │ 286│ 403│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1178│Gorj │Comună │Roşia de Amaradia │ │ 216│ 305│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1179│Gorj │Comună │Săcelu │ │ 449│ 633│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1180│Gorj │Comună │Samarineşti │ │ 482│ 679│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1181│Gorj │Comună │Săuleşti │ │ 360│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1182│Gorj │Comună │Schela │ │ 481│ 678│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1183│Gorj │Comună │Scoarţa │ │ 248│ 350│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1184│Gorj │Comună │Stăneşti │ │ 433│ 610│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1185│Gorj │Comună │Stejari │ │ 318│ 448│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1186│Gorj │Comună │Stoina │ │ 120│ 170│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1187│Gorj │Comună │Ţânţăreni │ │ 274│ 386│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1188│Gorj │Comună │Teleşti │ │ 437│ 616│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1189│Gorj │Comună │Turburea │ │ 47│ 66│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1190│Gorj │Comună │Turcineşti │ │ 406│ 572│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1191│Gorj │Comună │Văgiuleşti │ │ 462│ 652│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1192│Gorj │Comună │Vladimir │ │ 456│ 642│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Gorj Total │ 13.660│ 36.934│ 52.059│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1193│Harghita │Judeţ │Harghita │ 9.656│ 10.842│ 33.898│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1194│Harghita │Municipiu│Gheorgheni │ │ 1.350│ 4.221│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1195│Harghita │Municipiu│Miercurea-Ciuc │ │ 813│ 2.542││ │ │reşedinţă│ │ │ │ ││ │ │de judeţ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1196│Harghita │Municipiu│Topliţa │ │ 2.218│ 6.935│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1197│Harghita │Oraş │Băile Tuşnad │ │ 916│ 2.864│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1198│Harghita │Oraş │Bălan │ │ 646│ 2.019│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1199│Harghita │Oraş │Borsec │ │ 564│ 1.762│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1200│Harghita │Oraş │Vlăhiţa │ │ 829│ 2.590│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1201│Harghita │Comună │Atid │ │ 196│ 613│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1202│Harghita │Comună │Avrămeşti │ │ 212│ 661│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1203│Harghita │Comună │Brădeşti │ │ 139│ 435│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1204│Harghita │Comună │Căpâlniţa │ │ 261│ 816│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1205│Harghita │Comună │Cârţa │ │ 175│ 546│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1206│Harghita │Comună │Ciceu │ │ 44│ 136│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1207│Harghita │Comună │Ciucsângeorgiu │ │ 63│ 196│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1208│Harghita │Comună │Ciumani │ │ 93│ 291│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1209│Harghita │Comună │Corbu │ │ 241│ 755│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1210│Harghita │Comună │Cozmeni │ │ 218│ 680│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1211│Harghita │Comună │Dăneşti │ │ 179│ 560│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1212│Harghita │Comună │Dârjiu │ │ 270│ 844│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1213│Harghita │Comună │Dealu │ │ 129│ 402│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1214│Harghita │Comună │Feliceni │ │ 122│ 382│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1215│Harghita │Comună │Frumoasa │ │ 149│ 466│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1216│Harghita │Comună │Gălăuţaş │ │ 196│ 611│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1217│Harghita │Comună │Lăzarea │ │ 99│ 310│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1218│Harghita │Comună │Leliceni │ │ 218│ 683│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1219│Harghita │Comună │Lueta │ │ 150│ 468│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1220│Harghita │Comună │Lunca de Jos │ │ 52│ 162│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1221│Harghita │Comună │Lunca de Sus │ │ 103│ 324│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1222│Harghita │Comună │Mădăraş │ │ 201│ 630│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1223│Harghita │Comună │Mărtiniş │ │ 141│ 442│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1224│Harghita │Comună │Mereşti │ │ 240│ 750│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1225│Harghita │Comună │Mihăileni │ │ 159│ 496│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1226│Harghita │Comună │Mugeni │ │ 133│ 415│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1227│Harghita │Comună │Ocland │ │ 238│ 744│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1228│Harghita │Comună │Păuleni-Ciuc │ │ 218│ 681│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1229│Harghita │Comună │Plăieşii de Jos │ │ 142│ 446│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1230│Harghita │Comună │Porumbeni │ │ 229│ 715│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1231│Harghita │Comună │Racu │ │ 259│ 808│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1232│Harghita │Comună │Săcel │ │ 273│ 853│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1233│Harghita │Comună │Sânmartin │ │ 144│ 449│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1234│Harghita │Comună │Sânsimion │ │ 129│ 403│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1235│Harghita │Comună │Sântimbru │ │ 226│ 707│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1236│Harghita │Comună │Satu Mare │ │ 244│ 764│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1237│Harghita │Comună │Secuieni │ │ 251│ 787│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1238│Harghita │Comună │Siculeni │ │ 56│ 174│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1239│Harghita │Comună │Şimoneşti │ │ 155│ 484│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1240│Harghita │Comună │Subcetate │ │ 128│ 401│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1241│Harghita │Comună │Suseni │ │ 3│ 10│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1242│Harghita │Comună │Tomeşti │ │ 232│ 725│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1243│Harghita │Comună │Tulgheş │ │ 34│ 108│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1244│Harghita │Comună │Tuşnad │ │ 84│ 264│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1245│Harghita │Comună │Ulieş │ │ 285│ 889│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1246│Harghita │Comună │Vărşag │ │ 250│ 783│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1247│Harghita │Comună │Voşlăbeni │ │ 166│ 518│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Harghita Total │ 9.656│ 26.107│ 81.618│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1248│Hunedoara │Judeţ │Hunedoara │ 17.010│ 10.299│ 12.203│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1249│Hunedoara │Municipiu│Brad │ │ 4.398│ 5.212│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1250│Hunedoara │Municipiu│Lupeni │ │ 2.726│ 3.231│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1251│Hunedoara │Municipiu│Orăştie │ │ 1.596│ 1.892│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1252│Hunedoara │Municipiu│Vulcan │ │ 2.495│ 2.956│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1253│Hunedoara │Oraş │Aninoasa │ │ 2.081│ 2.465│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1254│Hunedoara │Oraş │Călan │ │ 751│ 889│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1255│Hunedoara │Oraş │Geoagiu │ │ 1.002│ 1.187│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1256│Hunedoara │Oraş │Uricani │ │ 405│ 479│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1257│Hunedoara │Comună │Baia de Criş │ │ 386│ 458│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1258│Hunedoara │Comună │Balşa │ │ 603│ 714│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1259│Hunedoara │Comună │Băniţa │ │ 521│ 617│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1260│Hunedoara │Comună │Baru │ │ 284│ 337│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1261│Hunedoara │Comună │Băcia │ │ 41│ 48│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1262│Hunedoara │Comună │Băiţa │ │ 11│ 13│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1263│Hunedoara │Comună │Bătrâna │ │ 651│ 772│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1264│Hunedoara │Comună │Beriu │ │ 192│ 228│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1265│Hunedoara │Comună │Blăjeni │ │ 636│ 753│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1266│Hunedoara │Comună │Boşorod │ │ 301│ 357│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1267│Hunedoara │Comună │Brănişca │ │ 501│ 594│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1268│Hunedoara │Comună │Buceş │ │ 517│ 612│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1269│Hunedoara │Comună │Bucureşci │ │ 553│ 656│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1270│Hunedoara │Comună │Bulzeştii de Sus │ │ 629│ 745│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1271│Hunedoara │Comună │Bunila │ │ 614│ 728│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1272│Hunedoara │Comună │Burjuc │ │ 611│ 723│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1273│Hunedoara │Comună │Cerbăl │ │ 623│ 739│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1274│Hunedoara │Comună │Cârjiţi │ │ 575│ 682│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1275│Hunedoara │Comună │Crişcior │ │ 258│ 306│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1276│Hunedoara │Comună │Densuş │ │ 383│ 454│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1277│Hunedoara │Comună │Dobra │ │ 303│ 360│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1278│Hunedoara │Comună │General Berthelot │ │ 400│ 473│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1279│Hunedoara │Comună │Ghelari │ │ 541│ 641│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1280│Hunedoara │Comună │Gurasada │ │ 449│ 532│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1281│Hunedoara │Comună │Hărău │ │ 248│ 294│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1282│Hunedoara │Comună │Lăpugiu de Jos │ │ 456│ 540│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1283│Hunedoara │Comună │Lelese │ │ 638│ 757│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1284│Hunedoara │Comună │Lunca Cernii de Jo│ │ 583│ 691│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1285│Hunedoara │Comună │Luncoiu de Jos │ │ 509│ 602│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1286│Hunedoara │Comună │Mărtineşti │ │ 542│ 642│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1287│Hunedoara │Comună │Orăştioara de Sus │ │ 417│ 495│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1288│Hunedoara │Comună │Peştişu Mic │ │ 248│ 293│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1289│Hunedoara │Comună │Pui │ │ 177│ 209│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1290│Hunedoara │Comună │Rapoltu Mare │ │ 401│ 475│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1291│Hunedoara │Comună │Răchitova │ │ 408│ 483│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1292│Hunedoara │Comună │Ribiţa │ │ 60│ 72│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1293│Hunedoara │Comună │Romos │ │ 22│ 26│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1294│Hunedoara │Comună │Sarmizegetusa │ │ 558│ 662│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1295│Hunedoara │Comună │Sălaşu de Sus │ │ 282│ 335│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1296│Hunedoara │Comună │Sântămăria Orlea │ │ 171│ 203│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1297│Hunedoara │Comună │Teliucu Inferior │ │ 330│ 390│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1298│Hunedoara │Comună │Tomeşti │ │ 628│ 745│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1299│Hunedoara │Comună │Topliţa │ │ 634│ 751│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1300│Hunedoara │Comună │Toteşti │ │ 452│ 535│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1301│Hunedoara │Comună │Turdaş │ │ 262│ 311│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1302│Hunedoara │Comună │Vaţa de Jos │ │ 71│ 85│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1303│Hunedoara │Comună │Vălişoara │ │ 609│ 721│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1304│Hunedoara │Comună │Vorţa │ │ 601│ 709│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1305│Hunedoara │Comună │Zam │ │ 347│ 410│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Hunedoara Total │ 17.010│ 45.990│ 54.492│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1306│Ialomiţa │Judeţ │Ialomiţa │ 7.542│ 9.541│ 41.483│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1307│Ialomiţa │Municipiu│Feteşti │ │ 1.035│ 4.500│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1308│Ialomiţa │Municipiu│Urziceni │ │ 1.130│ 4.912│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1309│Ialomiţa │Oraş │Amara │ │ 276│ 1.199│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1310│Ialomiţa │Oraş │Căzăneşti │ │ 711│ 3.093│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1311│Ialomiţa │Oraş │Fierbinţi-Târg │ │ 568│ 2.470│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1312│Ialomiţa │Oraş │Ţăndărei │ │ 44│ 194│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1313│Ialomiţa │Comună │Adâncata │ │ 169│ 736│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1314│Ialomiţa │Comună │Albeşti │ │ 190│ 825│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1315│Ialomiţa │Comună │Alexeni │ │ 199│ 865│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1316│Ialomiţa │Comună │Andrăşeşti │ │ 176│ 764│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1317│Ialomiţa │Comună │Armăşeşti │ │ 179│ 778│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1318│Ialomiţa │Comună │Axintele │ │ 87│ 377│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1319│Ialomiţa │Comună │Balaciu │ │ 106│ 462│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1320│Ialomiţa │Comună │Bărbuleşti │ │ 223│ 969│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1321│Ialomiţa │Comună │Bărcăneşti │ │ 53│ 233│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1322│Ialomiţa │Comună │Borăneşti │ │ 208│ 903│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1323│Ialomiţa │Comună │Răduleşti │ │ 215│ 936│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1324│Ialomiţa │Comună │Bucu │ │ 17│ 75│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1325│Ialomiţa │Comună │Bueşti │ │ 225│ 980│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1326│Ialomiţa │Comună │Ciocârlia │ │ 173│ 752│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1327│Ialomiţa │Comună │Ciochina │ │ 48│ 207│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1328│Ialomiţa │Comună │Ciulniţa │ │ 59│ 256│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1329│Ialomiţa │Comună │Cocora │ │ 129│ 562│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1330│Ialomiţa │Comună │Colelia │ │ 211│ 916│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1331│Ialomiţa │Comună │Cosâmbeşti │ │ 140│ 610│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1332│Ialomiţa │Comună │Coşereni │ │ 76│ 332│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1333│Ialomiţa │Comună │Drăgoeşti │ │ 148│ 645│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1334│Ialomiţa │Comuna │Dridu │ │ 95│ 415│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1335│Ialomiţa │Comuna │Gârbovi │ │ 41│ 179│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1336│Ialomiţa │Comuna │Gheorghe Doja │ │ 50│ 218│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1337│Ialomiţa │Comuna │Gheorghe Lazăr │ │ 70│ 304│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1338│Ialomiţa │Comuna │Giurgeni │ │ 139│ 603│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1339│Ialomiţa │Comuna │Grindu │ │ 125│ 545│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1340│Ialomiţa │Comuna │Griviţa │ │ 52│ 224│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1341│Ialomiţa │Comuna │Gura Ialomiţei │ │ 161│ 701│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1342│Ialomiţa │Comuna │Ion Roată │ │ 101│ 440│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1343│Ialomiţa │Comuna │Jilavele │ │ 178│ 776│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1344│Ialomiţa │Comuna │Maia │ │ 195│ 846│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1345│Ialomiţa │Comuna │Manasia │ │ 101│ 440│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1346│Ialomiţa │Comuna │Mărculeşti │ │ 164│ 712│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1347│Ialomiţa │Comuna │Mihail Kogălnicean│ │ 30│ 132│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1348│Ialomiţa │Comuna │Miloşeşti │ │ 164│ 715│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1349│Ialomiţa │Comuna │Moldoveni │ │ 235│ 1.022│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1350│Ialomiţa │Comuna │Movila │ │ 65│ 280│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1351│Ialomiţa │Comuna │Moviliţa │ │ 137│ 593│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1352│Ialomiţa │Comuna │Munteni-Buzău │ │ 142│ 619│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1353│Ialomiţa │Comuna │Ograda │ │ 11│ 49│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1354│Ialomiţa │Comuna │Platoneşti │ │ 196│ 850│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1355│Ialomiţa │Comuna │Reviga │ │ 101│ 440│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1356│Ialomiţa │Comuna │Roşiori │ │ 217│ 945│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1357│Ialomiţa │Comuna │Sălcioara │ │ 158│ 688│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1358│Ialomiţa │Comuna │Sărăţeni │ │ 225│ 979│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1359│Ialomiţa │Comuna │Săveni │ │ 58│ 251│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1360│Ialomiţa │Comuna │Scânteia │ │ 46│ 202│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1361│Ialomiţa │Comuna │Sfântu Gheorghe │ │ 52│ 224│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1362│Ialomiţa │Comuna │Stelnica │ │ 103│ 446│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1363│Ialomiţa │Comuna │Sudiţi │ │ 168│ 729│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1364│Ialomiţa │Comuna │Traian │ │ 174│ 755│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1365│Ialomiţa │Comuna │Valea Ciorii │ │ 171│ 741│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1366│Ialomiţa │Comuna │Valea Măcrişului │ │ 132│ 574│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │ Ialomiţa Total │ 7.542│ 20.393│ 88.671│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1367│Iaşi │Judeţ │Iaşi │ 27.156│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1368│Iaşi │Oraş │Hârlău │ │ 1.482│ 282│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1369│Iaşi │Oraş │Podul Ioaiei │ │ 2.918│ 555│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1370│Iaşi │Comuna │Alexandru Ioan │ │ │ ││ │ │ │Cuza │ │ 1.048│ 199│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1371│Iaşi │Comuna │Andrieşeni │ │ 884│ 168│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1372│Iaşi │Comuna │Aroneanu │ │ 507│ 97│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1373│Iaşi │Comuna │Balş │ │ 945│ 180│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1374│Iaşi │Comuna │Bălţaţi │ │ 556│ 106│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1375│Iaşi │Comuna │Belceşti │ │ 556│ 106│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1376│Iaşi │Comuna │Bivolari │ │ 299│ 57│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1377│Iaşi │Comuna │Brăeşti │ │ 1.012│ 193│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1378│Iaşi │Comuna │Butea │ │ 517│ 99│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1379│Iaşi │Comuna │Cepleniţa │ │ 1.006│ 192│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1380│Iaşi │Comuna │Ciohorăni │ │ 1.112│ 212│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1381│Iaşi │Comuna │Ciorteşti │ │ 1.033│ 197│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1382│Iaşi │Comuna │Coarnele Caprei │ │ 931│ 177│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1383│Iaşi │Comuna │Comarna │ │ 876│ 167│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1384│Iaşi │Comuna │Costeşti │ │ 1.070│ 204│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1385│Iaşi │Comuna │Costuleni │ │ 980│ 187│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1386│Iaşi │Comuna │Cozmeşti │ │ 1.044│ 199│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1387│Iaşi │Comuna │Cristeşti │ │ 777│ 148│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1388│Iaşi │Comuna │Cucuteni │ │ 1.096│ 209│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1389│Iaşi │Comuna │Dagâţa │ │ 634│ 121│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1390│Iaşi │Comuna │Deleni │ │ 337│ 64│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1391│Iaşi │Comuna │Dobrovăţ │ │ 970│ 185│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1392│Iaşi │Comuna │Dolheşti │ │ 1.063│ 202│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1393│Iaşi │Comuna │Drăguşeni │ │ 1.147│ 218│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1394│Iaşi │Comuna │Dumeşti │ │ 836│ 159│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1395│Iaşi │Comuna │Erbiceni │ │ 667│ 127│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1396│Iaşi │Comuna │Fântânele │ │ 1.116│ 212│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1397│Iaşi │Comuna │Focuri │ │ 992│ 189│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1398│Iaşi │Comuna │Golăieşti │ │ 1.068│ 203│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1399│Iaşi │Comuna │Gorban │ │ 901│ 171│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1400│Iaşi │Comuna │Grajduri │ │ 780│ 148│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1401│Iaşi │Comuna │Gropniţa │ │ 939│ 179│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1402│Iaşi │Comuna │Grozeşti │ │ 1.148│ 219│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1403│Iaşi │Comuna │Hălăuceşti │ │ 477│ 91│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1404│Iaşi │Comuna │Hărmăneşti │ │ 1.064│ 203│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1405│Iaşi │Comuna │Heleşteni │ │ 986│ 188│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1406│Iaşi │Comuna │Horleşti │ │ 1.016│ 193│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1407│Iaşi │Comuna │Ipatele │ │ 925│ 176│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1408│Iaşi │Comuna │Lespezi │ │ 748│ 142│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1409│Iaşi │Comuna │Lungani │ │ 939│ 179│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1410│Iaşi │Comuna │Mădârjac │ │ 1.131│ 215│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1411│Iaşi │Comuna │Mirceşti │ │ 720│ 137│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1412│Iaşi │Comuna │Mironeasa │ │ 991│ 189│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1413│Iaşi │Comuna │Mirosloveşti │ │ 424│ 81│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1414│Iaşi │Comuna │Mogoşeşti │ │ 954│ 182│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1415│Iaşi │Comuna │Mogoşeşti-Siret │ │ 660│ 126│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1416│Iaşi │Comuna │Moşna │ │ 1.114│ 212│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1417│Iaşi │Comuna │Moţca │ │ 730│ 139│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1418│Iaşi │Comuna │Movileni │ │ 759│ 145│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1419│Iaşi │Comuna │Oţeleni │ │ 814│ 155│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1420│Iaşi │Comuna │Plugari │ │ 923│ 176│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1421│Iaşi │Comuna │Popeşti │ │ 951│ 181│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1422│Iaşi │Comuna │Popricani │ │ 155│ 29│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1423│Iaşi │Comuna │Prisăcani │ │ 1.023│ 195│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1424│Iaşi │Comuna │Probota │ │ 943│ 179│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1425│Iaşi │Comuna │Răchiteni │ │ 605│ 115│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1426│Iaşi │Comuna │Rediu │ │ 671│ 128│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1427│Iaşi │Comuna │Româneşti │ │ 776│ 148│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1428│Iaşi │Comuna │Roşcani │ │ 1.109│ 211│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1429│Iaşi │Comuna │Ruginoasa │ │ 604│ 115│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1430│Iaşi │Comuna │Scânteia │ │ 894│ 170│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1431│Iaşi │Comuna │Schitu Duca │ │ 933│ 178│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1432│Iaşi │Comuna │Scobinţi │ │ 773│ 147│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1433│Iaşi │Comuna │Sineşti │ │ 848│ 161│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1434│Iaşi │Comuna │Sireţel │ │ 833│ 159│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1435│Iaşi │Comuna │Stolniceni- │ │ │ ││ │ │ │Prăjescu │ │ 840│ 160│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1436│Iaşi │Comuna │Strunga │ │ 819│ 155│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1437│Iaşi │Comuna │Şcheia │ │ 1.030│ 196│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1438│Iaşi │Comuna │Şipote │ │ 726│ 138│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1439│Iaşi │Comuna │Tansa │ │ 1.036│ 197│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1440│Iaşi │Comuna │Tătăruşi │ │ 703│ 134│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1441│Iaşi │Comuna │Todireşti │ │ 954│ 182│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1442│Iaşi │Comuna │Trifeşti │ │ 601│ 114│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1443│Iaşi │Comuna │Ţibana │ │ 890│ 170│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1444│Iaşi │Comuna │Ţibăneşti │ │ 439│ 83│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1445│Iaşi │Comuna │Ţigănaşi │ │ 281│ 54│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1446│Iaşi │Comuna │Ţuţora │ │ 689│ 131│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1447│Iaşi │Comuna │Ungheni │ │ 849│ 162│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1448│Iaşi │Comuna │Valea Seacă │ │ 962│ 183│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1449│Iaşi │Comuna │Vânători │ │ 1.017│ 194│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1450│Iaşi │Comuna │Victoria │ │ 378│ 72│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1451│Iaşi │Comuna │Vlădeni │ │ 550│ 103│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1452│Iaşi │Comuna │Voineşti │ │ 919│ 174│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Iaşi Total │ 27.156│ 73.423│ 13.978│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1453│Ilfov │Judeţ │Ilfov │ 36.520│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1454│Ilfov │Comuna │Copăceni │ │ 127│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1455│Ilfov │Comuna │Dărăşti-Ilfov │ │ 565│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1456│Ilfov │Comuna │Dascălu │ │ 261│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1457│Ilfov │Comuna │Grădiştea │ │ 966│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1458│Ilfov │Comuna │Nuci │ │ 952│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1459│Ilfov │Comuna │Petrăchioaia │ │ 319│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Ilfov Total │ 36.520│ 3.190│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1460│Maramureş │Judeţ │Maramureş │ 12.983│ 10.978│ 24.582│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1461│Maramureş │Oraş │Cavnic │ │ 1.359│ 3.043│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1462│Maramureş │Oraş │Dragomireşti │ │ 1.576│ 3.530│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1463│Maramureş │Oraş │Săliştea de Sus │ │ 1.489│ 3.335│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1464│Maramureş │Oraş │Seini │ │ 561│ 1.255│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1465│Maramureş │Oraş │Şomcuta Mare │ │ 790│ 1.769│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1466│Maramureş │Oraş │Ulmeni │ │ 1.321│ 2.959│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1467│Maramureş │Comuna │Ardusat │ │ 280│ 628│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1468│Maramureş │Comuna │Ariniş │ │ 346│ 776│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1469│Maramureş │Comuna │Asuaju de Sus │ │ 339│ 760│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1470│Maramureş │Comuna │Băiţa de sub Codru│ │ 373│ 834│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1471│Maramureş │Comuna │Băiuţ │ │ 255│ 571│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1472│Maramureş │Comuna │Bârsana │ │ 255│ 572│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1473│Maramureş │Comuna │Băseşti │ │ 348│ 778│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1474│Maramureş │Comuna │Bicaz │ │ 411│ 921│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1475│Maramureş │Comuna │Bistra │ │ 240│ 536│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1476│Maramureş │Comuna │Bocicoiu Mare │ │ 267│ 598│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1477│Maramureş │Comuna │Bogdan Vodă │ │ 332│ 745│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1478│Maramureş │Comuna │Boiu Mare │ │ 301│ 673│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1479│Maramureş │Comuna │Botiza │ │ 351│ 787│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1480│Maramureş │Comuna │Budeşti │ │ 342│ 766│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1481│Maramureş │Comuna │Călineşti │ │ 301│ 673│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1482│Maramureş │Comuna │Câmpulung la Tisa │ │ 285│ 638│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1483│Maramureş │Comuna │Cerneşti │ │ 266│ 594│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1484│Maramureş │Comuna │Cicârlău │ │ 39│ 86│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1485│Maramureş │Comuna │Coaş │ │ 338│ 756│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1486│Maramureş │Comuna │Coltău │ │ 321│ 719│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1487│Maramureş │Comuna │Copalnic-Mănăştur │ │ 153│ 342│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1488│Maramureş │Comuna │Coroieni │ │ 323│ 722│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1489│Maramureş │Comuna │Cupşeni │ │ 345│ 774│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1490│Maramureş │Comuna │Deseşti │ │ 345│ 771│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1491│Maramureş │Comuna │Gârdani │ │ 400│ 896│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1492│Maramureş │Comuna │Giuleşti │ │ 214│ 479│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1493│Maramureş │Comuna │Groşi │ │ 115│ 257│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1494│Maramureş │Comuna │Groşii Ţibleşului │ │ 344│ 770│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1495│Maramureş │Comuna │Ieud │ │ 301│ 675│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1496│Maramureş │Comuna │Lăpuş │ │ 303│ 680│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1497│Maramureş │Comuna │Leordina │ │ 358│ 803│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1498│Maramureş │Comuna │Mireşu Mare │ │ 152│ 341│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1499│Maramureş │Comuna │Oarţa de Jos │ │ 351│ 786│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1500│Maramureş │Comuna │Ocna Şugatag │ │ 108│ 241│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1501│Maramureş │Comuna │Onceşti │ │ 352│ 787│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1502│Maramureş │Comuna │Petrova │ │ 318│ 712│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1503│Maramureş │Comuna │Poienile de sub │ │ │ ││ │ │ │Munte │ │ 172│ 384│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1504│Maramureş │Comuna │Poienile Izei │ │ 421│ 942│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1505│Maramureş │Comuna │Remetea Chioarului│ │ 327│ 733│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1506│Maramureş │Comuna │Remeţi │ │ 344│ 770│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1507│Maramureş │Comuna │Repedea │ │ 277│ 619│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1508│Maramureş │Comuna │Rona de Jos │ │ 401│ 899│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1509│Maramureş │Comuna │Rona de Sus │ │ 297│ 665│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1510│Maramureş │Comuna │Rozavlea │ │ 328│ 734│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1511│Maramureş │Comuna │Ruscova │ │ 242│ 542│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1512│Maramureş │Comuna │Săcălăşeni │ │ 285│ 637│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1513│Maramureş │Comuna │Săcel │ │ 294│ 660│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1514│Maramureş │Comuna │Sălsig │ │ 346│ 776│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1515│Maramureş │Comuna │Săpânţa │ │ 290│ 651│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1516│Maramureş │Comuna │Sarasău │ │ 234│ 523│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1517│Maramureş │Comuna │Şieu │ │ 317│ 710│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1518│Maramureş │Comuna │Şişeşti │ │ 153│ 343│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1519│Maramureş │Comuna │Strâmtura │ │ 328│ 736│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1520│Maramureş │Comuna │Suciu de Sus │ │ 239│ 534│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1521│Maramureş │Comuna │Vadu Izei │ │ 337│ 755│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1522│Maramureş │Comuna │Valea Chioarului │ │ 314│ 703│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1523│Maramureş │Comuna │Vima Mică │ │ 387│ 868│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1524│Maramureş │Comuna │Vişeu de Jos │ │ 222│ 496│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Maramureş Total │ 12.983│ 35.101│ 78.600│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1525│Mehedinţi │Judeţ │Mehedinţi │ 7.194│ 7.577│ 46.134│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1526│Mehedinţi │Municipiu│Orşova │ │ 1.817│ 11.065│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1527│Mehedinţi │Oraş │Baia de Aramă │ │ 582│ 3.547│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1528│Mehedinţi │Oraş │Strehaia │ │ 338│ 2.060│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1529│Mehedinţi │Oraş │Vânju Mare │ │ 460│ 2.799│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1530│Mehedinţi │Comuna │Bala │ │ 133│ 808│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1531│Mehedinţi │Comuna │Balta │ │ 176│ 1.073│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1532│Mehedinţi │Comuna │Bălăciţa │ │ 126│ 768│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1533│Mehedinţi │Comuna │Bâcleş │ │ 140│ 850│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1534│Mehedinţi │Comuna │Bâlvăneşti │ │ 176│ 1.070│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1535│Mehedinţi │Comuna │Braniştea │ │ 184│ 1.121│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1536│Mehedinţi │Comuna │Brezniţa-Motru │ │ 172│ 1.044│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1537│Mehedinţi │Comuna │Broşteni │ │ 148│ 902│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1538│Mehedinţi │Comuna │Burila Mare │ │ 130│ 790│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1539│Mehedinţi │Comuna │Butoieşti │ │ 130│ 791│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1540│Mehedinţi │Comuna │Căzăneşti │ │ 147│ 893│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1541│Mehedinţi │Comuna │Cireşu │ │ 190│ 1.157│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1542│Mehedinţi │Comuna │Corcova │ │ 116│ 704│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1543│Mehedinţi │Comuna │Corlăţel │ │ 166│ 1.010│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1544│Mehedinţi │Comuna │Cujmir │ │ 106│ 649│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1545│Mehedinţi │Comuna │Dârvari │ │ 132│ 807│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1546│Mehedinţi │Comuna │Devesel │ │ 108│ 660│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1547│Mehedinţi │Comuna │Dubova │ │ 137│ 837│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1548│Mehedinţi │Comuna │Dumbrava │ │ 166│ 1.012│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1549│Mehedinţi │Comuna │Eşelniţa │ │ 127│ 771│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1550│Mehedinţi │Comuna │Floreşti │ │ 160│ 975│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1551│Mehedinţi │Comuna │Gârla Mare │ │ 119│ 726│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1552│Mehedinţi │Comuna │Godeanu │ │ 191│ 1.166│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1553│Mehedinţi │Comuna │Greci │ │ 193│ 1.173│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1554│Mehedinţi │Comuna │Grozeşti │ │ 176│ 1.069│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1555│Mehedinţi │Comuna │Gruia │ │ 151│ 916│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1556│Mehedinţi │Comuna │Hinova │ │ 156│ 947│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1557│Mehedinţi │Comuna │Husnicioara │ │ 136│ 831│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1558│Mehedinţi │Comuna │Ilovăţ │ │ 185│ 1.124│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1559│Mehedinţi │Comuna │Iloviţa │ │ 169│ 1.029│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1560│Mehedinţi │Comuna │Isverna │ │ 150│ 911│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1561│Mehedinţi │Comuna │Jiana │ │ 84│ 509│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1562│Mehedinţi │Comuna │Livezile │ │ 158│ 964│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1563│Mehedinţi │Comuna │Malovăţ │ │ 135│ 820│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1564│Mehedinţi │Comuna │Obârşia de Câmp │ │ 166│ 1.008│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1565│Mehedinţi │Comuna │Obârşia-Cloşani │ │ 176│ 1.077│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1566│Mehedinţi │Comuna │Oprişor │ │ 141│ 856│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1567│Mehedinţi │Comuna │Pădina Mare │ │ 157│ 954│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1568│Mehedinţi │Comuna │Pătulele │ │ 108│ 657│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1569│Mehedinţi │Comuna │Podeni │ │ 172│ 1.047│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1570│Mehedinţi │Comuna │Ponoarele │ │ 156│ 952│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1571│Mehedinţi │Comuna │Poroina Mare │ │ 170│ 1.035│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1572│Mehedinţi │Comuna │Pristol │ │ 179│ 1.089│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1573│Mehedinţi │Comuna │Prunişor │ │ 121│ 740│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1574│Mehedinţi │Comuna │Punghina │ │ 136│ 828│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1575│Mehedinţi │Comuna │Rogova │ │ 170│ 1.035│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1576│Mehedinţi │Comuna │Salcia │ │ 156│ 949│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1577│Mehedinţi │Comuna │Siseşti │ │ 134│ 813│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1578│Mehedinţi │Comuna │Stângăceaua │ │ 180│ 1.095│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1579│Mehedinţi │Comuna │Sviniţa │ │ 128│ 782│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1580│Mehedinţi │Comuna │Şovarna │ │ 186│ 1.131│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1581│Mehedinţi │Comuna │Tâmna │ │ 146│ 892│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1582│Mehedinţi │Comuna │Vânători │ │ 161│ 982│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1583│Mehedinţi │Comuna │Vânjuleţ │ │ 158│ 963│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1584│Mehedinţi │Comuna │Vlădaia │ │ 138│ 838│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1585│Mehedinţi │Comuna │Voloiac │ │ 188│ 1.147│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1586│Mehedinţi │Comuna │Vrata │ │ 178│ 1.084│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Mehedinţi Total │ 7.194│ 19.452│ 118.436│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1587│Mureş │Judeţ │Mureş │ 21.636│ 3.148│ 1.128│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1588│Mureş │Municipiu│Târnăveni │ │ 4.896│ 1.754│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1589│Mureş │Oraş │Sărmaşu │ │ 2.012│ 720│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1590│Mureş │Oraş │Sângeorgiu de │ │ │ ││ │ │ │Pădure │ │ 3.133│ 1.122│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1591│Mureş │Oraş │Miercurea │ │ │ ││ │ │ │Nirajului │ │ 3.156│ 1.131│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1592│Mureş │Comuna │Adămuş │ │ 560│ 201│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1593│Mureş │Comuna │Aluniş │ │ 412│ 147│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1594│Mureş │Comuna │Apold │ │ 503│ 180│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1595│Mureş │Comuna │Aţintiş │ │ 810│ 290│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1596│Mureş │Comuna │Bahnea │ │ 534│ 191│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1597│Mureş │Comuna │Band │ │ 278│ 99│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1598│Mureş │Comuna │Batoş │ │ 80│ 28│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1599│Mureş │Comuna │Băla │ │ 898│ 321│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1600│Mureş │Comuna │Beica de Jos │ │ 471│ 167│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1601│Mureş │Comuna │Bereni │ │ 845│ 303│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1602│Mureş │Comuna │Bichiş │ │ 760│ 272│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1603│Mureş │Comuna │Bogata │ │ 732│ 262│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1604│Mureş │Comuna │Breaza │ │ 605│ 217│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1605│Mureş │Comuna │Cheţani │ │ 670│ 240│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1606│Mureş │Comuna │Chibed │ │ 819│ 294│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1607│Mureş │Comuna │Chiheru de Jos │ │ 521│ 187│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1608│Mureş │Comuna │Coroisânmartin │ │ 812│ 291│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1609│Mureş │Comuna │Cozma │ │ 1.032│ 370│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1610│Mureş │Comuna │Crăciuneşti │ │ 535│ 191│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1611│Mureş │Comuna │Crăieşti │ │ 679│ 243│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1612│Mureş │Comuna │Cucerdea │ │ 702│ 251│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1613│Mureş │Comuna │Cuci │ │ 670│ 240│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1614│Mureş │Comuna │Eremitu │ │ 413│ 148│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1615│Mureş │Comuna │Fărăgău │ │ 857│ 307│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1616│Mureş │Comuna │Fântânele │ │ 362│ 129│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1617│Mureş │Comuna │Găleşti │ │ 615│ 220│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1618│Mureş │Comuna │Găneşti │ │ 403│ 145│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1619│Mureş │Comuna │Gheorghe Doja │ │ 655│ 235│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1620│Mureş │Comuna │Ghindari │ │ 484│ 174│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1621│Mureş │Comuna │Glodeni │ │ 252│ 90│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1622│Mureş │Comuna │Gorneşti │ │ 194│ 69│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1623│Mureş │Comuna │Grebenişu de │ │ │ ││ │ │ │Câmpie │ │ 429│ 153│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1624│Mureş │Comuna │Hodoşa │ │ 883│ 316│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1625│Mureş │Comuna │Iclănzel │ │ 663│ 237│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1626│Mureş │Comuna │Ideciu de Jos │ │ 599│ 215│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1627│Mureş │Comuna │Lunca │ │ 526│ 188│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1628│Mureş │Comuna │Mădăraş │ │ 923│ 330│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1629│Mureş │Comuna │Măgherani │ │ 747│ 268│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1630│Mureş │Comuna │Mica │ │ 479│ 171│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1631│Mureş │Comuna │Miheşu de Câmpie │ │ 781│ 280│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1632│Mureş │Comuna │Nadeş │ │ 309│ 111│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1633│Mureş │Comuna │Neaua │ │ 818│ 293│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1634│Mureş │Comuna │Ogra │ │ 465│ 167│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1635│Mureş │Comuna │Papiu Ilarian │ │ 918│ 329│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1636│Mureş │Comuna │Pănet │ │ 184│ 66│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1637│Mureş │Comuna │Păsăreni │ │ 798│ 286│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1638│Mureş │Comuna │Petelea │ │ 624│ 223│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1639│Mureş │Comuna │Pogăceaua │ │ 603│ 216│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1640│Mureş │Comuna │Râciu │ │ 177│ 64│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1641│Mureş │Comuna │Răstoliţa │ │ 256│ 92│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1642│Mureş │Comuna │Saschiz │ │ 343│ 123│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1643│Mureş │Comuna │Sărăţeni │ │ 919│ 329│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1644│Mureş │Comuna │Sânger │ │ 838│ 300│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1645│Mureş │Comuna │Sânpetru de Câmpie│ │ 730│ 261│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1646│Mureş │Comuna │Solovăstru │ │ 471│ 169│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1647│Mureş │Comuna │Stânceni │ │ 4│ 1│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1648│Mureş │Comuna │Suplac │ │ 748│ 268│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1649│Mureş │Comuna │Suseni │ │ 658│ 236│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1650│Mureş │Comuna │Şăulia │ │ 778│ 279│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1651│Mureş │Comuna │Şincai │ │ 758│ 272│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1652│Mureş │Comuna │Tăureni │ │ 775│ 278│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1653│Mureş │Comuna │Valea Largă │ │ 697│ 250│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1654│Mureş │Comuna │Vărgata │ │ 822│ 295│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1655│Mureş │Comuna │Vânători │ │ 383│ 137│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1656│Mureş │Comuna │Vătava │ │ 186│ 66│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1657│Mureş │Comuna │Veţca │ │ 881│ 316│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1658│Mureş │Comuna │Viişoara │ │ 724│ 259│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1659│Mureş │Comuna │Voivodeni │ │ 729│ 261│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1660│Mureş │Comuna │Zagăr │ │ 777│ 278│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1661│Mureş │Comuna │Zau de Câmpie │ │ 588│ 211│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │ Mureş Total │ 21.636│ 58.499│ 20.951│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1662│Neamţ │Judeţ │Neamţ │ 11.346│ 12.819│ 28.307│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1663│Neamţ │Oraş │Bicaz │ │ 656│ 1.448│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1664│Neamţ │Oraş │Roznov │ │ 785│ 1.733│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1665│Neamţ │Comuna │Agapia │ │ 136│ 298│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1666│Neamţ │Comuna │Bahna │ │ 275│ 606│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1667│Neamţ │Comuna │Bălţăteşti │ │ 208│ 460│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1668│Neamţ │Comuna │Bâra │ │ 344│ 760│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1669│Neamţ │Comuna │Bârgăuani │ │ 224│ 494│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1670│Neamţ │Comuna │Bicazu Ardelean │ │ 100│ 221│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1671│Neamţ │Comuna │Bodeşti │ │ 239│ 527│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1672│Neamţ │Comuna │Boghicea │ │ 380│ 839│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1673│Neamţ │Comuna │Borleşti │ │ 137│ 302│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1674│Neamţ │Comuna │Boteşti │ │ 298│ 657│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1675│Neamţ │Comuna │Bozieni │ │ 365│ 807│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1676│Neamţ │Comuna │Brusturi │ │ 326│ 720│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1677│Neamţ │Comuna │Cândeşti │ │ 347│ 767│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1678│Neamţ │Comuna │Ceahlău │ │ 69│ 152│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1679│Neamţ │Comuna │Costişa │ │ 306│ 675│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1680│Neamţ │Comuna │Crăcăoani │ │ 245│ 542│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1681│Neamţ │Comuna │Dămuc │ │ 180│ 399│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1682│Neamţ │Comuna │Dobreni │ │ 270│ 595│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1683│Neamţ │Comuna │Dochia │ │ 357│ 788│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1684│Neamţ │Comuna │Doljeşti │ │ 251│ 554│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1685│Neamţ │Comuna │Dragomireşti │ │ 307│ 677│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1686│Neamţ │Comuna │Drăgăneşti │ │ 398│ 879│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1687│Neamţ │Comuna │Dulceşti │ │ 322│ 712│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1688│Neamţ │Comuna │Farcaşa │ │ 300│ 663│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1689│Neamţ │Comuna │Făurei │ │ 242│ 534│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1690│Neamţ │Comuna │Gadinţi │ │ 386│ 851│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1691│Neamţ │Comuna │Gherăeşti │ │ 152│ 335│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1692│Neamţ │Comuna │Ghindăoani │ │ 380│ 840│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1693│Neamţ │Comuna │Grinţieş │ │ 335│ 739│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1694│Neamţ │Comuna │Grumăzeşti │ │ 196│ 433│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1695│Neamţ │Comuna │Hangu │ │ 103│ 226│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1696│Neamţ │Comuna │Icuşeşti │ │ 322│ 710│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1697│Neamţ │Comuna │Ion Creangă │ │ 226│ 499│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1698│Neamţ │Comuna │Mărgineni │ │ 276│ 608│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1699│Neamţ │Comuna │Moldoveni │ │ 279│ 616│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1700│Neamţ │Comuna │Negreşti │ │ 343│ 757│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1701│Neamţ │Comuna │Oniceni │ │ 365│ 806│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1702│Neamţ │Comuna │Păstrăveni │ │ 267│ 590│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1703│Neamţ │Comuna │Pânceşti │ │ 410│ 906│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1704│Neamţ │Comuna │Petricani │ │ 235│ 520│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1705│Neamţ │Comuna │Piatra Şoimului │ │ 202│ 446│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1706│Neamţ │Comuna │Podoleni │ │ 248│ 549│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1707│Neamţ │Comuna │Poienari │ │ 406│ 895│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1708│Neamţ │Comuna │Răuceşti │ │ 164│ 362│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1709│Neamţ │Comuna │Războieni │ │ 320│ 706│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1710│Neamţ │Comuna │Rediu │ │ 285│ 629│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1711│Neamţ │Comuna │Români │ │ 257│ 569│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1712│Neamţ │Comuna │Ruginoasa │ │ 307│ 679│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1713│Neamţ │Comuna │Sagna │ │ 209│ 462│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1714│Neamţ │Comuna │Secuieni │ │ 94│ 207│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1715│Neamţ │Comuna │Stăniţa │ │ 337│ 743│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1716│Neamţ │Comuna │Ştefan cel Mare │ │ 196│ 433│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1717│Neamţ │Comuna │Tazlău │ │ 219│ 483│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1718│Neamţ │Comuna │Tămăşeni │ │ 103│ 229│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1719│Neamţ │Comuna │Timişeşti │ │ 272│ 602│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1720│Neamţ │Comuna │Trifeşti │ │ 214│ 472│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1721│Neamţ │Comuna │Tupilaţi │ │ 297│ 657│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1722│Neamţ │Comuna │Ţibucani │ │ 219│ 484│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1723│Neamţ │Comuna │Urecheni │ │ 282│ 622│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1724│Neamţ │Comuna │Valea Ursului │ │ 347│ 765│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1725│Neamţ │Comuna │Văleni │ │ 358│ 792│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1726│Neamţ │Comuna │Vânători-Neamţ │ │ 30│ 67│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1727│Neamţ │Comuna │Zăneşti │ │ 150│ 332│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Neamţ Total │ 11.346│ 30.677│ 67.737│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1728│Olt │Judeţ │Olt │ 10.587│ 7.784│ 34.973│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1729│Olt │Oraş │Drăgăneşti-Olt │ │ 443│ 1.989│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1730│Olt │Oraş │Piatra-Olt │ │ 529│ 2.376│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1731│Olt │Oraş │Potcoava │ │ 861│ 3.871│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1732│Olt │Oraş │Scorniceşti │ │ 275│ 1.236│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1733│Olt │Comuna │Baldovineşti │ │ 246│ 1.108│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1734│Olt │Comuna │Băbiciu │ │ 192│ 865│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1735│Olt │Comună │Bălteni │ │ 217│ 974│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1736│Olt │Comună │Bărăşti │ │ 140│ 630│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1737│Olt │Comună │Bârza │ │ 208│ 933│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1738│Olt │Comună │Bobiceşti │ │ 109│ 490│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1739│Olt │Comună │Brastavăţu │ │ 140│ 628│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1740│Olt │Comună │Brâncoveni │ │ 187│ 841│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1741│Olt │Comună │Brebeni │ │ 135│ 604│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1742│Olt │Comună │Bucinişu │ │ 205│ 919│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1743│Olt │Comună │Călui │ │ 245│ 1.099│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1744│Olt │Comună │Cârlogani │ │ 211│ 949│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1745│Olt │Comună │Cezieni │ │ 200│ 900│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1746│Olt │Comună │Cilieni │ │ 161│ 721│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1747│Olt │Comună │Coloneşti │ │ 198│ 890│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1748│Olt │Comună │Corbu │ │ 157│ 705│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1749│Olt │Comună │Coteana │ │ 168│ 757│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1750│Olt │Comună │Crâmpoia │ │ 209│ 939│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1751│Olt │Comună │Curtişoara │ │ 94│ 422│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1752│Olt │Comună │Dăneasa │ │ 147│ 659│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1753│Olt │Comună │Deveselu │ │ 130│ 582│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1754│Olt │Comună │Dobreţu │ │ 232│ 1.044│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1755│Olt │Comună │Dobrosloveni │ │ 140│ 628│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1756│Olt │Comună │Dobroteasa │ │ 163│ 735│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1757│Olt │Comună │Dobrun │ │ 221│ 991│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1758│Olt │Comună │Drăghiceni │ │ 212│ 952│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1759│Olt │Comună │Făgeţelu │ │ 225│ 1.012│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1760│Olt │Comună │Fălcoiu │ │ 176│ 792│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1761│Olt │Comună │Fărcaşele │ │ 184│ 828│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1762│Olt │Comună │Găneasa │ │ 145│ 652│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1763│Olt │Comună │Găvăneşti │ │ 218│ 981│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1764│Olt │Comună │Gârcov │ │ 212│ 955│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1765│Olt │Comună │Ghimpeţeni │ │ 220│ 990│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1766│Olt │Comună │Giuvărăşti │ │ 180│ 807│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1767│Olt │Comună │Gostavăţu │ │ 172│ 772│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1768│Olt │Comună │Grădinari │ │ 206│ 923│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1769│Olt │Comună │Grădinile │ │ 214│ 959│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1770│Olt │Comună │Grojdibodu │ │ 151│ 676│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1771│Olt │Comună │Gura Padinii │ │ 195│ 878│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1772│Olt │Comună │Ianca │ │ 131│ 588│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1773│Olt │Comună │Iancu Jianu │ │ 162│ 730│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1774│Olt │Comună │Ipoteşti │ │ 253│ 1.138│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1775│Olt │Comună │Izbiceni │ │ 69│ 308│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1776│Olt │Comună │Izvoarele │ │ 198│ 887│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1777│Olt │Comună │Leleasca │ │ 201│ 905│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1778│Olt │Comună │Mărunţei │ │ 175│ 786│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1779│Olt │Comună │Mihăeşti │ │ 139│ 626│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1780│Olt │Comună │Milcov │ │ 232│ 1.044│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1781│Olt │Comună │Morunglav │ │ 222│ 995│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1782│Olt │Comună │Movileni │ │ 173│ 779│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1783│Olt │Comună │Nicolae Titulescu │ │ 205│ 923│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1784│Olt │Comună │Obârşia │ │ 187│ 840│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1785│Olt │Comună │Oboga │ │ 229│ 1.028│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1786│Olt │Comună │Oporelu │ │ 182│ 819│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1787│Olt │Comună │Optaşi-Măgura │ │ 229│ 1.031│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1788│Olt │Comună │Orlea │ │ 207│ 929│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1789│Olt │Comună │Osica de Jos │ │ 231│ 1.035│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1790│Olt │Comună │Osica de Sus │ │ 125│ 561│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1791│Olt │Comună │Pârşcoveni │ │ 178│ 801│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1792│Olt │Comună │Perieţi │ │ 217│ 975│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1793│Olt │Comună │Pleşoiu │ │ 161│ 723│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1794│Olt │Comună │Poboru │ │ 172│ 771│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1795│Olt │Comună │Priseaca │ │ 207│ 931│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1796│Olt │Comună │Radomireşti │ │ 143│ 640│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1797│Olt │Comună │Redea │ │ 82│ 370│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1798│Olt │Comună │Rotunda │ │ 205│ 923│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1799│Olt │Comună │Rusăneşti │ │ 130│ 582│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1800│Olt │Comună │Sâmbureşti │ │ 230│ 1.035│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1801│Olt │Comună │Sârbii-Măgura │ │ 200│ 896│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1802│Olt │Comună │Scărişoara │ │ 187│ 839│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1803│Olt │Comună │Schitu │ │ 197│ 886│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1804│Olt │Comună │Seaca │ │ 210│ 945│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1805│Olt │Comună │Slătioara │ │ 110│ 495│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1806│Olt │Comună │Spineni │ │ 182│ 815│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1807│Olt │Comună │Sprâncenata │ │ 194│ 870│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1808│Olt │Comună │Stoeneşti │ │ 216│ 968│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1809│Olt │Comună │Stoicăneşti │ │ 121│ 544│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1810│Olt │Comună │Strejeşti │ │ 112│ 501│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1811│Olt │Comună │Studina │ │ 197│ 885│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1812│Olt │Comună │Şerbăneşti │ │ 123│ 553│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1813│Olt │Comună │Şopârliţa │ │ 228│ 1.027│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1814│Olt │Comună │Ştefan cel Mare │ │ 211│ 949│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1815│Olt │Comună │Tătuleşti │ │ 225│ 1.012│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1816│Olt │Comună │Teslui │ │ 190│ 853│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1817│Olt │Comună │Tia Mare │ │ 158│ 710│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1818│Olt │Comună │Topana │ │ 252│ 1.132│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1819│Olt │Comună │Traian │ │ 185│ 831│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1820│Olt │Comună │Tufeni │ │ 115│ 517│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1821│Olt │Comună │Urzica │ │ 223│ 1.000│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1822│Olt │Comună │Valea Mare │ │ 140│ 628│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1823│Olt │Comună │Vădastra │ │ 229│ 1.027│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1824│Olt │Comună │Vădăstriţa │ │ 192│ 862│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1825│Olt │Comună │Văleni │ │ 156│ 703│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1826│Olt │Comună │Vâlcele │ │ 192│ 865│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1827│Olt │Comună │Verguleasa │ │ 162│ 727│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1828│Olt │Comună │Vişina │ │ 150│ 675│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1829│Olt │Comună │Vişina Nouă │ │ 217│ 974│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1830│Olt │Comună │Vitomireşti │ │ 211│ 946│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1831│Olt │Comună │Vlădila │ │ 204│ 919│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1832│Olt │Comună │Voineasa │ │ 216│ 973│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1833│Olt │Comună │Vulpeni │ │ 212│ 953│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1834│Olt │Comună │Vultureşti │ │ 176│ 792│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Olt Total │ 10.587│ 28.625│ 128.610│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1835│Prahova │Judeţ │Prahova │ 34.165│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1836│Prahova │Oraş │Azuga │ │ 1.557│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1837│Prahova │Oraş │Comarnic │ │ 2.595│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1838│Prahova │Oraş │Plopeni │ │ 679│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1839│Prahova │Oraş │Slănic │ │ 2.480│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1840│Prahova │Comună │Adunaţi │ │ 1.114│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1841│Prahova │Comună │Aluniş │ │ 805│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1842│Prahova │Comună │Apostolache │ │ 907│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1843│Prahova │Comună │Ariceştii Zeletin │ │ 1.146│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1844│Prahova │Comună │Baba Ana │ │ 395│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1845│Prahova │Comună │Balta Doamnei │ │ 812│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1846│Prahova │Comună │Bălţeşti │ │ 82│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1847│Prahova │Comună │Bătrâni │ │ 1.063│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1848│Prahova │Comună │Bertea │ │ 1.018│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1849│Prahova │Comună │Boldeşti-Grădiştea│ │ 1.019│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1850│Prahova │Comună │Călugăreni │ │ 1.212│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1851│Prahova │Comună │Cărbuneşti │ │ 961│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1852│Prahova │Comună │Ceraşu │ │ 411│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1853│Prahova │Comună │Chiojdeanca │ │ 963│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1854│Prahova │Comună │Cocorăştii Mislii │ │ 636│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1855│Prahova │Comună │Cocorăştii Colţ │ │ 585│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1856│Prahova │Comună │Colceag │ │ 189│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1857│Prahova │Comună │Cosminele │ │ 1.258│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1858│Prahova │Comună │Drăgăneşti │ │ 76│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1859│Prahova │Comună │Dumbrava │ │ 176│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1860│Prahova │Comună │Fântânele │ │ 595│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1861│Prahova │Comună │Fulga │ │ 463│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1862│Prahova │Comună │Gherghiţa │ │ 679│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1863│Prahova │Comună │Gornet │ │ 819│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1864│Prahova │Comună │Gornet-Cricov │ │ 1.015│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1865│Prahova │Comună │Gura Vadului │ │ 260│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1866│Prahova │Comună │Gura Vitioarei │ │ 19│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1867│Prahova │Comună │Iordăcheanu │ │ 768│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1868│Prahova │Comună │Izvoarele │ │ 11│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1869│Prahova │Comună │Jugureni │ │ 1.394│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1870│Prahova │Comună │Lapoş │ │ 842│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1871│Prahova │Comună │Lipăneşti │ │ 41│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1872│Prahova │Comună │Olari │ │ 384│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1873│Prahova │Comună │Păcureţi │ │ 1.031│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1874│Prahova │Comună │Plopu │ │ 891│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1875│Prahova │Comună │Podenii Noi │ │ 238│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1876│Prahova │Comună │Poienarii Burchii │ │ 353│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1877│Prahova │Comună │Poseşti │ │ 666│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1878│Prahova │Comună │Predeal-Sărari │ │ 1.143│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1879│Prahova │Comună │Proviţa de Jos │ │ 828│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1880│Prahova │Comună │Proviţa de Sus │ │ 1.134│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1881│Prahova │Comună │Râfov │ │ 648│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1882│Prahova │Comună │Salcia │ │ 1.327│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1883│Prahova │Comună │Sălciile │ │ 749│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1884│Prahova │Comună │Secăria │ │ 1.019│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1885│Prahova │Comună │Sângeru │ │ 808│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1886│Prahova │Comună │Şirna │ │ 404│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1887│Prahova │Comună │Şoimari │ │ 998│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1888│Prahova │Comună │Şotrile │ │ 1.011│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1889│Prahova │Comună │Starchiojd │ │ 939│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1890│Prahova │Comună │Ştefeşti │ │ 962│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1891│Prahova │Comună │Surani │ │ 894│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1892│Prahova │Comună │Talea │ │ 1.122│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1893│Prahova │Comună │Tătaru │ │ 1.247│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1894│Prahova │Comună │Teişani │ │ 511│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1895│Prahova │Comună │Telega │ │ 67│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1896│Prahova │Comună │Tinosu │ │ 916│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1897│Prahova │Comună │Tomşani │ │ 526│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1898│Prahova │Comună │Vadu Săpat │ │ 994│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1899│Prahova │Comună │Vărbilău │ │ 475│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1900│Prahova │Comună │Vâlcăneşti │ │ 919│ 0│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Prahova Total │ 34.165│ 52.249│ 0│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1901│Sălaj │Judeţ │Sălaj │ 6.459│ 9.348│ 47.045│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1902│Sălaj │Oraş │Cehu Silvaniei │ │ 363│ 1.824│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1903│Sălaj │Comună │Agrij │ │ 211│ 1.062│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1904│Sălaj │Comună │Almaşu │ │ 136│ 683│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1905│Sălaj │Comună │Băbeni │ │ 174│ 873│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1906│Sălaj │Comună │Bălan │ │ 116│ 583│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1907│Sălaj │Comună │Bănişor │ │ 166│ 834│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1908│Sălaj │Comună │Benesat │ │ 168│ 845│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1909│Sălaj │Comună │Bobota │ │ 125│ 630│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1910│Sălaj │Comună │Bocşa │ │ 137│ 690│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1911│Sălaj │Comună │Boghiş │ │ 167│ 843│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1912│Sălaj │Comună │Buciumi │ │ 154│ 776│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1913│Sălaj │Comună │Camăr │ │ 172│ 868│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1914│Sălaj │Comună │Carastelec │ │ 189│ 951│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1915│Sălaj │Comună │Chieşd │ │ 179│ 898│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1916│Sălaj │Comună │Cizer │ │ 144│ 725│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1917│Sălaj │Comună │Coşeiu │ │ 195│ 984│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1918│Sălaj │Comună │Creaca │ │ 159│ 802│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1919│Sălaj │Comună │Cristolţ │ │ 205│ 1.032│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1920│Sălaj │Comună │Cuzăplac │ │ 176│ 888│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1921│Sălaj │Comună │Dobrin │ │ 157│ 792│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1922│Sălaj │Comună │Dragu │ │ 198│ 997│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1923│Sălaj │Comună │Fildu de Jos │ │ 201│ 1.014│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1924│Sălaj │Comună │Gâlgău │ │ 140│ 706│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1925│Sălaj │Comună │Gârbou │ │ 165│ 831│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1926│Sălaj │Comună │Halmăşd │ │ 181│ 908│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1927│Sălaj │Comună │Hida │ │ 40│ 203│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1928│Sălaj │Comună │Horoatu Crasnei │ │ 140│ 707│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1929│Sălaj │Comună │Ileanda │ │ 83│ 418│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1930│Sălaj │Comună │Ip │ │ 61│ 308│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1931│Sălaj │Comună │Letca │ │ 145│ 730│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1932│Sălaj │Comună │Lozna │ │ 219│ 1.105│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1933│Sălaj │Comună │Măerişte │ │ 163│ 823│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1934│Sălaj │Comună │Meseşenii de Jos │ │ 110│ 553│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1935│Sălaj │Comună │Mirşid │ │ 119│ 599│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1936│Sălaj │Comună │Năpradea │ │ 142│ 715│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1937│Sălaj │Comună │Plopiş │ │ 166│ 836│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1938│Sălaj │Comună │Poiana Blenchii │ │ 210│ 1.055│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1939│Sălaj │Comună │Românaşi │ │ 137│ 687│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1940│Sălaj │Comună │Rus │ │ 193│ 974│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1941│Sălaj │Comună │Sălăţig │ │ 129│ 649│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1942│Sălaj │Comună │Sâg │ │ 101│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1943│Sălaj │Comună │Sânmihaiu │ │ │ ││ │ │ │Almaşului │ │ 165│ 832│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1944│Sălaj │Comună │Someş-Odorhei │ │ 149│ 751│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1945│Sălaj │Comună │Surduc │ │ 65│ 329│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1946│Sălaj │Comună │Şamşud │ │ 200│ 1.004│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1947│Sălaj │Comună │Şimişna │ │ 191│ 960│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1948│Sălaj │Comună │Treznea │ │ 216│ 1.090│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1949│Sălaj │Comună │Valcău de Jos │ │ 132│ 667│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1950│Sălaj │Comună │Vârşolţ │ │ 77│ 379│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1951│Sălaj │Comună │Zalha │ │ 217│ 1.085│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1952│Sălaj │Comună │Zimbor │ │ 166│ 829│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Sălaj Total │ 6.459│ 17.462│ 87.879│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1953│Satu Mare │Judeţ │Satu Mare │ 11.432│ 14.317│ 24.168│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1954│Satu Mare │Oraş │Ardud │ │ 1.275│ 2.152│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1955│Satu Mare │Oraş │Livada │ │ 1.010│ 1.704│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1956│Satu Mare │Oraş │Tăşnad │ │ 647│ 1.091│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1957│Satu Mare │Comună │Acâş │ │ 41│ 68│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1958│Satu Mare │Comună │Agriş │ │ 337│ 568│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1959│Satu Mare │Comună │Andrid │ │ 240│ 406│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1960│Satu Mare │Comună │Apa │ │ 330│ 556│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1961│Satu Mare │Comună │Bătarci │ │ 363│ 613│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1962│Satu Mare │Comună │Beltiug │ │ 179│ 302│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1963│Satu Mare │Comună │Berveni │ │ 235│ 398│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1964│Satu Mare │Comună │Bârsău │ │ 437│ 738│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1965│Satu Mare │Comună │Bogdand │ │ 290│ 489│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1966│Satu Mare │Comună │Călineşti-Oaş │ │ 99│ 168│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1967│Satu Mare │Comună │Cămărzana │ │ 342│ 577│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1968│Satu Mare │Comună │Cămin │ │ 410│ 691│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1969│Satu Mare │Comună │Căpleni │ │ 278│ 469│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1970│Satu Mare │Comună │Căuaş │ │ 265│ 446│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1971│Satu Mare │Comună │Cehal │ │ 450│ 760│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1972│Satu Mare │Comună │Ciumeşti │ │ 424│ 716│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1973│Satu Mare │Comună │Craidorolţ │ │ 223│ 377│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1974│Satu Mare │Comună │Crucişor │ │ 368│ 621│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1975│Satu Mare │Comună │Culciu │ │ 213│ 359│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1976│Satu Mare │Comună │Doba │ │ 267│ 452│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1977│Satu Mare │Comună │Dorolţ │ │ 48│ 81│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1978│Satu Mare │Comună │Gherţa Mică │ │ 318│ 537│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1979│Satu Mare │Comună │Hodod │ │ 243│ 410│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1980│Satu Mare │Comună │Homoroade │ │ 394│ 664│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1981│Satu Mare │Comună │Lazuri │ │ 198│ 333│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1982│Satu Mare │Comună │Micula │ │ 353│ 595│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1983│Satu Mare │Comună │Moftin │ │ 132│ 224│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1984│Satu Mare │Comună │Oraşu Nou │ │ 122│ 205│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1985│Satu Mare │Comună │Petreşti │ │ 130│ 220│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1986│Satu Mare │Comună │Pir │ │ 429│ 725│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1987│Satu Mare │Comună │Pişcolt │ │ 125│ 211│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1988│Satu Mare │Comună │Pomi │ │ 347│ 587│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1989│Satu Mare │Comună │Porumbeşti │ │ 350│ 592│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1990│Satu Mare │Comună │Racşa │ │ 224│ 377│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1991│Satu Mare │Comună │Sanislău │ │ 75│ 126│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1992│Satu Mare │Comună │Santău │ │ 298│ 504│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1993│Satu Mare │Comună │Săcăşeni │ │ 394│ 665│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1994│Satu Mare │Comună │Săuca │ │ 448│ 757│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1995│Satu Mare │Comună │Socond │ │ 462│ 779│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1996│Satu Mare │Comună │Supur │ │ 254│ 430│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1997│Satu Mare │Comună │Tarna Mare │ │ 299│ 504│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1998│Satu Mare │Comună │Terebeşti │ │ 432│ 728│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│1999│Satu Mare │Comună │Tiream │ │ 301│ 507│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2000│Satu Mare │Comună │Târşolţ │ │ 340│ 574│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2001│Satu Mare │Comună │Turulung │ │ 224│ 378│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2002│Satu Mare │Comună │Urziceni │ │ 311│ 524│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2003│Satu Mare │Comună │Valea Vinului │ │ 337│ 572│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2004│Satu Mare │Comună │Vama │ │ 229│ 388│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2005│Satu Mare │Comună │Viile Satu Mare │ │ 50│ 87│├────┼───────────────┴─────────┴──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ │Satu Mare Total │ 11.432│ 30.907│ 52.173│├────┼───────────────┬─────────┬──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┤│2006│Sibiu │Judeţ │Sibiu │ 25.338│ 0│ 0│├────┼───────────────┼─────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼──────