HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 12 decembrie 2014privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca instituție responsabilă cu coordonarea implementării Strategiei.(2) Pentru implementarea Strategiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu atribuțiile legale ale acestora și cu prevederile prezentei Strategii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoș,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
  Drepturilor Copilului și Adopție,
  Gabriela Coman
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare
  științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Gabriela Szabo
  București, 12 decembrie 2014.Nr. 1.113.  +  Anexa nr. 1STRATEGIEnațională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020  +  Anexa nr. 2PLANoperațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilorcopilului 2014-2016