RECTIFICARE nr. 92 din 29 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014, se fac următoarele rectificări :- la art. I pct. 16 [cu referire la norma de la art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (v) lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009], în loc de: "... inclusiv a ultimei luni din semestru..." se va citi: "... inclusiv a ultimei luni din trimestru...";- la art. I pct. 20 [cu referire la norma de la art. 15 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009], în loc de: "... şi au declarat şi au plătit..." se va citi: "... şi nu au declarat şi nu au plătit...";- la art. III pct. 7 partea dispozitivă [cu referire la norma de la art. 116 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003], în loc de: "La articolul 116 alineatul (1), litera c) se modifică şi..." se va citi: "La articolul 116 alineatul (2), litera c) se modifică şi...".------