RECTIFICARE nr. 1.181 din 29 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.181/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.181/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 30 decembrie 2014, se fac următoarele rectificări:- la art. I pct. 11 [cu referire la norma de la art. 6^1 alin. (6) din actul normativ de bază], în loc de: "... se aprobă prin hotărâre a Guvernului," se va citi: "... se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene,";- la art. II, în loc de: "... va supune Guvernului, spre adoptare, ordinul privind..." se va citi: "... va emite ordinul privind...".----