HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 12 decembrie 2014 (*actualizată*)pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, precum şi a Contractului de servicii publice al Societăţii Comerciale "Softrans" - S.R.L. pentru perioada 2014-2015(actualizată până la data de 29 decembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul IISe aprobă Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul IIISe aprobă Actul adiţional pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, prevăzut în anexa nr. III.  +  Articolul IVSe aprobă Actul adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. IV.  +  Articolul VSe aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 455/2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 4 iunie 2014, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Valorile compensaţiei acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele: a) pentru trenurile Interregio, 58,097 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km; b) pentru trenurile Regio, 254,301 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km."2. Articolul nr. 6 se abrogă.  +  Articolul VIIAnexele nr. I-V fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 12 decembrie 2014.Nr. 1.112.  +  Anexa IACT ADITIONAL 2 12/12/2014  +  Anexa IIACT ADITIONAL 2 12/12/2014  +  Anexa IIIACT ADITIONAL 12/12/2014  +  Anexa IVACT ADITIONAL 2 12/12/2014  +  Anexa VCONTRACT 12/12/2014