LEGE nr. 236 din 9 decembrie 1998pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 21 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi Protocolul adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se vor formula următoarele declaraţii: 1. În baza art. 5 paragraful 1:"Comisiile rogatorii referitoare la perchezitii sau la sechestrul de obiecte vor fi supuse următoarelor condiţii: a) infracţiunea care motiveaza comisia rogatorie să fie susceptibilă de a da loc la extrădare, potrivit legii române; b) îndeplinirea comisiei rogatorii să fie compatibila cu legea română."2. În baza art. 7 paragraful 3:"Citaţia pentru înfăţişare, destinată unei persoane urmărite care se afla pe teritoriul României, va fi transmisă autorităţii române competente cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data fixată pentru înfăţişare."3. În baza art. 15 paragraful 6:"a) Cererile de asistenţa judiciară din faza de cercetare şi urmărire penală vor fi adresate Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie a României. b) Cererile de asistenţa judiciară din faza de judecată vor fi adresate Ministerului Justiţiei. c) Cererile de asistenţa judiciară la care se referă art. 15 paragraful 3 vor fi adresate Ministerului de Interne. d) În caz de urgenta, cererile de comisii rogatorii pot fi adresate direct instanţelor judecătoreşti sau parchetelor de pe lângă acestea, o copie de pe acestea fiind transmisă Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz."4. În baza art. 16 paragraful 2:"Cererile de asistenţa judiciară şi documentele anexe, adresate autorităţilor judiciare române în baza prezentei convenţii, vor fi însoţite de o traducere în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei."5. În baza art. 24:"În sensul prezentei convenţii, prin autorităţi judiciare române se înţelege: instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, iar pentru cererile de asistenţa judiciară la care se referă art. 15 paragraful 3, Ministerul de Interne."  +  Articolul 3Declaraţiile formulate la art. 2 din prezenta lege se aplică, în mod corespunzător, şi Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978.  +  Articolul 4Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea cererilor de asistenţa judiciară vor fi suportate de autorităţile judiciare solicitante.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANCONVENTIE 20/04/1959PROTOCOL 17/03/1978