ORDIN nr. M.134 din 19 decembrie 2014pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014    Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001,având în vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi avizul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 2.891 din 11 decembrie 2014,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"s) asigură selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor cu dizabilităţi şi în special a sportivilor militari răniţi în teatre de operaţii, care au dobândit alte afecţiuni fizice sau care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare în scopul reprezentării sportului românesc pe plan intern la concursuri şi campionate naţionale paralimpice şi internaţional la campionate europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice paralimpice, precum şi la competiţiile internaţionale paralimpice organizate sub egida Consiliului Internaţional al Sportului Militar - C.I.S.M."2. La articolul 8 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) secţia pe ramură de sport, sportul pentru persoane cu dizabilităţi - care se poate afilia la organizaţii naţionale/internaţionale paralimpice."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 19 decembrie 2014.Nr. M.134.------