ORDIN nr. 599 din 18 noiembrie 1998privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 15 decembrie 1998    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,având în vedere:- art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996;- art. 3 şi art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, armonizate cu prevederile Directivei europene 92/58/C.E.E. şi prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, Prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 2 din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 şi se difuzează prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii şi prin alţi agenţi autorizaţi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 3Prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Sistemele de semnalizare de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a reglementărilor prevăzute la art. 1, vor fi înlocuite în conformitate cu prevederile Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă în termen de cel mult 24 de luni de la data intrării în vigoare a reglementărilor aprobate prin prezentul ordin.Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu----------------