ORDIN nr. 875 din 22 decembrie 2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 875 din 22 decembrie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014    ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014