RECTIFICARE nr. 83 din 12 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 39, în loc de: "Prevederile art. 18 şi art. 19 lit. b) şi c) ale ..." se va citi: "Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale ...".-----