HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 decembrie 2014privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014    În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Mandatul membrilor numiţi prin prezenta hotărâre încetează la data de 28 iunie 2018.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 decembrie 2014.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 20 decembrie 2014.Nr. 45.  +  Anexă    I. Membri titulari II. Membri supleanţi    1. Mirela Ioana Fugaru 1. Maria-Denise Theodoru    2. Ruxandra Săraru 2. Ştefania Bîrlibescu    3. Alexandru Ducu Bertzi 3. Laurenţiu Ichim    4. Alexandru Iulian Muraru 4. Gheorghe Paul Szaniszlo    5. Radu Alexandru Feldman 5. Ioan Chiorean    6. Alina Stanciu 6. Monica Magdalena Ghineţ    7. Demeter Andras Istvan 7. Agoston Hugo    8. Alexandra Dumitraşcu-------