RECTIFICARE nr. 86 din 17 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se fac următoarele rectificări:- la art. 10 alin. (1) şi (7), în loc de: "Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului..." se va citi: "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă...";- la art. 18 alin. (1) lit. j) şi k), în loc de: "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor" se va citi: "Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat";- la art. 21 alin. (1), în loc de: "Departamentul pentru Promovarea Exporturilor şi Parteneriat Public-Privat" se va citi: "Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat".-----