LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 29 ianuarie 1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) un comision penalizator de 10% pentru sumele în lei, efectiv declarate de călători la ieşirea din ţara şi reţinute de autoritatea vamală, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei şi în valută consemnate prin unităţile vamale; b) un comision penalizator de 5% pentru sumele în valută care se consemnează la unităţile bancare, prin birourile vamale, de la persoanele fizice care intra şi ies din România, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 554/1991;"2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abroga."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUS------