HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 1.076.  +  AnexăSTRATEGIE 03/12/2014