LEGE nr. 238 din 14 decembrie 1998privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se conferă Ordinul "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război, a căror vechime în serviciu, înainte şi după 23 august 1944, este de minimum 15 ani.  +  Articolul 2Ordinul "Meritul Militar" se conferă persoanelor prevăzute la art. 1, astfel: a) Ordinul "Meritul Militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime în serviciu; b) Ordinul "Meritul Militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime în serviciu; c) Ordinul "Meritul Militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime în serviciu.  +  Articolul 3Vechimea în serviciu, în înţelesul prezentei legi, se socoteşte de la acordarea gradului de ofiţer, de maistru militar sau de subofiţer în activitate, până la trecerea în rezerva sau direct în retragere a celor în cauza.Timpul în care cadrele militare au întrerupt serviciul în activitate nu va fi socotit la calculul vechimii în serviciu, în afară de cazul în care, prin ordinul de rechemare în activitate, s-a prevăzut anularea ordinului de trecere în rezerva sau în retragere.  +  Articolul 4Pensionării militari, veterani de război, decorati cu Ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I, beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, de 20% din cuantumul pensiei.  +  Articolul 5Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMAN------