HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, punctul 3 "UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Arhitectură" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deArhitectură Arhitectură Arhitectură 1) A IF 360 320
  Arhitectură (în limba engleză) 1) AP IF 360 50
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25
  2. La anexa nr. 2, punctul 5 "UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI", numărul curent 13 "Facultatea de Matematică și Informatică" și numărul curent 15 "Facultatea de Psihologie și Științele Educației" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  "13Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare șitehnologiainformației Tehnologia informației A IF 240 100
  Informatică Informatică A IF 180 300
  Informatică A ID 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 150
  Matematică informatică A IF 180 75
  Matematici aplicate A IF 180 75
  .......................................................................................................................................
  15 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 300
  Științe aleeducației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) A IF 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) A IF 180 50
  Pedagogie A IF 180 70
  Pedagogie (în limba engleză)*) AP IF 180 30
  Psihopedagogie specială A IF 180 90"
  3. La anexa nr. 2, punctul 8 "UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studențicare pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală – canto A IF 240 25
  Interpretare muzicală – instrumente A IF 240 90
  2 Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Muzică Compoziție muzicală A IF 240 35
  Dirijat A IF 240 10
  Muzică religioasă A IF 180 12
  Muzicologie A IF 240 10
  Pedagogie muzicală A IF 180 50
  4. La anexa nr. 2, punctul 12 "ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Administrație Publică", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Politice" și numărul curent 3 "Facultatea de Comunicare și Relații Publice" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  "1 Facultatea de Administrație Publică Științe administrative Administrație europeană A IF 180 150
  Administrație publică A IF 180 200
  Administrație publică A ID 180 100
  2 Facultatea de Științe Politice Psihologie Psihologie A IF 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe politice Științe politice A IF 180 200
  Științe politice A ID 180 100
  3 Facultatea de Comunicare și Relații Publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 350
  Publicitate A IF 180 150"
  5. La anexa nr. 2, punctul 13 "UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA", numărul curent 3 "Facultatea de Științe Exacte și Inginerești" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  "3Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Informatică Informatică A IF 180 100
  Informatică (în limba engleză) AP IF 180 75
  Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată AP IF 240 50
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60"
  6. La anexa nr. 2, punctul 15 "UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie" și numărul curent 2 "Facultatea de Litere" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 50
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 100
  Ingineria dezvoltării rurale durabile AP IF 240 100
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie chimică Controlul și securitatea produselor alimentare AP IF 240 50
  Inginerie biochimică A IF 240 60
  Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 50
  Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
  Ingineria și managementul calității A IF 240 75
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 75
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 70
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
  2Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 50
  O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura română A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) AP IF 180 40
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 75
  7. La anexa nr. 2, punctul 17 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Arhitectură și Urbanism", numărul curent 4 "Facultatea de Construcții de Mașini", numărul curent 9 "Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului", numărul curent 10 "Facultatea de Inginerie**)" și numărul curent 11 "Facultatea de Litere**)" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură Arhitectură 1) A IF 360 100
  .....................................................................................................................................
  4Facultatea de Construcții de Mașini Inginerie industrială Design industrial A IF 240 60
  Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 30
  Mașini-unelte și sisteme de producție (la Bistrița) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 90
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană) A IF 240 40
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză) AP IF 240 60
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 25
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 75
  Inginerie economică industrială (la Bistrița) A IF 240 50
  Inginerie economică industrială (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) A IF 240 50
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare) A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 60
  Robotică (în limba engleză) A IF 240 60
  Robotică (la Bistrița) AP IF 240 30
  .......................................................................................................................................
  9Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 50
  Ingineria procesării materialelor (la Zalău) A IF 240 60
  Știința materialelor A IF 240 60
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 75
  10Facultatea de Inginerie**) Calculatoare și tehnologiainformației Calculatoare A IF 240 50
  Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 45
  Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 45
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 46
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 25
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 53
  Ingineria valorificării deșeurilor A IF 240 50
  Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A IF 240 30
  Prepararea substanțelor minerale utile A IF 240 30
  Mecanică și robotică Robotică AP IF 240 27
  11Facultatea de Litere**) Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 26
  Asistență socială Asistență socială A IF 180 80
  Filosofie Filosofie A IF 180 35
  Limbă și literatură Limba și literatura română A IF 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 80
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 50
  Studii culturale Etnologie A IF 180 30
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP IF 180 40
  Teologie Teologie ortodoxă didactică A IF 180 25
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50
  8. La anexa nr. 2, punctul 18 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură" și numărul curent 2 "Facultatea de Horticultură" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 120
  Agricultură A ID 240 75
  Agricultură (în limba franceză) A IF 240 30
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară AP IF 240 45
  Montanologie A IF 240 50
  Biologie Biologie A IF 180 50
  Biologie A IFR 180 30
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
  Ingineria și protecția mediului în agricultură AP ID 240 50
  2Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 110
  Horticultură A ID 240 50
  Peisagistică A IF 240 100
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
  Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 75
  Inginerie economică în agricultură A IFR 240 30
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 90
  Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului AP IF 240 75
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 100"
  9. La anexa nr. 2, punctul 19 "UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 8 "Facultatea de Litere", numărul curent 17 "Facultatea de Teologie Ortodoxă" și numărul curent 18 "Facultatea de Teologie Greco-Catolică" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  8Facultatea de Litere Limbă și literatură Filologie clasică A IF 180 20
  Limba și literatura chineză – Limba și literatura română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată A IF 180 40
  Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată A IF 180 40
  Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/ Limba greacă veche/Literatura universală și comparată AP IF 180 25
  Limba și literatura maghiară AP IF 180 40
  Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/ modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ Literatura universală și comparată A IF 180 700
  Limba și literatura română – Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/ Literatura universală și comparată A IF 180 150
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limbi șiliteraturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice (latină) - Limba și literatura chineză AP IF 180 25
  Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice (latină) - Limba și literatura coreeană AP IF 180 25
  Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română/ maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/ greacă veche/Literatura universală și comparată A IF 180 50
  Limba și literatura japoneză - limba și literatura română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată A IF 180 40
  Limba și literatura norvegiană - Limba șiliteratura română/ maghiară/ modernă (engleză,franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ ebraică/Literatura universală și comparată A IF 180 40
  Limba și literatura română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă și literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată A IF 180 50
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) A IF 180 70
  Limba și literatura maghiară/Limba și literatura română/Limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatura universală și comparată (în limba maghiară) AP IF 180 35
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 180
  Studii culturale Etnologie (în limba maghiară) A IF 180 15
  Studii culturale (în limba maghiară) AP IF 180 30
  .......................................................................................................................................
  17Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 150
  Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150
  18Facultatea de Teologie Greco- Catolică Teologie Teologie greco-catolică asistență socială A IF 180 30
  Teologie greco-catolică didactică A IF 180 50
  Teologie greco-catolică pastorală A IF 240 50
  Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) A IF 240 50
  Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) A IF 240 30
  10. La anexa nr. 2, punctul 23 "UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANȚA", numărul curent 1 "Facultatea de Litere" și numărul curent 9 "Facultatea de Științe Economice" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză AP IF 180 25
  Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (italiană) A IF 180 30
  Limba și literatura franceză - Limba și literatura portugheză A IF 180 25
  Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (germană, turcă, portugheză) AP IF 180 60
  Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (italiană/franceză) AP IF 180 60
  Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) A IFR 180 75
  Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolăportugheză, franceză) A IF 180 90
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) A IF 180 25
  Limbi moderne aplicate (engleză, italiană) AP IF 180 25
  Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 50
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75
  .......................................................................................................................................
  9Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 250
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 100
   Economia firmei AP IF 180 100
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
  Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 200
  Afaceri internaționale A ID 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 200
  Finanțe și bănci A ID 180 75
  Management Management A IF 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 100
  11. La anexa nr. 2, punctul 25 "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 5 "Facultatea de Drept și Științe Sociale" și numărul curent 10 "Facultatea de Agricultură și Horticultură" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  5Facultatea de Drept și Științe Sociale Drept Drept A IF 240 300
  Drept A IFR 240 100
  Istorie Istorie A IF 180 50
  Relații internaționale șistudii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 75
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
  Administrație publică (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 100
  Asistență managerială și secretariat A IF 180 100
  Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Filosofie Filosofie A IF 180 50
  Sociologie Sociologie A IF 180 100
  Științe politice Științe politice A IF 180 75
  .......................................................................................................................................
  10Facultatea de Agricultură și Horticultură Agronomie Agricultură A IF 240 100
  Agricultură AP IFR 240 75
  Montanologie A IF 240 60
  Biologie Biologie A IF 180 60
  Horticultură Horticultură A IF 240 60
  Peisagistică AP IF 240 40
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare AP IF 240 50
  Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 60
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
  12. La anexa nr. 2, punctul 27 "UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAȚI", numărul curent 3 "Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică", numărul curent 4 "Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila", numărul curent 7 "Facultatea de Științe și Mediu" și numărul curent 9 "Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  3Facultatea deAutomatică, Calculatoare,Inginerie Electrică și Electronică Calculatoare și tehnologiainformației Calculatoare A IF 240 120
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 75
  Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 75
  Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 75
  Inginerie electrică și calculatoare AP IF 240 30
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 75
  4Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila Agronomie Agricultură A IF 240 50
  Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 60
  Inginerie mecanică Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A IF 240 60
  Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  .......................................................................................................................................
  7Facultatea deȘtiințe și Mediu Chimie Chimie A IF 180 30
  Fizică Fizică A IF 180 25
  Matematică Matematică informatică A IF 180 40
  Știința mediului Știința mediului A IF 180 75
  .......................................................................................................................................
  9Facultatea de Istorie, Filosofieși Teologie Filosofie Filosofie A IF 180 35
  Istorie Istorie A IF 180 45
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Teologie Teologie ortodoxă asistență socială AP IF 180 50
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AP IF 180 50
  13. La anexa nr. 2, punctul 28 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAȘI", numărul curent 5 "Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  "5Facultatea de Electronică, Telecomunicațiiși Tehnologia Informației Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 105
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 105
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 105
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) AP IF 240 50
  Științe inginerești aplicate Matematică și informatică aplicată în inginerie AP IF 240 30"
  14. La anexa nr. 2, punctul 29 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ «ION IONESCU DE LA BRAD» DIN IAȘI", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 150
  Agricultură A ID 240 50
  Montanologie A IF 240 50
  Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară AP IF 240 75
  Biologie Biologie A IF 180 30
  Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
  Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 75
  Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 75
  Inginerie economică în agricultură A ID 240 75
  15. La anexa nr. 2, punctul 30 "UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAȘI", numărul curent 4 "Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  "4Facultatea deEconomie și AdministrareaAfacerilor Administrareaafacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 100
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 300
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (Bălți - Republica Moldova) AP IF 180 110
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Piatra-Neamț) A IF 180 75
  Cibernetică, statistică șiinformatică economică Informatică economică A IF 180 150
  Statistică și previziune economică A IF 180 40
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 300
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 150
  Economie Economie agroalimentară A IF 180 75
  Economie generală A IF 180 75
  Economie și finanțe (în limba engleză - Economics and finance) AP IF 180 100
  Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 400
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 300
  Finanțe și bănci A ID 180 150
  Management Management A IF 180 250
  Management A ID 180 175
  Marketing Marketing A IF 180 300
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 200
  Administrație publică A ID 180 100"
  16. La anexa nr. 2, punctul 32 "UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAȘI", numărul curent 2 "Facultatea de Teatru" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2Facultatea de Teatru Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie, păpuși-marionete) A IF 180 25
  Artele spectacolului (regie) A IF 180 10
  Artele spectacolului (coregrafie) AP IF 180 10
  Teatrologie (Jurnalism teatral) A IF 180 12
  17. La anexa nr. 2, punctul 33 "UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 10 "Facultatea de Medicină și Farmacie" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  10Facultatea de Medicină și Farmacie Sănătate Asistență medicală generală 1) A IF 240 50
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 50
  Farmacie 1) A IF 300 50
  Medicină 1) A IF 360 140
  Medicină dentară 1) A IF 360 85
  Medicină (în limba engleză) 1) AP IF 360 50
  Radiologie și imagistică A IF 180 30
  Tehnică dentară A IF 180 30
  18. La anexa nr. 2, punctul 34 "UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI", numărul curent 2 "Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2Facultatea de Inginerie Mecanicăși Electrică Calculatoare și tehnologiainformației Calculatoare A IF 240 60
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
  Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 115
  Instrumentație și achiziții de date A IF 240 30
  Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 28
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 40
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
  Mașini și echipamente miniere A IF 240 60
  19. La anexa nr. 2, punctul 35 "UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Științe" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 70
  Chimie Chimie A IF 180 50
  Horticultură Horticultură A IF 240 50
  Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 40
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 60
  Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 60
  Sănătate Asistență medicală generală 1) A IF 240 45
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 110
  Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 60
  Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare AP IF 240 45
  20. La anexa nr. 2, punctul 37 "UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REȘIȚA", numărul curent 3 "Facultatea de Științe Sociale" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  3Facultatea de Științe Sociale Drept Drept european și internațional AP IF 240 50
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
  Administrație publică A ID 180 100
  Asistență socială Asistență socială A IF 180 65
  Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP IF 180 65
  Teologie Teologie ortodoxă didactică(la Caransebeș) A IF 180 50
  Sociologie Resurse umane AP IF 180 50
  21. La anexa nr. 2, punctul 38 "UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU", numărul curent 3 "Facultatea de Litere și Arte", numărul curent 5 "Facultatea de Inginerie" și numărul curent 8 "Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  3Facultatea de Litere și Arte Limbă și literatură Limba și literatura chineză – Limba și literatura engleză AP IF 180 25
  Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (germană, franceză)/ Limba și literatura română A IF 180 75
  Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (engleză/germană)/ Limba și literatura română A IF 180 50
  Limba și literatura germană - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba și literatura română A IF 180 60
  Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză) A IF 180 100
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 100
  Științe ale comunicării Științe ale informării și documentării A IF 180 25
  Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12
  Teatrologie (management cultural) A IF 180 12
  .......................................................................................................................................
  5Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologiainformației Calculatoare A IF 240 100
  Tehnologia informației A IF 240 50
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 50
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
  Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 50
  Inginerie industrială Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 30
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 140
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 50
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor (în limba engleză) AP IF 240 30
  Inginerie și management Inginerie economică industrială AP IF 240 50
  Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 80
  Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 50
  Mecatronică și robotică Mecatronică AP IF 240 50
  Robotică AP IF 240 30
  Mine, petrol și gaze Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor A IF 240 50
  Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor AP IFR 240 60
  Științe inginerești aplicate Informatică industrială AP IF 240 50
  .......................................................................................................................................
  8Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului Agronomie Montanologie A IF 240 50
  Montanologie A ID 240 50
  Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară AP IF 240 30
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 40
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 100
  Ingineria produselor alimentare A ID 240 50
  Inginerie și management înagricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 50
  22. La anexa nr. 2, punctul 39 "UNIVERSITATEA «ȘTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA", numărul curent 6 "Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  6 Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura germană/Limba și literatura română A IF 180 80
  Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (engleză, germană) A IF 180 70
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) A IF 180 130
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, germană) A ID 180 50
  Limba și literatura ucraineană - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/Limba și literatura română A IF 180 35
  Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) AP IF 180 50
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 75
  23. La anexa nr. 2, punctul 40 "UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIȘTE", numărul curent 4 "Facultatea de Științe Umaniste" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  4 Facultatea de Științe Umaniste Educație fizică șisport Educație fizică și sportivă A IF 180 90
  Istorie Istorie A IF 180 70
  Geografie Geografie A IF 180 90
  Geografia turismului AP IF 180 75
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială AP IF 180 50
  24. La anexa nr. 2, punctul 41 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUȘI» DIN TÂRGU JIU", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor" și numărul curent 4 "Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 60
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 60
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
  Finanțe și bănci A ID 180 75
  Management Management A IF 180 75
  Management A ID 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 60
  .....................................................................................................................................
  4 Facultatea de Științe Medicale și ComportamentaleEducație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 60
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială AP IF 180 30
  Sănătate Asistență medicală generală 1) AP IF 240 30
  Arte vizuale Arte plastice - Sculptură AP IF 180 20
  25. La anexa nr. 2, punctul 46 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI «REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI» DIN TIMIȘOARA", numărul curent 3 "Facultatea de Management Agricol" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  3 Facultatea de Management AgricolInginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 60
  Inginerie economică în agricultură A ID 240 75
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 60
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A ID 240 150
  Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului AP IF 240 50
  26. La anexa nr. 2, punctul 47 "UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA", numărul curent 7 "Facultatea de Sociologie și Psihologie", numărul curent 9 "Facultatea de Arte și Design" și numărul curent 11 "Facultatea de Educație Fizică și Sport" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  7 Facultatea de Sociologie și Psihologie Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Asistență socială A ID 180 50
  Psihologie Psihologie A IF 180 250
  Sociologie Resurse umane AP IF 180 50
  Sociologie A IF 180 60
  Științe ale educației Pedagogia învățământuluiprimar și preșcolar A IF 180 60
  Pedagogie A IF 180 175
  Psihopedagogie specială A IF 180 50
  .....................................................................................................................................
  9 Facultatea de Arte și Design Arte vizuale Arte plastice (fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 40
  Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) A IF 180 96
  Arte textile - design textil A IF 180 31
  Ceramică - sticlă - metal A IF 180 31
  Conservare și restaurare A IF 180 31
  Design A IF 180 75
  Istoria și teoria artei A IF 180 15
  Modă - design vestimentar A IF 180 31
  Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 31
  .....................................................................................................................................
  11 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 75
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 75
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 75
  27. La anexa nr. 2, punctul 49 "ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 2 "Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2 Facultatea de Sisteme Electronice și InformaticeMilitare Calculatoare și tehnologiainformației Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională A IF 240 85
  Ingineria sistemelor Echipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă A IF 240 30
  Inginerie electronică și telecomunicații Echipamente și sisteme electronice militare A IF 240 50
  Transmisiuni A IF 240 50
  28. La anexa nr. 3, punctul 6 "UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 5 "Facultatea de Management Financiar-Contabil", numărul curent 8 "Facultatea de Relații Internaționale, Istorie și Filozofie", numărul curent 15 "Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova" și numărul curent 19 "Facultatea de Arhitectură" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  5 Facultatea de Management Financiar-ContabilContabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 300
  Contabilitate și informatică de gestiune AP IFR 180 75
  Contabilitate și informatică de gestiune AP ID 180 120
  Management Management A IF 180 100
  Management AP IFR 180 75
  Management AP ID 180 75
  Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității AP IF 180 100
  ...................................................................................................................................
  8 Facultatea de Relații Internaționale, Istorie și Filosofie Istorie Istorie A IF 180 50
  Arhivistică AP IF 180 75
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 100
  Relații internaționale și studii europene AP IFR 180 50
   Relații internaționale și studii europene AP ID 180 50
  ..................................................................................................................................
  15 Facultatea de Management Financiar-Contabildin Craiova Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 150
  Contabilitate și informatică de gestiune AP IFR 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
  Finanțe și bănci A IFR 180 50
  Management Management AP IF 180 75
  ...................................................................................................................................
  19 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 120
  Arhitectură (în limba engleză)*1) AP IF 360 50
  29. La anexa nr. 3, punctul 14 "INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Teologie Penticostală" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 Facultatea de Teologie Penticostală Teologie Teologie penticostală pastorală A IF 240 50
  Teologie penticostală pastorală AP IFR 240 30
  30. La anexa nr. 3, punctul 17 "UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIȘ» DIN ARAD", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 50
  Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 50
  Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sebiș) A IF 180 50
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Baia Mare) AP IF 180 50
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Satu Mare) A IF 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 50
  Marketing (la Baia Mare) A IF 180 25
  Marketing (la Marghita) AP IF 180 50
  Marketing (la Satu Mare) A IF 180 75
  Marketing (la Zalău) A IF 180 60
  Management Managementul dezvoltării rurale durabile (la Baia Mare) AP IF 180 50
  31. La anexa nr. 3, punctul 18 "UNIVERSITATEA «GEORGE BACOVIA» DIN BACĂU", numărul curent 1 "Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 50
  Management Management A IF 180 75
  Drept Drept AP IF 240 100
  32. La anexa nr. 3, punctul 19 "UNIVERSITATEA «GEORGE BARIȚIU» DIN BRAȘOV", numărul curent 1 "Facultatea de Drept", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice" și numărul curent 3 "Facultatea de Finanțe și Bănci din Ploiești" vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 75
  2 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 400
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
  3 Facultatea de Finanțe și Bănci din Ploiești Finanțe Finanțe și bănci AP IF 180 75
  Finanțe și bănci AP IFR 180 25
  33. La anexa nr. 3, punctul 23 "UNIVERSITATEA «SAPIENTIA» DIN CLUJ-NAPOCA**)", numărul curent 2 "Facultatea de Științe din Miercurea-Ciuc" va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare defuncționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  0 1 2 3 4 5 6 7
  2 Facultatea de Științe din Miercurea-Ciuc Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 50
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism AP IF 240 30
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Resurse umane AP IF 180 25
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 50
  Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară AP IF 240 45
  Inginerie genetică AP IF 240 25
  34. La anexa nr. 4, punctul 9 "FUNDAȚIA LUMINA - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA" va avea următorul cuprins:
  9. FUNDAȚIA LUMINA - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA
  Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență [locația geografică de desfășurare*1) și limba de predare*2)] Acreditare (A)/ Autorizare de funcționareprovizorie (AP) Forma de învățământ*3)Număr de creditede studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 50
  Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 25
  Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației AP IF 240 50
  Inginerie electronică și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații AP IF 240 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene AP IF 180 50
  Relații internaționale și studiieuropene (în limba engleză) AP IF 180 25
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogie AP IF 180 25
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială AP IF 180 30
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 și 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 16 iulie 2014, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.071.------