LEGE nr. 157 din 3 decembrie 2014privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Protocolul nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată prin Legea nr. 30/1994, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 157.PROTOCOL 15 24/06/2013