LEGE nr. 153 din 3 decembrie 2014pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 50 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1 ) Se exceptează de la prevederile alin. (4) centrele sociale şi şcolile care nu sunt conectate la sistemul centralizat de apă şi deţin puţuri proprii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 153.----