HOTĂRÂRE nr. 879 din 9 decembrie 1998privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Oradea, judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 14 decembrie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea Palatului Justiţiei, situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 10, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Prefecturii Judeţului Bihor în administrarea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea, în schimbul imobilului prevăzut la art. 1, a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judeţul Bihor, cu datele de identificare prevăzute în anexa, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Prefecturii Judeţului Bihor.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se va face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Poziţia nr. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile-reşedinţa de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu StoicaSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Nicolae Noica  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor situate în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5,şi str. Parcul Traian nr. 10 - Palatul Justiţiei
               
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDatele de identificare a imobilelor care se transmit
    1.Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 10Prefectura Judeţului BihorMinisterul JustiţieiSuprafaţa construită = 3.930 m2
      Suprafaţa terenului aferent = 4.500 m2
    2.Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5Ministerul JustiţieiPrefectura Judeţului BihorSuprafaţa construită = 2.587,5 m2
      Suprafaţa terenului aferent = 1.882 m2