HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 26 noiembrie 2014privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNumărul maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti prevăzut în nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 92 de posturi de personal auxiliar de specialitate.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.063.-------