ORDIN nr. 657 din 24 noiembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014    În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.284/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare şi Academia Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegatpentru învăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2014.Nr. 657.  +  AnexăREGULAMENT 24/11/2014