HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 octombrie 2014pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014    Având în vedere proiectul Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România elaborat de către Comisia pentru elaborarea Statutului şi prezentat Congresului de către doamna notar public Doina Rotaru, vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi preşedinta comisiei,luând în considerare faptul că proiectul Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici, atât prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecărui notar public, cât şi prin postare pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,ţinând seama de dezbaterile din cadrul Congresului Notarilor Publici din România, precum şi de votul celor de 274 de notari publici, reprezentanţi ai Camerelor Notarilor Publici, prezenţi la Congresul al XII-lea al Notarilor Publici din România,în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,Congresul Notarilor Publici din România, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 14 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă la data publicării prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor notarilor publici.  +  Articolul 5Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Preşedintele Uniunii Naţionalea Notarilor Publici din România,Dumitru Viorel MănescuBucureşti, 2 octombrie 2014.Nr. 10.  +  AnexăSTATUT 02/10/2014