ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 11 noiembrie 2014privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 17 noiembrie 2014    Unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei se confruntă cu unele cazuri medicale critice, de o complexitate ridicată, cum este situaţia pacienţilor proveniţi din accidente cu victime multiple, cazuri care necesită de regulă un număr mare de zile de spitalizare şi de terapie intensivă, care pot ajunge chiar şi până la 365 de zile per internare.Pentru rezolvarea acestor cazuri de o complexitate ridicată spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei cheltuiesc sume cu mult mai mari decât sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru prestarea serviciilor de asistenţă medicală.În vederea deblocării disfuncţionalităţilor din sistem, ca urmare a faptului că spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei înregistrează un volum mare al arieratelor,întrucât, prin asigurarea unei finanţări adecvate a acestor spitale, în raport cu complexitatea serviciilor spitaliceşti furnizate, se garantează un acces echitabil al cetăţenilor la servicii medicale de urgenţă,pentru ca acordarea asistenţei medicale cetăţenilor să se desfăşoare în condiţii optime şi pentru a se evita apariţia de disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare esenţiale în tratamentul unor patologii spitalizate,pentru respectarea angajamentelor din cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Uniunea Europeană) de a nu exista arierate în sistemul de sănătate este necesară alocarea către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei a unor sume pentru plata arieratelor la spitalele din subordinea acestuia.Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în necesitatea adoptării de măsuri având în vedere că spitalele sunt priorităţi naţionale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investiţiilor şi a dotărilor materiale, precum şi din punct de vedere al asigurării resurselor umane.În vederea asigurării unui acces echitabil la serviciile medicale pentru toţi cetăţenii,având în vedere debitele înregistrate de către spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Până la finele anului 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei pentru plata arieratelor înregistrate de către unităţile sanitare cu paturi din subordinea acestora."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul justiţiei,Robert Marius CazanciucBucureşti, 11 noiembrie 2014.Nr. 71.-------