HOTĂRÎREA nr. 133 din 25 februarie 1991cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 7 martie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Salariul de baza minim brut pe ţara este de 3.150 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe luna, ceea ce reprezintă 18,55 lei/ora. (2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de baza minim brut pe ţara, prevăzut la alin. 1, la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. (3) Persoanele juridice şi persoanele fizice care angajează personal salariat cu program complet sau program parţial, nu pot negocia şi stabili salariul de baza prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţara. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------