HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 27 august 2013    **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2010 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002 și a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unorforme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscutedin România