HOTĂRÂRE nr. 753 din 26 octombrie 1998privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 30 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 12 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu Gavrilescup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Ungureanu,secretar de stat  +  AnexăNORMA 26/10/1998