HOTĂRÂRE nr. 988 din 4 noiembrie 2014privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Foeni - România şi Jasa Tomic - Republica Serbia şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 6 noiembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei şi a punctului vamal pentru traficul internaţional de persoane şi bunuri Foeni (România) - Jasa Tomic (Republica Serbia). (2) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează cu următorul regim: zilnic, în intervalul orar 8,00 - 20,00, pentru traficul pietonal, cu biciclete, precum şi cu autovehicule de până la 3,5 tone. (3) Prin punctul de trecere a frontierei de stat, tranzitul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar este interzis. (4) Punctul vamal Foeni funcţionează în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Moraviţa.  +  Articolul 2 (1) Punctul de trecere a frontierei de stat şi punctul vamal funcţionează în spaţii care corespund cerinţelor de desfăşurare a activităţii de control, puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit legii. (2) Spaţiile prevăzute la alin. (1), utilate corespunzător, necesare pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei între localităţile Foeni (România) şi Jasa Tomic (Republica Serbia) se asigură, cu titlu gratuit, de către administratorul imobilului în care funcţionează punctul de trecere a frontierei, conform legii. (3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii cu privire la trecerea frontierei asigură, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.  +  Articolul 4Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.  +  Articolul 5Personalul, spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere a frontierei şi punctul vamal sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La anexa nr. 8, la punctul I, numărul curent 2, poziţia 2.2 "Direcţiile regionale vamale", rândul 10 va avea următorul cuprins:*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Tipul mijlocului de │ Numărul│Consumul maxim de││crt.│ Unitatea │ transport │ maxim │ carburant pentru││ │ │ │ aprobat│ un autovehicul ││ │ │ │(bucăţi)│ (litri/lună) │├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │2.2. Direcţiile regionale│ │ │ ││ │ vamale ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │"autovehicul operativ pentru │ │ ││ │ │structurile vamale situate între│ │ ││ │ │5 şi 90 km faţă de localitatea │ │ ││ │ │de reşedinţă (transport valori, │ │ ││ │ │bunuri confiscate, personal │ │ ││ │ │operativ) │ 14 │ 500" │└────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovDepartamentul pentru Proiecte de Infrastructură, InvestiţiiStrăine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 4 noiembrie 2014.Nr. 988.  +  Anexa 1Personalul, spaţiile şi dotările necesare poliţiei defrontieră pentru punctul de trecere a frontierei Foeni, judeţul Timiş1. Infrastructura exterioară a) Infrastructura rutieră- 2 artere de control pentru fiecare sens (CD, UE/EEA+CH - cars, All Passports - cars)- zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării- zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor- sistem de gestionare a traficului pe fiecare linie de control (bariere şi semafoare cu acţionare din cabine) b) Cabine de control- 2 cabine duble de control, câte 1 cabină dublă pe fiecare sens c) Împrejmuire şi supraveghere perimetrală- gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire- gard perimetral suficient de înalt şi cu sisteme antiescaladare- sistem de supraveghere perimetral- sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere d) Semnalizare/Presemnalizare- panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri în faţă- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) e) Spaţii interioare- o încăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei- o încăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei- o încăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare- o cameră tehnică cu facilităţile necesare (servere)- o încăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare) şi o încăpere pentru pregătirea personalului turei- o încăpere pentru persoanele reţinute- încăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, în funcţie de sex- seifuri metalice - confecţii metalice în funcţie de specificul punctului pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire- mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinaţiei acesteia f) Echipamente tehnice şi IT:a. Linia I de control:- 4 staţii de lucru cu acces la baze de date în cabinele de control;- 4 UPS;- 4 ştampile de trafic (2 pentru ieşire, 2 pentru intrare);- 4 staţii radio portabile;- 4 lămpi UV fixe;- 4 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;- 4 dokubox;- 4 lanterne;- o trusă narcotest;- 2 seturi oglinzi control autovehicul;- 4 minikituri pentru examinarea documentelor, care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;- 4 cititoare optice fixe pentru documente;- 4 telefoane interior;- 1 trusă pentru identificarea şi testarea stupefiantelor;- 2 detectoare de CO2;- 2 detectoare radiaţii;- 1 endoscop;- câte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces în punctul de trecere a frontierei.b. Linia a II-a de control şi sala de pregătire:- 3 staţii de lucru pentru acces baze de date;- 3 UPS;- 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;- 1 telefon/fax;- 1 telefon de interior;- 1 imprimantă;- 1 sistem de amprentare EURODAC;- 1 comparator videospectral;- 1 stereomicroscop;- 1 cititor documente;- trusă criminalistică;- complet echipamente SNIV (furnizate de către Ministerul Afacerilor Externe).c. Dispecerat:- 1 staţie de lucru;- UPS;- telefax;- staţie TETRA fixă;- 1 scaner;- 1 aparat de multiplicat xerox;- 1 telefon interior;d. Şeful punctului de trecere a frontierei:- 1 staţie de lucru;- 1 UPS;- 1 telefon interior.e. Camera tehnică:- 1 RACK minimum 12 U;- 1 UPS;- aparat aer condiţionat. g) Personal prin redistribuire:- 37 de poliţişti de frontieră - 1 ofiţer şef de punct;- 4 ofiţeri;- 32 de agenţi.  +  Anexa 2Personalul, spaţiile şi dotările necesare punctului vamalpentru punctul de trecere a frontierei de stat Foeni, judeţul TimişA. Infrastructura a) de comunicaţii voce/date (linie telefonică, interconectare la Sistemul informatic integrat vamal) b) spaţii:- birou tură operativă;- birou depozitare documente, bunuri reţinute/confiscate; c) cabine de control:- una pe sensul de intrare în România;- una pe sensul de ieşire din România; d) semnalizare/presemnalizare:- panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri în faţă.B. Echipamente- 3 unităţi de staţii de lucru şi periferice aferente/echipamente necesare interconectării la Sistemul informatic integrat vamal;- 1 imprimantă;- 1 aparat telefon/fax;- 1 echipament de scanare documente;- 1 echipament de fotocopiere documente;- 1 frigider;- 1 aparat de climatizare;- echipamente şi dotări necesare controlului vamal fizic:- 1 trusă de scule;- 1 maşină de găurit;- 1 sistem de control oglindă;- 2 lanterne;- 1 lampă cu lumină ultraviolet;- 1 echipament de montare/demontare anvelope;- 1 cric hidraulic;- echipamente de control nedistructiv:- 1 itemiser;- 1 aparat de control nedistructiv cu raze x pentru bagaje mari/colete;- 1 fibroscop;- 1 autoturism;- birourile, scaunele, dulapurile, fişetele metalice.C. Personal- necesarul de personal - 5 lucrători vamali.  +  Anexa 3Personalul, spaţiile şi dotările necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - CNADNR- S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Foeni, judeţul Timiş a) Container de culoare albastră, racordat la reţeaua electrică b) 2 unităţi complete PC, inclusiv imprimante de mare viteză c) 2 UPS d) 1 aparat telefonic e) 1 copiator f) 2 birouri cu 4 scaune g) 2 dulapuri cu rafturi h) Acces internet i) Necesar de personal - 5 persoane--------