HOTĂRÂRE nr. 989 din 4 noiembrie 2014privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 6 noiembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 alin. (13) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează după cum urmează: a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:1. 234 lei, pentru adultul cu handicap grav;2. 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:1. 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;2. 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;3. 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana Plumbp. Ministrul delegat pentru dialog social,Alexandra Patricia Braica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 4 noiembrie 2014.Nr. 989.-------