HOTĂRÂRE nr. 948 din 29 octombrie 2014privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, judeţul Maramureş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Şomcuta Mare, Str. Cornului nr. 20, judeţul Maramureş, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş.  +  Articolul 2Componentele bazei materiale a Centrului de Sănătate Şomcuta Mare achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare şi se vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş, în numele statului, şi de Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) poziţia 225 "Centrul de Sănătate Şomcuta Mare" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) poziţia 42 "Centrul de Sănătate Şomcuta Mare" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 29 octombrie 2014.Nr. 948.___________