ORDIN nr. 34 din 31 mai 2013 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale(actualizat până la data de 24 octombrie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA din 31 mai 2013; ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 118, 139 şi 152 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acordarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 31 mai 2013.Nr. 34.  +  AnexăREGULAMENT 31/05/2013