ORDIN nr. 150 din 20 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 140 se introduc patru noi puncte, punctele 141 - 144, cu următorul cuprins:"141. Direcţia generală logistică142. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Burebista» Braşov143. Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca144. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Drobeta» al Judeţului Mehedinţi".2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-144."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-144 fac parte integrantă din prezentul ordin."4. După anexa nr. 140 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 141 - 144, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 20 octombrie 2014.Nr. 150.  +  Anexa 1────────(Anexa nr. 141 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂÎnsemnul heraldic al Direcţiei generale logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1. pe albastru, o roată de maşină, naturală, cu opt spiţe de argint, aşezată într-o roată dinţată de acelaşi metal; 2. pe roşu, un pistol de argint, cu ţeava spre dextra, însoţit în şef de trei bezanţi-turte cu aur şi albastru; 3. pe hermină, un cazan de aur, însoţit, în şef, de trei stele roşii; 4. pe albastru, o carte deschisă de argint peste care broşează, la dreapta şi la stânga, de la baza filelor, două clădiri de aur, cu câte opt ferestre (2:2:2:2) şi câte o uşă, ajurate negru.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.Semnificaţiile elementelor însumate a) roata de maşină - autovehiculele aflate în dotarea unităţilor ministerului; b) roata dinţată - echipamentele mecanice din dotarea structurilor ministerului; c) pistolul - armele aflate în dotarea unor structuri ale ministerului; d) bezanţii-turte - muniţia aferentă pentru arme; e) hermina - face referire la uniformele efectivelor; f) cazanul - hrănirea efectivelor; g) stelele roşii - oamenii; h) cartea deschisă - tipografia ministerului; evidenţa de cadastru pentru toate imobilele; i) cele două clădiri - imobilele aflate în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne.Însemnul heraldic al Direcţiei generale logistice  +  Anexa 2────────(Anexa nr. 142 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "BUREBISTA" BRAŞOVÎnsemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile Braşov din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul stâng superior un trunchi de copac smuls, de argint, ieşind din partea de jos a unei coroane deschise, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu pietre preţioase, iar în cartierul drept inferior o grenadă aprinsă de argint. Suporţi: doi urşi naturali, afrontaţi, stând pe două arabescuri aurii pe care se sprijină şi scutul, cu talpa.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii, pe fond albastru: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "BUREBISTA" BRAŞOV.Semnificaţiile elementelor însumate a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) trei stele roşii - oamenii, iar numărul acestora indică cele trei judeţe, Braşov, Covasna şi Sibiu, ce intră în zona de responsabilitate a unităţii; c) copacul smuls, ieşind din partea de jos a coroanei - elemente preluate de la stema judeţului Braşov de la care provine denumirea şi pe teritoriul căruia unitatea îşi are reşedinţa; d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; e) cei doi urşi - forţă, putere; animale care susţin scutul şi care fac parte din fauna regiunii. Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Burebista" Braşov  +  Anexa 3───────(Anexa nr. 143 la Ordinul nr. 490/2008)────────────────────────────────────────GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CLUJ-NAPOCAÎnsemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă ondulată de argint, încărcată cu cinci stele roşii, având în cartierul stâng superior un copac smuls de aur, iar în cartierul drept inferior o grenadă aprinsă de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii, pe fond albastru: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * CLUJ-NAPOCA.Semnificaţiile elementelor însumate a) copacul smuls: rădăcinile - colaborarea cu alte structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; b) banda ondulată - apărare, protecţie, ordine; în cazul de faţă reprezintă şi râul Someş care străbate majoritatea judeţelor ce intră în aria de responsabilitate a unităţii; c) cinci stele roşii - oamenii, iar numărul acestora indică cele cinci judeţe, Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare, ce intră în zona de responsabilitate a unităţii; d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară. Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca  +  Anexa 4───────(Anexa nr. 144 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "DROBETA" AL JUDEŢULUI MEHEDINŢIÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Drobeta" al Judeţului Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut împărţit în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe purpuriu, două topoare, încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; în cartierul 2, pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat, iar în cartierul 3, pe albastru, o albină de aur, cu aripile deschise.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "DROBETA" AL JUDEŢULUI MEHEDINŢI.Semnificaţiile elementelor însumate a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) albina - element preluat de la stema judeţului Mehedinţi pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea. Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Drobeta" al judeţului Mehedinţi__________