HOTĂRÂRE nr. 929 din 21 octombrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 28 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,--------------Hegedus Csilla,secretar de statViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderi micişi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul pentru societatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 21 octombrie 2014.Nr. 929.  +  Anexa STRATEGIE 21/10/2014