ORDIN nr. 1.444 din 16 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014    În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul 9, la litera A - Tarife, poziţia tarifară 9.16 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8*┌───────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ Tariful │Modul de plată/Observaţii││crt. │ Denumirea prestaţiei ├──────┬────────────┤ ││ │ │ U.M. │ Valoarea │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────┤│"9.16 │Emiterea de avize la documentaţii pentru construcţii şi amenajări de orice fel în interiorul/ ││ │exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────┤│9.16.1 │Aviz simplu (unul sau două obiective inclusiv) │ euro │ 100 │100 euro la depunerea │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤cererii; regularizare la ││9.16.2 │Aviz complex (în funcţie de numărul de obiective │ │ │finalizarea evaluării, ││ │- între 3 şi 10 obiective, inclusiv) │ │de la 500 │înainte de emiterea │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────┤avizului ││9.16.3 │Avize de mare complexitate (în funcţie de numărul│ │de la 770 │ ││ │de obiective - începând de la 11 obiective - şi/ │ │ │ ││ │sau de amplasamentul în perimetrul aerodromului/ │ │ │ ││ │aeroportului) │ │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤ ││9.16.4 │Suplimentare pentru avizarea construcţiilor │ │ │ ││ │situate în zone de aerodrom │ euro │ 100 │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────┤│9.16.5 │Emitere duplicat aviz │ euro │ 50 │la depunerea cererii │├───────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────┤│9.16.6 │Aviz de principiu pentru studii de urbanism (PUG,│ │ │ ││ │PUZ, PUD), studii de oportunitate (DALI)/ │ │ │ ││ │fezabilitate/aeronautice ş.a. │ euro │ 100 │la depunerea cererii" │└───────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────┘2. La capitolul 9, la litera B - Condiţii de aplicare, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. La poziţia tarifară A 9.16, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100% pentru emiterea avizului în 5 zile lucrătoare. Definirea tipurilor de avize se va face în funcţie de suprafaţa construită, regimul de înălţime, numărul de obiective, alte situaţii etc. Tarifele se aplică în funcţie de numărul de obiective pentru fiecare certificat de urbanism."3. La capitolul 9, la litera B - Condiţii de aplicare, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1, 4^2 şi 4^3, cu următorul cuprins:"4^1. Prin obiectiv în interiorul zonelor cu servituţi aeronautice se înţelege fiecare construcţie, fiecare hectar de parc cu panouri fotovoltaice, fiecare kilometru pentru liniile electrice aeriene şi căi de comunicaţie rutieră, fiecare staţie GSM compusă din 3 suporţi antene mai mici de 10,0 m amplasată pe terasa unui singur imobil, fiecare turbină eoliană etc.Prin obiectiv în exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice se înţelege fiecare construcţie care depăşeşte înălţimea de referinţă de 45 m inclusiv faţă de cota terenului sau care nu depăşeşte această înălţime, dar constituie obstacol local semnificativ, aşa cum reiese din reglementările aeronautice aplicabile.4^2. Avizul complex în interiorul servituţilor aeronautice pentru 3 obiective se tarifează cu 500 euro, la care se adaugă câte 45 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar până la 10.Avizul complex în exteriorul servituţilor pentru un număr de minimum 3 şi maximum 10 obiective se tarifează cu 500 euro.4^3. Avizul de mare complexitate în interiorul servituţilor aeronautice pentru 11 obiective se tarifează cu 770 euro, la care se adaugă câte 90 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar.Avizul de mare complexitate în exteriorul servituţilor pentru un număr minim de 11 obiective şi un maxim indiferent de numărul de obiective se tarifează cu 770 euro."4. La capitolul 12, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:"9. Toate tarifele aplicate aeronavelor utilizate sau care urmează a fi utilizate în misiuni de asistenţă medicală de urgenţă, precum şi cele aplicate personalului de deservire a aeronavelor respective se reduc cu 50%."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ioan RusBucureşti, 16 octombrie 2014.Nr. 1.444._______