ORDIN nr. 4.776 din 13 octombrie 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014    În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011, a Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna nr. 513 din 12 februarie 2014, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Covasna, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Palatului Copiilor Sfântu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 19, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Covasna. Centrul Judeţean de Excelenţă Covasna se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 13 octombrie 2014.Nr. 4.776._______