HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.  +  Articolul 2Sumele stabilite potrivit prevederilor art. 1, pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică începând cu data de 1 decembrie 2014.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 decembrie 2014 se abrogă punctele A şi B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuBucureşti, 15 octombrie 2014.Nr. 904.  +  Anexa LIMITELE MINIMEde cheltuieli aferente drepturilor lahrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,rechizite/manuale, jucării, transport, materialecultural-sportive, precum şi sume de banipentru nevoi personale, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legeanr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiluluiA. Hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive┌──────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐│ Grupa de vârstă │ Valoarea │Valoare drepturi îmbrăcăminte,││ │ alocaţiei │ încălţăminte, materiale ││ │ de hrană │ igienico-sanitare, rechizite/││ │ (lei/zi/ │ manuale, jucării, transport, ││ │copil/tânăr)│ materiale cultural-sportive ││ │ │ (lei/an/copil/tânăr) │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│De la 0 până la 3 ani inclusiv │ 12,00 │ 366,00 │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│De la 3 până la 7 ani inclusiv*) │ 16,60 │ 498,00 │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│De la 7 până la 14 ani inclusiv*) │ 16,60 │ 611,00 │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│De la 14 până la 18 ani inclusiv*)│ 16,60 │ 754,00 │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│De la 18 până la 26 ani inclusiv*)│ 16,60 │ 844,00 │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│Mama protejată în centru maternal │ 16,60 │ 844,00 │├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤│Copil beneficiar serviciu de zi**)│ 12,00 │ - │└──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘---------- Notă *) Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Se aplică şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.B. Sume de bani pentru nevoi personale┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ Beneficiar │ Valoarea ││ │ (lei/lună) │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie │ ││specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi │ ││pentru mamele protejate în centre maternale │ 28,00 │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘--------