HOTĂRÂRE nr. 888 din 15 octombrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa punctul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.719 posturi."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul culturii,interimar,Hegedus Csilla,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 15 octombrie 2014.Nr. 888._________