ORDIN nr. 1.207 din 16 octombrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 17 octombrie 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. NB 8.834/2014 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;- art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Din sumele alocate unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică nu se pot efectua cheltuieli de natura utilităţilor şi de capital. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), din suma alocată Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie «Ana Aslan» pentru implementarea Programului naţional de boli transmisibile prioritare se efectuează cheltuieli în vederea amenajării spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2, precum şi cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a acesteia pentru 3 luni."2. În anexa nr. 1, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014*Font 9*                                                                                 mii lei┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────┐│PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ │Buget de stat │Venituri proprii│ Total │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programele naţionale de boli transmisibile │ 211.579│ 221.904│ 433.483│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de imunizare │ 67.690│ 24.347│ 92.037│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al bolilor transmisibile prioritare │ 2.511│ 4.371│ 6.882│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al infecţiei IV │ 135.179│ 169.158│ 304.337│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al tuberculozei │ 6.075│ 23.132│ 29.207│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control │ │ │ ││al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea │ │ │ ││utilizării antibioticelor şi a antibiotico- │ │ │ ││rezistenţei │ 124│ 896│ 1.020│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de monitorizare a factorilor│ │ │ ││determinanţi din mediul de viaţă şi muncă │ 395│ 1.432│ 1.827│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de securitate transfuzională│ 78.284│ 41.250│ 119.534│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programele naţionale de boli netransmisibile │ 57.813│ 74.728│ 132.541│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de depistare precoce activă │ │ │ ││a cancerului de col uterin │ 3.039│ 16.364│ 19.403│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi │ │ │ ││profilaxie în patologia psihiatrică │ 25│ 868│ 893│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de transplant de organe, │ │ │ ││ţesuturi şi celule de origine umană │ 54.749│ 56.956│ 111.705│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli │ │ │ ││rare │ 0│ 400│ 400│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Program naţional de management al registrelor │ │ │ ││naţionale │ 0│ 140│ 140│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de evaluare şi promovare a │ │ │ ││sănătăţii şi educaţie pentru sănătate │ 7│ 1.936│ 1.943│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Programul naţional de sănătate a femeii şi │ │ │ ││copilului │ 6.147│ 24.712│ 30.859│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│Total buget programe naţionale de sănătate 2014│ 354.225│ 365.962│ 720.187│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│MS-acţiuni centralizate │ 0│ 3.423│ 3.423│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤│TOTAL BUGET │ 334.460│ 369.385│ 723.610"│└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┘3. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul 1 "Programul naţional de imunizare", subtitlul 1 "Subprogramul de vaccinări obligatorii", punctul 1.1 "Activităţi", subtitlul "Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP)", litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor, conform calendarului de vaccinare, şi pentru recuperarea la vaccinarea cu HB pediatric a copiilor nevaccinaţi în maternităţi în cazul existenţei unor discontinuităţi în aprovizionarea cu vaccin, precum şi asigurarea decontării acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/inoculare, pe baza raportului generat de RENV şi a formularelor standard de raportare, în cazul campaniilor şcolare."4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, punctul 1.1, subtitlul "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat, precum şi de medicii din cabinete de medicină şcolară", după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) medicii de familie asigură recuperarea la vaccinarea cu HB pediatric a copiilor nevaccinaţi în maternităţi în cazul existenţei unor discontinuităţi în aprovizionarea cu vaccin."5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, titlul "Calendarul vaccinărilor în România" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Calendarul vaccinărilor în România┌──────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐│ Vârsta recomandată │ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│Primele 24 de ore │Hep B │ ││2-7 zile │BCG │În maternitate │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│2 luni │DTPa-VPI-Hib-Hep B, │ ││ │Pneumo conjugat*) │Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│4 luni │DTPa-VPI-Hib, │ ││ │Pneumo conjugat*) │Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│6 luni │DTPa-VPI-Hib-Hep B │Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│12 luni │DTPa-VPI-Hib-Hep B, RRO│Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│14 luni │Pneumo conjugat*) │Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│4 ani**) │DTPa │Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│6 ani***) │DTPa-VPI │Medic de familie │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│7 ani (clasa I) │RRO │Campanie şcolară │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│6 ani şi 8 ani****) │VPI │Campanie şcolară │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│14 ani (clasa a VIII-a) │dt │Campanie şcolară │└──────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘_____________ Notă *) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări în funcţie de fondurile disponibile. Notă **) Se realizează până la epuizarea stocurilor de vaccin existente în teritoriu. Notă ***) Se realizează începând cu anul 2015. Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscrişi în învăţământul primar sau în cazul cărora se înregistrează abandon şcolar, vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie. Notă ****) Se realizează până în anul 2014, inclusiv.NOTĂ:Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă.Abrevieri:DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelularVPI = vaccin polio inactivatHep B = vaccin hepatitic BDTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus BDTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic BRRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreionBCG = vaccin de tip Calmette GuerrindT = vaccin diftero-tetanic pentru adulţi"6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 2 "Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc", punctul 2.1 "Activităţi", subtitlul "Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP)", după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i)încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor în campanii de vaccinare aprobate de Ministerul Sănătăţii în situaţii epidemiologice deosebite (de exemplu, campanii tip cath-up, mopping-up etc.) şi asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/ inoculare pe baza formularului standard de raportare lunară a vaccinărilor opţionale; j) încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor în situaţii speciale (urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională la imigranţi/refugiaţi/azilanţi) şi asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/ inoculare pe baza formularului standard de raportare lunară a vaccinărilor opţionale."7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 2, punctul 2.1, subtitlul "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat", după litera a.4 se introduc două noi litere, literele a.5 şi a.6, cu următorul cuprins:"a.5. în campanii de vaccinare aprobate de Ministerul Sănătăţii în situaţii epidemiologice deosebite (de exemplu: campanii tip cath-up, mopping-up etc.);a.6. în situaţii speciale (urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională) la imigranţi/refugiaţi/azilanţi)."8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", la subtitlul C "Activităţi", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) amenajarea spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2 şi asigurarea întreţinerii şi funcţionării acesteia."9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, punctul 1 "Activităţi desfăşurate prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara", literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) organizează trainingul pentru personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi asigură tipărirea materialelor informative necesare educării/informării populaţiei privind riscurile de îmbolnăvire în situaţii de alerte internaţionale (EBOLA);.................................................................... g) contractează prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele de referinţă din INCDMI Cantacuzino pentru bolile prioritare pentru care există supraveghere, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei, precum şi cu laboratoare externe tip BSL4 pentru analiza probelor care nu se pot realiza la nivel naţional şi asigură plata cheltuielilor privind transportul probelor către aceste laboratoare;"10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»: a) asigură coordonarea activităţilor medicale din cadrul formaţiunii medicale ROL 2 destinate izolării şi tratării pacienţilor cu EBOLA; b) asigură trainingul personalului din spitalele de boli infecţioase, precum şi din spitalele care au în structură secţii sau compartimente de boli infecţioase privind managementul cazurilor de EBOLA; c) asigură achiziţionarea reactivilor şi consumabilelor necesare pentru diagnosticul cazurilor de infectare cu virus Ebola."11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Amenajarea spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2 şi asigurarea întreţinerii şi funcţionării acesteia.Activităţi desfăşurate în cadrul Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie «Ana Aslan»: a) realizarea lucrărilor necesare pentru instalarea formaţiunii medicale ROL 2; b) asigurarea întreţinerii şi funcţionării formaţiunii medicale ROL 2."12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E "Natura cheltuielilor", la activitatea a), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) prestări servicii de laborator pentru diagnosticul/ confirmarea bolilor transmisibile în laboratoarele DSP, INSP şi/sau INCDMI Cantacuzino, precum şi în laboratoarele externe tip BSL4 pentru analiza probelor care nu se pot realiza la nivel naţional."13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E, după activitatea b) se introduce o nouă activitate, activitatea c), cu următorul cuprins:"Activitatea c): a) cheltuieli pentru lucrări de amenajare a spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2; b) cheltuieli pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării formaţiunii medicale ROL 2."14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul F "Unităţi care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:"F. Unităţi care implementează: a) Institutul Naţional de Sănătate Publică; b) Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», Bucureşti; c) Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie «Ana Aslan»; d) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; e) unităţile de asistenţă medicală primară şi unităţile sanitare cu paturi din sectorul public şi privat."15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei", subtitlul 2) "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză", punctul 2.3 "Indicatori de evaluare", subpunctul b) "indicatori de eficienţă", litera b.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b.3. cost mediu/pacient cu MDR TB în faza de continuare tratat: 7.100 lei."16. În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul 3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul 1) "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", punctul 1.4 "Indicatori de evaluare", subpunctul a) "indicatori fizici", litera f.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"f.5. transplant medular: i) autotransplant: 150, din care: 15 activităţi procesare a produsului de afereză, crioprezervare şi validare a grefonului realizate în banca de celule stem; ii) allotransplant: 42;"17. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 1), punctul 1.4, subpunctul b) "indicatori de eficienţă", litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.499 lei, din care cost mediu/activităţi procesare a produsului de afereză, crioprezervare şi validare a grefonului realizate în banca de celule stem/transplant: 1.869 lei."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuBucureşti, 16 octombrie 2014.Nr. 1.207._________