RECTIFICARE nr. M.55 din 1 ianuarie 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Nr. M.55 din 30 aprilie 2014
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 107 din 9 iulie 2014
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Nr. 2.587/C din 23 iulie 2014
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • Nr. 10.357 din 12 august 2014
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
 • Nr. 210 din 21 august 2014
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • Nr. 496 din 25 august 2014
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
 • Nr. 831 din 2 septembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014  La anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 19 septembrie 2014, se fac următoarele rectificări:– la pct. I "Boli ale aparatului respirator", Nr. Prg. 1, lit. c), coloana 3, la categoria I, și la pct. XIII "Afecțiuni genito-urinare", Nr. Prg. 216, lit. a), coloana 5, la categoria III, în loc de: "Inapt" se va citi:InaptApt/Inapt M.A.I.";– la pct. XIX "Indici antropometrici", Nr. Prg. 309, în loc de: "309 a) Indici antropometrici..." se va citi: "309* a) Indici antropometrici...", iar după tabelul cu indici antropometrici de la lit. a) se va citi: "*Paragraful 309 a)-c) nu se aplică M.A.I.-------