HOTĂRÂRE nr. 859 din 7 octombrie 2014privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderi mici şimijlocii, mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul pentru societatea informaţională,Alexandru-Răzvan CotoveleaBucureşti, 7 octombrie 2014.Nr. 859.  +  AnexăSTRATEGIE 07/10/2014