HOTĂRÂRE nr. 863 din 7 octombrie 2014privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, precum şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.044/2014 al Comisiei din 3 octombrie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme: a) schema de plată unică pe suprafaţă; b) schema de plată separată pentru zahăr; c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.  +  Articolul 2Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Cuantumul plăţilor pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 7 octombrie 2014.Nr. 863.  +  Anexa LISTAcuprinzând cuantumul maxim al plăţilor pentru anul 2014,care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Cuantumul maxim al plăţilor*) ││crt.│ Specificare │ (euro/ha) ││ │ ├────────────┬────────────┬─────────────┤│ │ │ Schema de │ Schema de │ Schema de ││ │ │plată unică │ plată │ plată ││ │ │pe suprafaţă│ separată │ specifică ││ │ │ │pentru zahăr│ pentru orez ││ │ │ │ │ din zonele ││ │ │ │ │defavorizate,││ │ │ │ │ altele decât││ │ │ │ │ zona montană│├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Teren arabil │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cereale pentru boabe │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 1.│grâu comun │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 2.│grâu dur │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 3.│triticale │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 4.│secară │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 5.│orz │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 6.│orzoaica │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 7.│ovăz │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 8.│porumb │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 9.│porumb zaharat │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 10.│sorg │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 11.│orez │ 156,89 │ - │ 300,00 │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 12.│mei │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 13.│hrişcă │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 14.│alte cereale pentru boabe │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Plante proteice (leguminoase pentru boabe) │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 15.│mazăre pentru boabe │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 16.│fasole pentru boabe │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 17.│linte │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 18.│bob │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 19.│lupin │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 20.│alte leguminoase pentru boabe │ │ │ ││ │(năut) │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Plante industriale şi medicinale │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 21.│floarea-soarelui │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 22.│rapiţă │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 23.│soia │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 24.│in pentru ulei │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 25.│alte oleaginoase │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 26.│in pentru fibră │ 156,89 │ │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 27.│cânepă pentru fibră │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 28.│tutun │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 29.│fenicul │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 30.│levănţică │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 31.│mentă │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 32.│anason │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 33.│alte plante medicinale şi │ │ │ ││ │aromatice │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 34.│alte plante industriale │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 35.│arahide │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 36.│mac │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 37.│ricin │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 38.│susan │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 39.│şofrănel │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Plante tuberculifere │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 40.│cartofi timpurii │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 41.│cartofi semitimpurii │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 42.│cartofi târzii │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 43.│alte culturi de cartof │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 44.│cartofi pentru sămânţă │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Plante rădăcinoase │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 45.│sfecla de zahăr │ 156,89 │ 379,17 │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 46.│sfeclă furajeră │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Legume proaspete, pepeni │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 47.│legume proaspete │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 48.│pepeni verzi şi galbeni │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 49.│căpşun │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 50.│cicoare │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 51.│flori şi plante ornamentale │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 52.│pajişti temporare (artificiale,│ │ │ ││ │însămânţate pe teren arabil │ │ │ ││ │pentru mai puţin de 5 ani) │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 53.│plante de nutreţ │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 54.│lot semincer │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 55.│alte culturi în teren arabil │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 56.│teren necultivat │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 57.│teren sub sere şi solare- │ │ │ ││ │cultivat │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 58.│teren sub sere şi solare- │ │ │ ││ │necultivat │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Pajişte permanentă │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 59.│pajişti permanente comunale │ │ │ ││ │utilizate în comun │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 60.│pajişti permanente utilizate │ │ │ ││ │în comun │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 61.│păşuni permanente comunale │ │ │ ││ │utilizate individual │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 62.│pajişti permanente utilizate │ │ │ ││ │individual │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 63.│livadă tradiţională utilizată │ │ │ ││ │extensiv │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Cultura permanentă │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Pomi fructiferi │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 64.│meri │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 65.│peri │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 66.│pruni │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 67.│caişi şi zarzări │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 68.│piersici │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 69.│cireşi şi vişini │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 70.│gutui │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 71.│duzi │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 72.│alţi pomi fructiferi │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 73.│castani │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 74.│nuci şi aluni │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 75.│alte specii înrudite │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 76.│hamei │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Arbuşti fructiferi │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 77.│zmeur │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 78.│coacăz │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 79.│alţi arbuşti fructiferi │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Pepiniere │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 80.│pepiniere viticole şi plantaţii│ │ │ ││ │portaltoi │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 81.│pepiniere pomicole │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 82.│pepiniere forestiere │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 83.│alte pepiniere │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Alte culturi permanente │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 84.│teren în pregătire pentru │ │ │ ││ │livezi │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 85.│teren în pregătire pentru vii │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 86.│teren în pregătire pentru alte │ │ │ ││ │culturi permanente │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 87.│Plante energetice nonalimentare│ │ │ ││ │(nonagricole) │ 156,89 │ - │ - │├────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤│Vie │├────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤│ 88.│vii pe rod cu struguri nobili │ │ │ ││ │pentru vin │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 89.│vii pe rod cu struguri de masă │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 90.│vii tinere neintrate pe rod │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 91.│vii cu soiuri hibride │ │ │ ││ │interspecifice pentru vin │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 92.│vii înfiinţate prin programul │ │ │ ││ │de restructurare/reconversie │ 156,89 │ - │ - │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 93.│suprafaţă defrişată prin │ │ │ ││ │programul de primă defrişare │ 156,89 │ - │ - │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘--------- Notă *) Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.-------