RECTIFICARE nr. 1.730 din 25 septembrie 2014referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.730/2014
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014    La Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.730/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 1 [cu referire la art. 16 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice], în loc de: "...situaţia privind necesarul de fonduri" se va citi: "...necesarul de fonduri".------