HOTĂRÂRE nr. 824 din 19 noiembrie 1998privind suportarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 26-28 noiembrie 1998, a Forumului anual de informare asupra politicilor naţionale în materie de egalitate între femei şi bărbaţi al Comitetului director pentru egalitatea între femei şi bărbaţi al Consiliului Europei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 25 noiembrie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 26-28 noiembrie 1998, a Forumului anual de informare asupra politicilor naţionale în materie de egalitate între femei şi bărbaţi al Comitetului director pentru egalitatea între femei şi bărbaţi al Consiliului Europei, cu tema "Eliminarea violenţei familiale: ce acţiuni, ce măsuri?", în organizarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.Lucrările forumului se vor desfăşura la World Trade Center.  +  Articolul 2Se aprobă suportarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a cheltuielilor de protocol ocazionate de participarea unui număr de 120 de persoane, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea forumului vor fi suportate din bugetul aprobat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la cap. 60.01 "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------------- Notă *) Anexa se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Ungureanu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------------