HOTĂRÂRE nr. 844 din 1 octombrie 2014pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa nr. 7 - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43 , cu următorul cuprins: ┌─────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │"43. │Institutul Naţional de │Conform Ordonanţei Guvernului │ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru│nr. 57/2002, aprobată cu modificări│ │ │Microbiologic şi Imunologie│şi completări prin Legea │ │ │«Cantacuzino» │nr. 324/2003, cu modificările şi │ │ │ │completările ulterioare" │ └─────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘  +  Articolul IILa anexa nr. 2 - Lista cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera D se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţifică şidezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuBucureşti, 1 octombrie 2014.Nr. 844.--------