HOTĂRÂRE nr. 811 din 17 septembrie 2014pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 3 octombrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă mecanismul de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Numărul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până în anul 2020 pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este calculat în conformitate cu dispoziţiile Deciziei 2011/278/UE din 27 aprilie 2014 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu cele ale Deciziei 2013/448/UE din 5 septembrie 2014 privind măsurile naţionale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu art. 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (2) Lista care conţine numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până în anul 2020, fără alocările din rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se publică şi pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.  +  Articolul 3Numărul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până în anul 2020 se modifică în condiţiile prevăzute de Decizia 2011/278/UE şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a autorităţi publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul economiei,Constantin NiţăBucureşti, 17 septembrie 2014.Nr. 811.  +  Anexa LISTAalocărilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de serăpentru perioada a treia a schemei de comercializare(fără alocările din RNI)*Font 6*┌───┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ID │ Denumire │ Denumire │ Cantitatea de certificate alocată │ Cantitatea ││in │ operator │ instalaţie ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤ totală de ││sta│ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ certificate ││la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ alocată în ││ţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ perioada ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013-2020 │├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 32│S.C. AEROSTAR - │S.C. AEROSTAR - │ 5.027,00│ 4.940,00│ 4.852,00│ 4.762,00│ 4.673,00│ 4.581,00│ 4.489,00│ 4.396,00│ 37.720,00││ │S.A. BACĂU │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 33│S.C. AGRANA │S.C. AGRANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMANIA - S.A. │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sucursala Buzău │ 23.702,00│ 23.290,00│ 22.874,00│ 22.452,00│ 22.028,00│ 21.598,00│ 21.163,00│ 20.727,00│ 177.834,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 34│S.C. AGRANA │S.C. AGRANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMANIA - S.A. │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sucursala Roman │ 29.730,00│ 29.213,00│ 28.691,00│ 28.163,00│ 27.630,00│ 27.090,00│ 26.546,00│ 25.998,00│ 223.061,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 35│S.C. ALRO - S.A.│S.C. ALRO - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │-Sediul Secundar│ 30.146,00│ 29.622,00│ 29.093,00│ 28.557,00│ 28.017,00│ 27.471,00│ 26.917,00│ 26.362,00│ 226.185,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 36│S.C. ALRO - S.A.│S.C. ALRO - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Sediul Social │ 458.099,00│ 450.143,00│ 442.092,00│ 433.958,00│ 425.737,00│ 417.435,00│ 409.029,00│ 400.594,00│ 3.437.087,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 38│S.C. AMBRO-S.A. │S.C. AMBRO-S.A. │ 16.854,00│ 16.561,00│ 16.265,00│ 15.965,00│ 15.663,00│ 15.359,00│ 15.048,00│ 14.738,00│ 126.453,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 40│S.C. AMURCO SRL │S.C. AMURCO - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BACĂU │S.R.L. BACĂU │ 460.577,00│ 452.577,00│ 444.483,00│ 436.305,00│ 428.039,00│ 419.692,00│ 411.241,00│ 402.761,00│ 3.455.675,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 43│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ARCELORMITTAL │ARCELORMITTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TUBULAR PRODUCTS│TUBULAR PRODUCTS│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMAN - S.A. │ROMAN - S.A. │ 104.304,00│ 102.493,00│ 100.660,00│ 98.808,00│ 96.936,00│ 95.045,00│ 93.131,00│ 91.211,00│ 782.588,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 44│ARCELORMITTAL │ARCELORMITTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GALAŢI - S.A. │GALAŢI - S.A. │ 7.493.197,00│ 7.363.025,00│ 7.231.323,00│ 7.098.251,00│ 6.963.744,00│ 6.827.932,00│ 6.690.428,00│ 6.552.446,00│56.220.346,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 45│ARCELORMITTAL │ARCELORMITTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HUNEDOARA - S.A.│ HUNEDOARA -S.A.│ 07.876,00│ 106.003,00│ 104.107,00│ 102.192,00│ 100.255,00│ 98.300,00│ 96.322,00│ 94.335,00│ 809.390,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 47│S.C. "ARDEALUL" │S.C. "ARDEALUL" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │ - S.A. │ 6.428,00│ 6.071,00│ 5.721,00│ 5.379,00│ 5.046,00│ 4.719,00│ 4.401,00│ 4.092,00│ 41.857,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 25│OMV PETROM-S.A. │Punct de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI │ARPECHIM │ 431.609,00│ 424.112,00│ 416.528,00│ 408.864,00│ 401.117,00│ 393.295,00│ 385.376,00│ 377.429,00│ 3.238.330,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 49│S.C. AUTOMOBILE │S.C. AUTOMOBILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DACIA - S.A. │DACIA - S.A. │ 52.201,00│ 47.224,00│ 42.379,00│ 37.678,00│ 33.116,00│ 28.696,00│ 24.417,00│ 20.293,00│ 286.004,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 50│S.C. AZOMUREŞ - │S.C. AZOMUREŞ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 1.188.061,00│ 1.167.426,00│ 1.146.547,00│ 1.125.451,00│ 1.104.129,00│ 1.082.598,00│ 1.060.799,00│ 1.038.924,00│ 8.913.935,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 17│S.C. OMV PETROM │S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - Staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Compresoare 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │GK Bărbăteşti │ 12.669,00│ 12.449,00│ 12.227,00│ 12.002,00│ 11.774,00│ 11.545,00│ 11.312,00│ 11.079,00│ 95.057,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 23│OMV PETROM - │S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │- S.A. - Bateria│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │17 Scăeni │ 21.626,00│ 21.250,00│ 20.870,00│ 20.486,00│ 20.098,00│ 19.706,00│ 19.310,00│ 18.911,00│ 162.257,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│287│S.C. BEPCO - │S.C. BEPCO - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ S.R.L. │S.R.L. │ 19.342,00│ 17.308,00│ 15.334,00│ 13.421,00│ 11.569,00│ 9.776,00│ 8.042,00│ 6.370,00│ 101.162,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│291│S.C. BERGENBIER │S.C. BERGENBIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 9.867,00│ 8.830,00│ 7.821,00│ 6.843,00│ 5.895,00│ 4.977,00│ 4.090,00│ 3.236,00│ 51.559,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│294│S.C. OMV PETROM │S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - Staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Compresoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Bulbuceni Solar │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Turbines │ 35.223,00│ 34.611,00│ 33.992,00│ 33.367,00│ 32.735,00│ 32.096,00│ 31.450,00│ 30.801,00│ 264.275,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 19│OMV PETROM -S.A.│S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- S.A. - Staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Compresoare 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │GK Bustuchin │ 32.845,00│ 32.275,00│ 31.698,00│ 31.114,00│ 30.525,00│ 29.930,00│ 29.327,00│ 28.722,00│ 246.436,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 24│OMV PETROM- S.A.│S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- S.A.- Centrala│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Termică │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Dezbenzinare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Calacea │ 21.913,00│ 21.532,00│ 21.147,00│ 20.758,00│ 20.365,00│ 19.967,00│ 19.565,00│ 19.162,00│ 164.409,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 54│CARGILL OILS-S.A│CARGILL OILS-S.A│ 9.416,00│ 9.029,00│ 8.649,00│ 8.275,00│ 7.908,00│ 7.548,00│ 7.192,00│ 6.847,00│ 64.864,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 57│S.C. CARMEUSE │S.C. CARMEUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING - S.R.L.│HOLDING - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Braşov │Braşov- Punct de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lucru Chişcădaga│ 92.115,00│ 90.515,00│ 88.896,00│ 87.261,00│ 85.608,00│ 83.938,00│ 82.248,00│ 80.552,00│ 691.133,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 56│S.C. CARMEUSE │S.C. CARMEUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING - S.R.L.│HOLDING - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Braşov │Braşov- Punct de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lucru Fieni │ 153.280,00│ 150.618,00│ 147.924,00│ 145.202,00│ 142.451,00│ 139.673,00│ 136.861,00│ 134.039,00│ 1.150.048,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 55│S.C. CARMEUSE │S.C. CARMEUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING - S.R.L.│HOLDING - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Braşov │Braşov- Punct de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lucru Valea Mare│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Pravăţ │ 179.111,00│ 176.000,00│ 172.853,00│ 169.672,00│ 166.458,00│ 163.212,00│ 159.925,00│ 156.628,00│ 1.343.859,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 60│S.C.CARPATCEMENT│S.C.CARPATCEMENT│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING - S.A. │HOLDING - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │FABRICA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CIMENT TAŞCA │ 1.003.600,00│ 986.168,00│ 968.531,00│ 950.711,00│ 932.699,00│ 914.510,00│ 896.097,00│ 877.618,00│ 7.529.934,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 59│S.C.CARPATCEMENT│S.C.CARPATCEMENT│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING - S.A. │HOLDING - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │FABRICA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CIMENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CHIŞCĂDAGA │ 529.297,00│ 520.103,00│ 510.801,00│ 501.404,00│ 491.903,00│ 482.311,00│ 472.600,00│ 462.854,00│ 3.971.273,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 58│S.C.CARPATCEMENT│S.C.CARPATCEMENT│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING - S.A. │HOLDING - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │FABRICA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CIMENT FIENI │ 636.033,00│ 624.986,00│ 613.809,00│ 602.515,00│ 591.100,00│ 579.573,00│ 567.903,00│ 556.192,00│ 4.772.111,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 62│S.C. CARS - S.A.│S.C. CARS - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Secţia 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Dâmbău │ 7.323,00│ 7.196,00│ 7.067,00│ 6.937,00│ 6.805,00│ 6.673,00│ 6.538,00│ 6.404,00│ 54.943,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 82│S.C. COLONIA │S.C. COLONIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CLUJ-NAPOCA │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGIE - S.R.L.│ENERGIE - S.R.L.│ 23.574,00│ 21.096,00│ 18.689,00│ 16.358,00│ 14.100,00│ 11.916,00│ 9.801,00│ 7.763,00│ 123.297,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│253│S.C. CELCO- S.A.│S.C. CELCO- S.A.│ 62.182,00│ 61.102,00│ 60.009,00│ 58.905,00│ 57.789,00│ 56.662,00│ 55.521,00│ 54.376,00│ 466.546,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│273│S.C. CEMACON-S.A│S.C. CEMACON - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │S.A. - Punct de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lucru RECEA │ 18.583,00│ 18.260,00│ 17.934,00│ 17.603,00│ 17.270,00│ 16.933,00│ 16.592,00│ 16.251,00│ 139.426,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 29│REGIA AUTONOMĂ │REGIA AUTONOMĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE TERMOFICARE │DE TERMOFICARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CLUJ-NAPOCA │CLUJ-NAPOCA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CENTRALA TERMICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DE ZONĂ │ 17.887,00│ 16.007,00│ 14.178,00│ 12.405,00│ 10.687,00│ 9.023,00│ 7.414,00│ 5.865,00│ 93.466,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 68│S.C. CERAMICA - │S.C. CERAMICA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. IAŞI │S.A. IAŞI │ 28.355,00│ 27.862,00│ 27.365,00│ 26.861,00│ 26.352,00│ 25.838,00│ 25.317,00│ 24.796,00│ 212.746,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│258│S.C. CERAMUS - │S.C. CERAMUS - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 1.000,00│ 983,00│ 965,00│ 948,00│ 930,00│ 911,00│ 893,00│ 875,00│ 7.505,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 41│S.C. CENTRALA │S.C. CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTRICĂ DE │HIDROCARBURI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMOFICARE │S.A. Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HIDROCARBURI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. ARAD │ │ 24.825,00│ 20.459,00│ 16.567,00│ 13.138,00│ 10.151,00│ 8.394,00│ 6.905,00│ 5.469,00│ 105.908,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 42│S.C. CET ARAD - │S.C. CET Arad - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │.A. │S.A.- CET Lignit│ 186.230,00│ 153.462,00│ 124.263,00│ 98.532,00│ 76.113,00│ 59.260,00│ 48.747,00│ 38.610,00│ 785.217,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 77│S.C. CET - S.A. │S.C. CET - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Bacău │Bacău - EU-ETS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 1 │ 88.826,00│ 73.187,00│ 59.251,00│ 46.972,00│ 39.230,00│ 33.153,00│ 27.271,00│ 21.600,00│ 389.490,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 78│S.C. CET - S.A. │S.C. CET - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Bacău │Bacău - EU-ETS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 2 │ 11.676,00│ 10.267,00│ 9.094,00│ 7.957,00│ 6.855,00│ 5.787,00│ 4.756,00│ 3.762,00│ 60.154,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│104│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - S.A.│BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CTE Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Vest │ 249.926,00│ 223.659,00│ 198.139,00│ 173.426,00│ 149.488,00│ 126.327,00│ 103.915,00│ 82.307,00│ 1.307.187,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│107│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - S.A.│BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- CTE Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sud │ 598.217,00│ 532.157,00│ 471.436,00│ 412.634,00│ 355.680,00│ 300.573,00│ 247.247,00│ 195.834,00│ 3.113.778,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 73│S.C. CET GOVORA │S.C. CET GOVORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 265.425,00│ 231.342,00│ 199.465,00│ 169.787,00│ 146.149,00│ 123.505,00│ 101.593,00│ 80.468,00│ 1.317.734,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 74│S.C. CET GRIVIŢA│S.C. CET GRIVIŢA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.R.L. │- S.R.L. │ 39.174,00│ 35.057,00│ 31.057,00│ 27.184,00│ 23.431,00│ 19.801,00│ 16.288,00│ 12.901,00│ 204.893,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│106│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - S.A.│BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- CTE Grozăveşti│ 129.068,00│ 115.504,00│ 102.324,00│ 89.561,00│ 77.200,00│ 65.238,00│ 53.664,00│ 42.506,00│ 675.065,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 75│S.C. DALKIA │CET Iaşi I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMO IAŞI-S.A. │ │ 90.091,00│ 74.462,00│ 60.510,00│ 48.186,00│ 39.323,00│ 33.231,00│ 27.336,00│ 21.651,00│ 394.790,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 76│S.C. DALKIA │CET Iaşi II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMO IAŞI-S.A. │ │ 86.613,00│ 71.567,00│ 58.136,00│ 46.277,00│ 36.943,00│ 31.219,00│ 25.680,00│ 20.341,00│ 376.776,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│103│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - S.A.│BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- CTE Progresu │ 260.893,00│ 233.474,00│ 206.834,00│ 181.035,00│ 156.048,00│ 131.871,00│ 108.474,00│ 85.919,00│ 1.364.548,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 83│COMPANIA LOCALĂ │CT TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE TERMOFICARE │CENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COLTERM - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TIMIŞOARA │ │ 127.703,00│ 112.972,00│ 100.082,00│ 87.599,00│ 75.508,00│ 63.810,00│ 52.488,00│ 41.574,00│ 661.736,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 79│S.C. CET - S.A. │S.C. CET - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Brăila │Brăila │ 65.597,00│ 55.102,00│ 45.625,00│ 38.134,00│ 32.870,00│ 27.778,00│ 22.849,00│ 18.098,00│ 306.053,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 81│S.C. CILDRO │S.C. CILDRO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICE - S.R.L.│SERVICE - S.R.L.│ 23.021,00│ 22.443,00│ 21.866,00│ 21.291,00│ 20.719,00│ 20.148,00│ 19.580,00│ 19.018,00│ 168.086,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 85│S.C. COMCEH-S.A.│S.C. COMCEH-S.A.│ 10.776,00│ 10.588,00│ 10.399,00│ 10.208,00│ 10.014,00│ 9.819,00│ 9.621,00│ 9.422,00│ 80.847,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 89│S.C. CONTINENTAL│S.C. CONTINENTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AUTOMOTIVE │AUTOMOTIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PRODUCTS - S.R.L│PRODUCTS - S.R.L│ 16.608,00│ 16.319,00│ 16.028,00│ 15.733,00│ 15.435,00│ 15.134,00│ 14.829,00│ 14.523,00│ 124.609,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3│SOCIETATEA │SUCURSALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMPLEXUL │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGETIC │CRAIOVA II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │OLTENIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- SUCURSALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CRAIOVA II │ │ 315.646,00│ 257.082,00│ 205.255,00│ 159.966,00│ 120.917,00│ 87.841,00│ 60.461,00│ 46.444,00│ 1.253.612,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 90│S.C. DALKIA │S.C.DALKIA TERMO│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMO PRAHOVA - │PRAHOVA - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │ │ 138.780,00│ 124.195,00│ 110.023,00│ 96.300,00│ 83.008,00│ 70.148,00│ 57.703,00│ 45.704,00│ 725.861,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│251│S.C. DONALAM - │S.C. DONALAM - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. │ 6.370,00│ 6.258,00│ 6.146,00│ 6.034,00│ 5.919,00│ 5.804,00│ 5.687,00│ 5.569,00│ 47.787,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 96│S.C. DONAU CHEM │S.C. DONAU CHEM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.R.L. │- S.R.L. │ 573.732,00│ 563.765,00│ 553.683,00│ 543.495,00│ 533.198,00│ 522.801,00│ 512.274,00│ 501.711,00│ 4.304.659,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 97│S.C. DOOSAN IMGB│S.C. DOOSAN IMGB│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 75.411,00│ 74.101,00│ 72.776,00│ 71.438,00│ 70.083,00│ 68.716,00│ 67.333,00│ 65.944,00│ 565.802,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│290│S.C. DUCTIL │S.C. DUCTIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │STEEL - S.A. │STEEL - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Buzău │ 25.226,00│ 24.789,00│ 24.345,00│ 23.897,00│ 23.444,00│ 22.987,00│ 22.524,00│ 22.060,00│ 189.272,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 98│S.C. DUCTIL │S.C. DUCTIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │STEEL - S.A. │STEEL - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Buzău │OŢELU ROŞU │ 14.139,00│ 13.893,00│ 13.645,00│ 13.394,00│ 13.140,00│ 12.884,00│ 12.624,00│ 12.364,00│ 106.083,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│284│S.C. ECOGEN │S.C. ECOGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGY - S.A. │ENERGY - S.A. │ 53.522,00│ 47.898,00│ 42.432,00│ 37.140,00│ 32.013,00│ 27.053,00│ 22.254,00│ 17.626,00│ 279.938,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│100│S.C. ECOPAPER - │S.C. ECOPAPER - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. ZĂRNEŞTI │S.A. │ 16.352,00│ 16.067,00│ 15.780,00│ 15.490,00│ 15.196,00│ 14.900,00│ 14.600,00│ 14.299,00│ 122.684,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│250│S.C. EGGER │S.C. EGGER │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Romania - S.R.L.│Romania - S.R.L.│ 75.429,00│ 74.118,00│ 72.794,00│ 71.454,00│ 70.100,00│ 68.733,00│ 67.350,00│ 65.961,00│ 565.939,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│102│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCARBON - │ELECTROCARBON - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 14.906,00│ 14.566,00│ 14.227,00│ 13.887,00│ 13.547,00│ 13.209,00│ 12.868,00│ 12.532,00│ 109.742,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│109│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - S.A.│BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- CTE PALAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Constanţa │ 245.888,00│ 207.891,00│ 184.169,00│ 161.198,00│ 138.949,00│ 117.421,00│ 96.589,00│ 76.504,00│ 1.228.609,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│110│S.C. COMPLEXUL │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGETIC │DEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HUNEDOARA - S.A.│ │ 69.353,00│ 57.672,00│ 47.200,00│ 37.906,00│ 30.119,00│ 25.453,00│ 20.936,00│ 16.583,00│ 305.222,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│111│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMOELECTRICA -│ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. - FILIALA │GALAŢI - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GALAŢI - S.A. │ │ 213.685,00│ 173.633,00│ 138.236,00│ 118.934,00│ 102.518,00│ 86.635,00│ 71.264,00│ 56.445,00│ 961.350,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│209│S.C. COMPLEXUL │SUCURSALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGETIC │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HUNEDOARA - S.A.│PAROŞENI │ 64.865,00│ 55.331,00│ 46.612,00│ 38.692,00│ 31.535,00│ 25.115,00│ 19.398,00│ 14.787,00│ 296.335,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│112│S.C. │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ELECTROCENTRALE │ELECTROCENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ORADEA - S.A. │ORADEA - S.A. │ 374.080,00│ 309.284,00│ 251.420,00│ 200.305,00│ 155.626,00│ 117.718,00│ 96.832,00│ 76.698,00│ 1.581.963,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│113│S.C. COMPA-S.A. │Enercompa │ 5.061,00│ 4.529,00│ 4.012,00│ 3.512,00│ 3.027,00│ 2.558,00│ 2.104,00│ 1.667,00│ 26.470,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│119│S.C. ENERGOTERM │S.C. ENERGOTERM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ - S.A. TULCEA │- S.A. Tulcea- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CAF nr. 1 │ 16.596,00│ 14.057,00│ 12.451,00│ 10.894,00│ 9.385,00│ 7.925,00│ 6.512,00│ 5.151,00│ 82.971,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│272│S.C. ENERGY │S.C. ENERGY │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COGENERATION │COGENERATION │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GROUP - S.A. │GROUP - S.A. │ 81.971,00│ 73.356,00│ 64.986,00│ 56.880,00│ 49.029,00│ 41.433,00│ 34.082,00│ 26.995,00│ 428.732,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│120│S.C. ENET - S.A.│S.C. ENET - S.A.│ 66.613,00│ 55.526,00│ 45.571,00│ 38.604,00│ 33.276,00│ 28.120,00│ 23.132,00│ 18.321,00│ 309.163,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│285│S.C. ERDEMIR │S.C. ERDEMIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMANIA - S.R.L.│ROMANIA - S.R.L.│ 13.596,00│ 13.360,00│ 13.120,00│ 12.879,00│ 12.636,00│ 12.389,00│ 12.140,00│ 11.890,00│ 102.010,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│121│S.C. EURO │S.C. EURO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CĂRĂMIDA - S.A. │CĂRĂMIDA - S.A. │ 6.829,00│ 6.710,00│ 6.591,00│ 6.469,00│ 6.346,00│ 6.223,00│ 6.098,00│ 5.972,00│ 51.238,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│122│S.C. │S.C. EUROPEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │EUROPEAN FOOD │FOOD - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │ │ 17.798,00│ 16.604,00│ 15.437,00│ 14.300,00│ 13.193,00│ 12.115,00│ 11.066,00│ 10.051,00│ 110.564,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│124│S.C. EXPUR - │S.C. EXPUR - S.A│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. URZICENI │URZICENI P.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │SLOBOZIA │ 20.237,00│ 19.641,00│ 19.049,00│ 18.463,00│ 17.881,00│ 17.306,00│ 16.735,00│ 16.172,00│ 145.484,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│123│S.C. EXPUR-S.A. │S.C. EXPUR-S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │URZICENI │URZICENI │ 7.826,00│ 7.690,00│ 7.552,00│ 7.413,00│ 7.273,00│ 7.131,00│ 6.987,00│ 6.843,00│ 58.715,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│125│S.C. FABRICA DE │S.C. FABRICA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CĂRĂMIZI-S.R.L. │CĂRĂMIZI-S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │VASLUI │VASLUI │ 185,00│ 182,00│ 178,00│ 175,00│ 172,00│ 168,00│ 165,00│ 162,00│ 1.387,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│268│S.C. FABRICA DE │S.C. FABRICA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ZAHĂR BOD - S.A.│ZAHĂR BOD - S.A.│ 12.036,00│ 11.827,00│ 11.615,00│ 11.401,00│ 11.185,00│ 10.967,00│ 10.746,00│ 10.525,00│ 90.302,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│126│S.C. FACOS-S.A. │S.C. FACOS - S.A│ 4.624,00│ 4.138,00│ 3.666,00│ 3.207,00│ 2.762,00│ 2.332,00│ 1.917,00│ 1.516,00│ 24.162,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│286│S.C. GA-PRO-CO │S.C. GA-PRO-CO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHEMICALS - S.A.│CHEMICALS - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Săvineşti │ 528.900,00│ 519.714,00│ 510.419,00│ 501.027,00│ 491.535,00│ 481.949,00│ 472.245,00│ 462.507,00│ 3.968.296,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│303│S.C. HAMMERER │S.C. HAMMERER │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALUMINIUM │ALUMINIUM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDUSTRIES │INDUSTRIES │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SANTANA - S.R.L.│SANTANA - S.R.L.│ 11.767,00│ 11.561,00│ 11.355,00│ 11.146,00│ 10.935,00│ 10.722,00│ 10.506,00│ 10.290,00│ 88.282,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│132│S.C. HELIOS-S.A.│S.C. HELIOS-S.A.│ 8.740,00│ 8.587,00│ 8.433,00│ 8.279,00│ 8.122,00│ 7.963,00│ 7.802,00│ 7.642,00│ 65.568,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│304│S.C. HOEGANAES │S.C. HOEGANAES │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CORPORATION │CORPORATION │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │EUROPE - S.A. │EUROPE - S.A. │ 5.939,00│ 5.836,00│ 5.732,00│ 5.626,00│ 5.520,00│ 5.412,00│ 5.303,00│ 5.194,00│ 44.562,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│134│S.C. HOLCIM │S.C. HOLCIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(ROMÂNIA) - S.A.│(ROMÂNIA) - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- CIMENT ALEŞD │ 917.694,00│ 901.755,00│ 885.628,00│ 869.333,00│ 852.862,00│ 836.231,00│ 819.393,00│ 802.496,00│ 6.885.392,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│133│S.C. HOLCIM │S.C. HOLCIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(ROMÂNIA) - S.A.│(ROMÂNIA) - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- CIMENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CÂMPULUNG │ 897.229,00│ 881.644,00│ 865.877,00│ 849.946,00│ 833.843,00│ 817.582,00│ 801.120,00│ 784.600,00│ 6.731.841,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│136│S.C. IAR - S.A. │S.C. IAR - S.A. │ 3.738,00│ 3.673,00│ 3.607,00│ 3.541,00│ 3.474,00│ 3.406,00│ 3.337,00│ 3.269,00│ 28.045,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│137│S.C. IGO - S.A. │S.C. IGO - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CARACAL │CARACAL │ 12.067,00│ 10.279,00│ 9.104,00│ 7.966,00│ 6.862,00│ 5.794,00│ 4.761,00│ 3.767,00│ 60.600,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 20│S.C. OMV PETROM │S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A.- Centrala│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Iprom, Staţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Compresoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ţicleni │ 51.198,00│ 50.309,00│ 49.409,00│ 48.500,00│ 47.582,00│ 46.653,00│ 45.714,00│ 44.772,00│ 384.137,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 27│ S.C. KERACHIT │S.C. KERACHIT - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ - S.R.L. │S.R.L. - Fabrica│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cărămidă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Jimbolia │ 6.505,00│ 6.391,00│ 6.278,00│ 6.162,00│ 6.046,00│ 5.927,00│ 5.808,00│ 5.689,00│ 48.806,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│141│S.C. SEARCH │S.C. SEARCH │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHEMICALS-S.R.L.│CHEMICALS-S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Punct de lucru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sătuc │ 7.654,00│ 7.521,00│ 7.387,00│ 7.250,00│ 7.113,00│ 6.975,00│ 6.834,00│ 6.694,00│ 57.428,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│142│S.C. KRONOSPAN │S.C. KRONOSPAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SEBEŞ - S.A. │SEBEŞ - S.A. │ 122.659,00│ 120.529,00│ 118.373,00│ 116.195,00│ 113.994,00│ 111.771,00│ 109.520,00│ 107.261,00│ 920.302,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│143│S.C. KRONOSPAN │S.C. KRONOSPAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SEBEŞ - S.A. │SEPAL - S.A. │ 62.414,00│ 61.330,00│ 60.233,00│ 59.125,00│ 58.004,00│ 56.873,00│ 55.728,00│ 54.579,00│ 468.286,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│270│S.C. KRONOSPAN │S.C. KRONOSPAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMÂNIA - S.R.L.│ROMÂNIA - S.R.L.│ 35.420,00│ 34.805,00│ 34.183,00│ 33.554,00│ 32.918,00│ 32.276,00│ 31.626,00│ 30.974,00│ 265.756,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 6│S.C. LAFARGE │S.C. LAFARGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CIMENT (ROMÂNIA)│CIMENT (ROMÂNIA)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - PUNCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DE LUCRU HOGHIZ │ 695.527,00│ 683.446,00│ 671.223,00│ 658.873,00│ 646.390,00│ 633.785,00│ 621.024,00│ 608.218,00│ 5.218.486,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 7│S.C. LAFARGE │S.C. LAFARGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CIMENT (ROMÂNIA)│CIMENT (ROMÂNIA)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - PUNCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DE LUCRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │MEDGIDIA │ 1.438.273,00│ 1.413.292,00│ 1.388.017,00│ 1.362.478,00│ 1.336.664,00│ 1.310.599,00│ 1.284.209,00│ 1.257.728,00│10.791.260,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│275│S.C. LAMINORUL -│S.C. LAMINORUL -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ S.A. BRĂILA │S.A. BRĂILA │ 12.627,00│ 12.408,00│ 12.185,00│ 11.962,00│ 11.735,00│ 11.506,00│ 11.274,00│ 11.042,00│ 94.739,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 48│S.C. LAPP │S.C. LAPP │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INSULATORS -S.A.│INSULATORS -S.A.│ 7.390,00│ 7.262,00│ 7.131,00│ 7.001,00│ 6.868,00│ 6.734,00│ 6.598,00│ 6.462,00│ 55.446,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│148│S.C. LEMARCO │S.C. LEMARCO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CRISTAL - S.R.L.│CRISTAL - S.R.L.│ 26.727,00│ 26.263,00│ 25.793,00│ 25.318,00│ 24.839,00│ 24.355,00│ 23.864,00│ 23.372,00│ 200.531,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│283│S.C. LUKOIL │S.C. LUKOIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGY GAS │ENERGY GAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMÂNIA - S.R.L.│ROMÂNIA - S.R.L.│ 2.522,00│ 2.257,00│ 2.000,00│ 1.751,00│ 1.509,00│ 1.275,00│ 1.049,00│ 831,00│ 13.194,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│147│S.C. MACOFIL - │S.C. MACOFIL - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 6.288,00│ 6.178,00│ 6.068,00│ 5.957,00│ 5.843,00│ 5.730,00│ 5.615,00│ 5.499,00│ 47.178,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│150│S.C. INDUSTRIA │S.C. INDUSTRIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SÂRMEI CÂMPIA │SÂRMEI CÂMPIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TURZII - S.A. │TURZII - S.A. │ 36.506,00│ 35.872,00│ 35.232,00│ 34.583,00│ 33.928,00│ 33.266,00│ 32.596,00│ 31.924,00│ 273.907,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│149│COS Târgovişte -│COS Târgovişte -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ S.A. │S.A. │ 110.812,00│ 108.888,00│ 106.940,00│ 104.972,00│ 102.984,00│ 100.975,00│ 98.942,00│ 96.903,00│ 831.416,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│234│S.C. MICHELIN │S.C. MICHELIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMANIA - S.A. │ROMANIA - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Punct de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Floreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Anvelope │ 31.384,00│ 30.839,00│ 30.288,00│ 29.730,00│ 29.167,00│ 28.598,00│ 28.022,00│ 27.445,00│ 235.473,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│188│S.C. MICHELIN │S.C. MICHELIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMANIA - S.A. │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Punct de lucru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Zalău Anvelope │ 15.139,00│ 14.876,00│ 14.610,00│ 14.341,00│ 14.070,00│ 13.795,00│ 13.517,00│ 13.239,00│ 113.587,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│201│S.C. MODERN │S.C. MODERN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CALOR - S.A. │CALOR - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BOTOŞANI │BOTOŞANI │ 67.349,00│ 55.111,00│ 45.139,00│ 39.508,00│ 34.055,00│ 28.779,00│ 23.673,00│ 18.750,00│ 312.364,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│154│S.C. MONDIAL-S.A│S.C. MONDIAL-S.A│ 22.163,00│ 21.778,00│ 21.389,00│ 20.995,00│ 20.597,00│ 20.196,00│ 19.790,00│ 19.381,00│ 166.289,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│264│S.C. MONSANTO │S.C. MONSANTO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMÂNIA - S.R.L.│ROMÂNIA - S.R.L.│ 2.737,00│ 2.449,00│ 2.170,00│ 1.898,00│ 1.636,00│ 1.381,00│ 1.135,00│ 897,00│ 14.303,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│155│S.C. NITROPOROS │S.C. NITROPOROS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ - S.R.L. │ S.R.L. │ 21.587,00│ 21.212,00│ 20.833,00│ 20.450,00│ 20.062,00│ 19.671,00│ 19.275,00│ 18.878,00│ 161.968,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│157│S.C. NUSCO │S.C. NUSCO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMOBILIARA │IMOBILIARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.R.L. │- S.R.L. │ 57.047,00│ 47.071,00│ 40.145,00│ 35.137,00│ 30.287,00│ 25.595,00│ 21.054,00│ 16.676,00│ 273.012,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│282│S.C. OLTCHIM │S.C. OLTCHIM - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │S.A. - Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Petrochimică │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Bradu │ 304.319,00│ 299.032,00│ 293.685,00│ 288.282,00│ 282.818,00│ 277.304,00│ 271.720,00│ 266.117,00│ 2.283.277,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│158│S.C. OLTCHIM │S.C. OLTCHIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 279.146,00│ 274.297,00│ 269.392,00│ 264.437,00│ 259.426,00│ 254.366,00│ 249.246,00│ 244.106,00│ 2.094.416,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│159│S.C. OMEGA │S.C. OMEGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PRODCOM - S.A. │PRODCOM - S.A. │ 8.485,00│ 8.338,00│ 8.189,00│ 8.038,00│ 7.886,00│ 7.732,00│ 7.576,00│ 7.420,00│ 63.664,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│161│S.C. OŢELINOX │S.C. OŢELINOX │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 22.836,00│ 22.439,00│ 22.037,00│ 21.632,00│ 21.222,00│ 20.809,00│ 20.389,00│ 19.969,00│ 171.333,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│162│S.C. PEHART TEC │S.C. PEHART TEC │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 8.795,00│ 8.546,00│ 8.297,00│ 8.052,00│ 7.808,00│ 7.567,00│ 7.325,00│ 7.089,00│ 63.479,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 26│OMV PETROM-S.A. │PETROBRAZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PETROBRAZI │ │ 514.651,00│ 505.712,00│ 496.668,00│ 487.530,00│ 478.293,00│ 468.966,00│ 459.523,00│ 450.047,00│ 3.861.390,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│163│S.C. PETROCART -│S.C. PETROCART -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 7.307,00│ 7.181,00│ 7.051,00│ 6.921,00│ 6.791,00│ 6.658,00│ 6.524,00│ 6.390,00│ 54.823,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│165│S.C. PETROTEL - │S.C. PETROTEL - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │LUKOIL - S.A. │LUKOIL - S.A. │ 424.953,00│ 417.572,00│ 410.104,00│ 402.559,00│ 394.932,00│ 387.231,00│ 379.433,00│ 371.609,00│ 3.188.393,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│166│S.C. PIRELLI │S.C. PIRELLI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TYRES ROMANIA - │TYRES ROMANIA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. │ 17.819,00│ 17.510,00│ 17.197,00│ 16.880,00│ 16.560,00│ 16.238,00│ 15.911,00│ 15.582,00│ 133.697,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│167│S.C. PREFAB │S.C. PREFA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CONSTRUCT - │CONSTRUCT-S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │ │ 2.053,00│ 2.018,00│ 1.982,00│ 1.945,00│ 1.908,00│ 1.871,00│ 1.833,00│ 1.796,00│ 15.406,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│168│S.C. PRESCON BV │S.C. PRESCON BV │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ - S.A. │- S.A. - FABRICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DE VAR STEJERIŞ │ 115.642,00│ 113.633,00│ 111.601,00│ 109.548,00│ 107.472,00│ 105.376,00│ 103.255,00│ 101.125,00│ 867.652,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 92│S.C. DE PRODUSE │S.C. DE PRODUSE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CERAMICE - S.A. │CERAMICE - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │GHERLA │ 3.099,00│ 3.046,00│ 2.991,00│ 2.937,00│ 2.881,00│ 2.824,00│ 2.768,00│ 2.711,00│ 23.257,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│170│S.C. PROMEX - │S.C. PROMEX - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. BRĂILA │S.A. BRĂILA │ 5.596,00│ 5.499,00│ 5.400,00│ 5.301,00│ 5.201,00│ 5.100,00│ 4.997,00│ 4.894,00│ 41.988,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 28│REGIA AUTONOMĂ │RAAN SUC. ROMAG-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PENTRU │TERMO │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIVITĂŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NUCLEARE │ │ 433.177,00│ 380.472,00│ 330.698,00│ 283.883,00│ 239.902,00│ 198.676,00│ 162.987,00│ 129.095,00│ 2.158.890,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 27│REGIA AUTONOMĂ │RADET BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE DISTRIBUŢIE A│- CTZ "CASA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGIEI TERMICE│PRESEI" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RADET BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- CTZ "CASA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PRESEI" │ │ 39.023,00│ 34.922,00│ 30.933,00│ 27.064,00│ 23.314,00│ 19.687,00│ 16.176,00│ 12.797,00│ 203.916,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│172│S.C. RAFINĂRIA │S.C. RAFINĂRIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │STEAUA ROMÂNĂ - │STEAUA ROMÂNĂ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. Câmpina │S.A. │ 29.352,00│ 28.842,00│ 28.326,00│ 27.805,00│ 27.278,00│ 26.746,00│ 26.208,00│ 25.667,00│ 220.224,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│173│S.C. RAFO - S.A.│S.C. RAFO - S.A.│ 166.515,00│ 163.623,00│ 160.696,00│ 157.740,00│ 154.751,00│ 151.733,00│ 148.678,00│ 145.612,00│ 1.249.348,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│211│S.C. TERMO CALOR│S.C. TERMO CALOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CONFORT - S.A. │CONFORT - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CET GĂVANA │ 81.292,00│ 66.929,00│ 54.138,00│ 42.873,00│ 35.594,00│ 30.080,00│ 24.743,00│ 19.598,00│ 355.247,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│175│S.C. REFRACERAM │S.C. REFRACERAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.R.L. BARU │- S.R.L. BARU │ 2.863,00│ 2.813,00│ 2.763,00│ 2.712,00│ 2.661,00│ 2.609,00│ 2.556,00│ 2.504,00│ 21.481,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│177│S.C. ROMPETROL │UZINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RAFINARE - S.A. │PETROCHIMIE │ 71.833,00│ 70.585,00│ 69.322,00│ 68.047,00│ 66.757,00│ 65.456,00│ 64.138,00│ 62.815,00│ 538.953,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│178│S.C. ROMPETROL │S.C. ROMPETROL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RAFINARE - S.A. │RAFINARE - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Punct de lucru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Petromidia - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Uzina Rafinărie │ 648.768,00│ 637.499,00│ 626.098,00│ 614.578,00│ 602.934,00│ 591.177,00│ 579.273,00│ 567.328,00│ 4.867.655,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│179│S.C. ROMPETROL │S.C. ROMPETROL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RAFINARE - S.A. │RAFINARE - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Punct de lucru│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rafinăria Vega │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ploieşti │ 33.771,00│ 33.159,00│ 32.542,00│ 31.918,00│ 31.290,00│ 30.656,00│ 30.014,00│ 29.374,00│ 252.724,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│180│S.C. RULMENŢI - │S.C. RULMENŢI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. Bârlad │S.A. Bârlad │ 11.295,00│ 10.970,00│ 10.665,00│ 10.377,00│ 10.106,00│ 9.851,00│ 9.612,00│ 9.386,00│ 82.262,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│181│S.C. SAINT- │S.C. SAINT- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GOBAIN GLASS │GOBAIN GLASS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMÂNIA - S.R.L.│ROMÂNIA - S.R.L.│ 100.668,00│ 98.919,00│ 97.150,00│ 95.362,00│ 93.556,00│ 91.731,00│ 89.884,00│ 88.031,00│ 755.301,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│256│S.C. SAINT- │S.C. SAINT- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GOBAIN │GOBAIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CONSTRUCTION │CONSTRUCTION │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PRODUCTS ROMÂNIA│PRODUCTS ROMÂNIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.R.L. │- S.R.L. - PUNCT│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DE LUCRU ISOVER │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │PLOIEŞTI │ 12.188,00│ 11.976,00│ 11.762,00│ 11.545,00│ 11.326,00│ 11.106,00│ 10.882,00│ 10.658,00│ 91.443,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│182│S.C. SANEX -S.A.│S.C. SANEX -S.A.│ 27.100,00│ 26.628,00│ 26.153,00│ 25.671,00│ 25.185,00│ 24.694,00│ 24.197,00│ 23.698,00│ 203.326,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│183│S.C. SATURN-S.A.│S.C. SATURN-S.A.│ 3.405,00│ 3.346,00│ 3.286,00│ 3.226,00│ 3.165,00│ 3.103,00│ 3.041,00│ 2.978,00│ 25.550,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 39│S.C. CHEMGAS │S.C. CHEMGAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HOLDING │HOLDING │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CORPORATION - │CORPORATION - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. │ 578.959,00│ 568.903,00│ 558.729,00│ 548.449,00│ 538.058,00│ 527.565,00│ 516.943,00│ 506.283,00│ 4.343.889,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 80│S.C. CHIMCOMPLEX│S.C. CHIMCOMPLEX│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. BORZEŞTI │- S.A. BORZEŞTI │ 29.792,00│ 29.275,00│ 28.751,00│ 28.222,00│ 27.687,00│ 27.147,00│ 26.601,00│ 26.052,00│ 223.527,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│231│S.C. GLOBAL │S.C. GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ENERGY │ENERGY │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PRODUCTION-S.A.,│PRODUCTION-S.A.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GIURGIU │GIURGIU │ 64.345,00│ 52.240,00│ 41.546,00│ 32.223,00│ 24.205,00│ 17.437,00│ 11.861,00│ 7.974,00│ 251.831,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 37│S.C. ALUM - S.A.│S.C. ALUM - S.A.│ 442.105,00│ 434.426,00│ 426.657,00│ 418.806,00│ 410.871,00│ 402.860,00│ 394.749,00│ 386.608,00│ 3.317.082,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 9│S.C. OMV PETROM │S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - Secţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Terminal Midia │ 21.733,00│ 21.355,00│ 20.973,00│ 20.587,00│ 20.198,00│ 19.804,00│ 19.405,00│ 19.004,00│ 163.059,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│185│S.C. SERVICII │S.C. SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ COMUNALE - S.A.│COMUNALE - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │RĂDĂUŢI CENTRALA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │TERMICĂ (DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │COGENERARE) │ 13.050,00│ 10.599,00│ 8.598,00│ 7.526,00│ 6.487,00│ 5.482,00│ 4.509,00│ 3.572,00│ 59.823,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│186│S.C. SICERAM - │S.C. SICERAM - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 35.534,00│ 34.917,00│ 34.292,00│ 33.662,00│ 33.024,00│ 32.380,00│ 31.727,00│ 31.074,00│ 266.610,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 95│S.C. SILCOTUB - │S.C. SILCOTUB - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. Punct de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lucru Călăraşi │ 25.237,00│ 24.798,00│ 24.355,00│ 23.907,00│ 23.454,00│ 22.996,00│ 22.533,00│ 22.069,00│ 189.349,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│187│S.C. SILCOTUB - │S.C. SILCOTUB - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ S.A. ZALĂU │S.A. ZALĂU │ 36.027,00│ 35.402,00│ 34.769,00│ 34.129,00│ 33.482,00│ 32.829,00│ 32.168,00│ 31.504,00│ 270.310,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│190│S.C. SIMCOR VAR │S.C. SIMCOR VAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - PUNCT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DE LUCRU TÂRGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │JIU │ 87.512,00│ 85.992,00│ 84.454,00│ 82.900,00│ 81.329,00│ 79.744,00│ 78.138,00│ 76.527,00│ 656.596,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│192│S.C. SMR - S.A. │S.C. SMR - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BALŞ │BALŞ │ 39.504,00│ 38.818,00│ 38.124,00│ 37.422,00│ 36.713,00│ 35.997,00│ 35.272,00│ 34.545,00│ 296.395,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│193│S.C. SOCERAM - │S.C. SOCERAM - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. BUCUREŞTI │S.A. BUCUREŞTI -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │SUCURSALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DOICEŞTI │ 22.085,00│ 21.702,00│ 21.313,00│ 20.921,00│ 20.525,00│ 20.125,00│ 19.719,00│ 19.313,00│ 165.703,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│194│SOCERAM - S.A. │SOCERAM - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │PUNCT DE LUCRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │URZICENI │ 7.663,00│ 7.530,00│ 7.396,00│ 7.260,00│ 7.122,00│ 6.983,00│ 6.843,00│ 6.701,00│ 57.498,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│195│S.C. SOMEŞ-S.A. │S.C. SOMEŞ-S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dej │Dej │ 50.542,00│ 49.663,00│ 48.775,00│ 47.878,00│ 46.971,00│ 46.056,00│ 45.128,00│ 44.198,00│ 379.211,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│197│S.C. STIROM-S.A.│S.C. STIROM-S.A.│ 45.710,00│ 44.915,00│ 44.113,00│ 43.301,00│ 42.481,00│ 41.652,00│ 40.813,00│ 39.972,00│ 342.957,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│203│S.C. TERMICA - │S.C. TERMICA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. Suceava - │S.A. Suceava - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CT pe │CT pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrocarburi │hidrocarburi │ 19.680,00│ 16.223,00│ 13.139,00│ 10.420,00│ 8.847,00│ 7.470,00│ 6.138,00│ 4.856,00│ 86.773,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│202│S.C. TERMICA - │S.C. TERMICA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. Suceava - │S.A. Suceava - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CET pe huilă │CET pe huilă │ 113.177,00│ 92.293,00│ 73.798,00│ 57.624,00│ 43.661,00│ 35.490,00│ 29.194,00│ 23.123,00│ 468.360,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│204│S.C. TERMICA - │S.C. TERMICA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. TÂRGOVIŞTE │S.A. TÂRGOVIŞTE │ 31.323,00│ 26.839,00│ 23.777,00│ 20.811,00│ 17.939,00│ 15.159,00│ 12.469,00│ 9.877,00│ 158.194,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│205│S.C. TERMICA │S.C. TERMICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │VASLUI - S.A. │VASLUI - S.A. │ 10.918,00│ 9.325,00│ 7.866,00│ 6.537,00│ 5.334,00│ 4.252,00│ 3.476,00│ 2.750,00│ 50.458,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 84│Compania Locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Termoficare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COLTERM - S.A. │CET TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Timişoara │SUD │ 133.094,00│ 108.201,00│ 86.193,00│ 66.988,00│ 52.497,00│ 44.364,00│ 36.492,00│ 28.904,00│ 556.733,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│105│S.C. ELECTRO- │S.C. ELECTRO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CENTRALE │CENTRALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI - S.A.│BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- Secţia Titan │ 39.718,00│ 35.545,00│ 31.489,00│ 27.561,00│ 23.757,00│ 20.076,00│ 16.514,00│ 13.080,00│ 207.740,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│214│S.C. TMK-REŞIŢA │S.C. TMK-REŞIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 35.338,00│ 34.725,00│ 34.104,00│ 33.476,00│ 32.842,00│ 32.202,00│ 31.553,00│ 30.903,00│ 265.143,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│213│S.C. TMK-ARTROM │S.C. TMK-ARTROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 51.255,00│ 50.365,00│ 49.464,00│ 48.554,00│ 47.634,00│ 46.705,00│ 45.765,00│ 44.821,00│ 384.563,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 21│S.C. OMV PETROM │S.C. OMV PETROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. - Deeta- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nizare Turburea │ 33.055,00│ 32.481,00│ 31.899,00│ 31.313,00│ 30.719,00│ 30.120,00│ 29.514,00│ 28.906,00│ 248.007,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│218│S.C. TURNĂTORIA │S.C. TURNĂTORIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CENTRALĂ ORION │CENTRALĂ ORION │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 3.405,00│ 3.346,00│ 3.286,00│ 3.226,00│ 3.164,00│ 3.103,00│ 3.040,00│ 2.978,00│ 25.548,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│227│UZINA DE AGENT │UZINA DE AGENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMIC ŞI ALI- │TERMIC ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MENTARE CU APĂ │ALIMENTARE CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │APĂ, MOTRU │ 29.772,00│ 24.379,00│ 19.591,00│ 15.392,00│ 11.754,00│ 8.654,00│ 6.567,00│ 5.202,00│ 121.311,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│219│UCM Reşiţa -S.A.│S.C. UCM Reşiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- S.A. - Punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de lucru ABC │ 8.243,00│ 8.100,00│ 7.955,00│ 7.809,00│ 7.661,00│ 7.512,00│ 7.360,00│ 7.209,00│ 61.849,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│220│UCM Reşiţa -S.A.│S.C. UCM Reşiţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- S.A. - Punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Câlnicel │ 3.663,00│ 3.600,00│ 3.536,00│ 3.470,00│ 3.404,00│ 3.338,00│ 3.271,00│ 3.203,00│ 27.485,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│221│S.C. UCM TURNATE│S.C. UCM TURNATE│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.R.L. │- S.R.L. │ 760,00│ 747,00│ 734,00│ 721,00│ 708,00│ 693,00│ 679,00│ 666,00│ 5.708,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│222│S.C. ULTEX -S.A.│S.C. ULTEX -S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ţăndărei │ 10.752,00│ 10.482,00│ 10.211,00│ 9.941,00│ 9.671,00│ 9.405,00│ 9.139,00│ 8.873,00│ 78.474,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│223│S.C. UNIO - S.A.│S.C. UNIO - S.A.│ 4.684,00│ 4.293,00│ 3.913,00│ 3.542,00│ 3.183,00│ 2.836,00│ 2.498,00│ 2.171,00│ 27.120,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 2│S.C. UNITED │UNITED ROMANIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ROMANIAN │BREWERIES │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BREWERIES │BEREPROD - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BEREPROD -S.R.L.│S.R.L. │ 6.953,00│ 6.222,00│ 5.511,00│ 4.822,00│ 4.154,00│ 3.507,00│ 2.882,00│ 2.280,00│ 36.331,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│224│S.C. UPETROM - │S.C. UPETROM - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1 MAI - S.A. │1 MAI - S.A. │ 4.712,00│ 4.630,00│ 4.547,00│ 4.463,00│ 4.378,00│ 4.294,00│ 4.207,00│ 4.120,00│ 35.351,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│255│S.C. URSUS │S.C. URSUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BREWERIES - S.A.│BREWERIES - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SUCURSALA │SUCURSALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TIMIŞOARA │TIMIŞOARA │ 5.036,00│ 4.508,00│ 3.992,00│ 3.493,00│ 3,009,00│ 2.541,00│ 2.088,00│ 1.651,00│ 26.318,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│225│S.C. URSUS │S.C. URSUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BREWERIES - S.A.│BREWERIES - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUCUREŞTI │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sucursala BUZĂU │Sucursala BUZĂU │ 7.290,00│ 6.524,00│ 5.779,00│ 5.056,00│ 4.355,00│ 3.678,00│ 3.022,00│ 2.391,00│ 38.095,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│232│S.C. UZINA │S.C. UZINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TERMOELECTRICA │TERMOELECTRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MIDIA - S.A. │MIDIA - S.A. │ 23.811,00│ 19.317,00│ 15.345,00│ 11.882,00│ 10.216,00│ 8.626,00│ 7.088,00│ 5.607,00│ 101.892,00│├───┴──┬─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│204906│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │UZINELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SODICE │UZINELE SODICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GOVORA-CIECH │GOVORA-CIECH │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHEMICAL GROUP -│CHEMICAL GROUP -│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. - Insta- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │laţie obţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │sodă calcinată │ 318.130,00│ 312.298,00│ 306.409,00│ 300.477,00│ 294.492,00│ 288.463,00│ 282.374,00│ 276.278,00│ 2.378.921,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│233│S.C. VEST ENERGO│S.C. VEST ENERGO│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- S.A. │- S.A. │ 41.453,00│ 33.717,00│ 27.027,00│ 23.655,00│ 20.391,00│ 17.231,00│ 14.174,00│ 11.227,00│ 188.875,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│237│S.C. VIROMET - │S.C. VIROMET - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. │ 171.740,00│ 168.757,00│ 165.740,00│ 162.690,00│ 159.608,00│ 156.495,00│ 153.344,00│ 150.181,00│ 1.288.555,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│238│S.C. VRANCART - │S.C. VRANCART - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. │S.A. Adjud │ 24.773,00│ 24.342,00│ 23.907,00│ 23.467,00│ 23.023,00│ 22.574,00│ 22.120,00│ 21.664,00│ 185.870,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│235│S.C. WIENER- │S.C. WIENER- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BERGER SISTEME │BERGER SISTEME │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE CĂRĂMIZI - │DE CĂRĂMIZI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. - Punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de lucru Gura │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ocniţei │ 16.482,00│ 16.196,00│ 15.906,00│ 15.614,00│ 15.318,00│ 15.019,00│ 14.717,00│ 14.413,00│ 123.665,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│236│S.C. WIENER- │S.C. WIENER- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BERGER SISTEME │BERGER SISTEME │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE CĂRĂMIZI - │DE CĂRĂMIZI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. - Punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │lucru Sibiu │ 21.909,00│ 21.529,00│ 21.144,00│ 20.755,00│ 20.362,00│ 19.965,00│ 19.563,00│ 19.159,00│ 164.386,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│254│S.C. WIENER- │S.C. WIENER- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BERGER SISTEME │BERGER SISTEME │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE CĂRĂMIZI - │DE CĂRĂMIZI - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. - Punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Tritenii de Jos │ 19.770,00│ 19.426,00│ 19.079,00│ 18.728,00│ 18.373,00│ 18.015,00│ 17.652,00│ 17.288,00│ 148.331,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│240│S.C. YARNEA - │S.C. YARNEA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.R.L. │S.R.L. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CENTRALA TERMICĂ│ 7.678,00│ 7.544,00│ 7.409,00│ 7.273,00│ 7.135,00│ 6.996,00│ 6.855,00│ 6.714,00│ 57.604,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│242│S.C. ZAHĂR │S.C. ZAHĂR │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CORABIA - S.A. │CORABIA - S.A. │ 14.075,00│ 13.831,00│ 13.584,00│ 13.334,00│ 13.082,00│ 12.826,00│ 12.568,00│ 12.309,00│ 105.609,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│260│S.C. ZAHĂRUL │S.C. ZAHĂRUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │LIEŞTI - S.A. │LIEŞTI - S.A. │ 24.566,00│ 24.140,00│ 23.708,00│ 23.272,00│ 22.831,00│ 22.386,00│ 21.935,00│ 21.482,00│ 184.320,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│243│S.C. ZAHĂRUL │S.C. ZAHĂRUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │LUDUŞ - S.A. │LUDUŞ - S.A. │ 10.681,00│ 10.495,00│ 10.308,00│ 10.118,00│ 9.926,00│ 9.733,00│ 9.537,00│ 9.341,00│ 80.139,00│├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│266│S.C. ZAHĂRUL │S.C. ZAHĂRUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ORADEA - S.A. │ORADEA - S.A. │ 24.863,00│ 24.432,00│ 23.995,00│ 23.553,00│ 23.107,00│ 22.657,00│ 22.200,00│ 21.742,00│ 186.549,00│└───┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘_________