RECTIFICARE nr. 6 din 23 iunie 2014referitoare la Decizia nr. 6 din 23 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014    La Decizia nr. 6 din 23 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 22 septembrie 2014, se face următoarea rectificare :- în practicaua deciziei, la alin. 4, în titlul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, în loc de: "ale preşedintelui" se va citi: "ale personalului"._______